Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

GIR RÅD: De tidligere helsetoppene Bjarne Håkon Hanssen og Ansgar Gabrielsen mener Bent Høie bør beholde de regionale helseforetakene. Foto: Per Corneliussen

GIR RÅD: De tidligere helsetoppene Bjarne Håkon Hanssen og Ansgar Gabrielsen mener Bent Høie bør beholde de regionale helseforetakene. Foto: Per Corneliussen Foto: Per Corneliussen

Tror Høie beholder RHF-ene

Tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen (H) har endret mening om de regionale helseforetakene og råder helseministeren til å gjøre det samme. – Jeg tror Høie leter etter en måte å droppe hele prosjektet, sier Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Annons:

Høyre og Frp varslet i sin regjeringsplattform at de skulle legge ned de regionale helseforetakene (RHF-ene). Et ekspertutvalg, ledet av Stener Kvinnsland, ble nedsatt for å utrede alternative modeller. Men i innstillingen fra Kvinnsland-utvalget, som nylig ble lagt frem, går flertallet tvert imot inn for å beholde RHF-ene.

Nå kommer to tidligere helseminister fra Høyre og Arbeiderpartiet på banen med råd til den sittende helseministeren. Begge er en del av maktjuryen som har fått i oppgave av Dagens Medisin å kåre Helse-Norges 100 mektigste. Maktbasen til de regionale helseforetakene ble et sentralt tema i maktjuryens diskusjoner.

Både Hanssen og Gabrielsen mener RHF-ene har styrket sin maktposisjon i en tid hvor de har hatt «dødsdommen» hengende over seg.

Endret standpunkt
– Jeg har selv vært en forkjemper for ikke å ha de regionale helseforetakene, og hadde du spurt meg for åtte år siden ville jeg fortsatt hatt det standpunktet. Men det har vært en reise for meg også, og standpunktet har svekket seg med de endringene og naturlige tilpasningene som er gjort. Det er et annet system nå enn da det ble innført for 15 år siden. I dag gir systemet helseministeren den nødvendige fleksibilitet og kraft til å styre, mener Høyremannen.

Han mener RHF-ene har «bestått prøven», blant annet gjennom opprettelsen av nasjonale foretak for bygg, IKT og innkjøp.

– Hva er ditt råd til Bent Høie i saken om RHF-ene?

– Med de utfordringer vi har i norsk helsevesen totalt sett, ville jeg konsentrert meg om andre ting. Å gjøre dramatiske endringer på dette området nå, fremstår ikke som det mest presserende innenfor norsk helse, sier Ansgar Gabrielsen, som nå driver egen konsulentvirksomhet.

– Høie ser etter utvei
Bjarne Håkon Hanssen, tidligere helseminister for Ap, tror Bent Høie har innsett at dagens styringsmodell er god, og at han derfor ikke kommer til å gjøre alvor av å fjerne RHF-ene.

– Jeg tror Høie leter etter en måte å droppe hele prosjektet og slippe å forholde seg til dette valgløftet, sier Hanssen, som nå er medeier i rådgivningsfirmaet Kruse Larsen.  

“Mange av de svakhetene jeg var opptatt av ved de regionale helseforetakene, var ikke en svakhet ved modellen, men i bruken av den”

- Bent Høie, helseminister

– Ethvert system for styring av helsevesenet har sine styrker og svakheter, man vil aldri finne det ideelle system. RHF-systemet funker, og av alle system vi har hatt er dette det beste.  Det produseres mer helse, ventelistene går ned og pasientene er tålelig fornøyd. Økonomien er under kontroll og det nærmer seg «never change a winning team». I tillegg har flertallet i Kvinnsland-utvalget gått inn for å beholde RHF-ene, selv om dette ikke var en del av mandatet. Jeg tror Høie vil bruke dette som en mulig utvei for å slippe å ta stilling i denne perioden og la det gli over i neste, sier Hanssen.

– Svakheter ved ledelsen
– Det var mye frustrasjon i forrige periode, men det er mindre nå, sier helseminister Bent Høie når vi spør han om hans syns på RHF-ene i dag.

– Mange av de svakhetene jeg var opptatt av ved de regionale helseforetakene, var ikke en svakhet ved modellen, men i bruken av den. Det var en manglende vilje til politisk styring. Ingen modeller er så god at den kan oppveie dårlig ledelse, sier Høie.

Han retter dermed hard skyts mot de tidligere helseministrene fra Arbeiderpartiet, senest Jonas Gahr Støre og Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– De brukte styringsmodellen for selv å ikke ta standpunkt. Da undergraver man modellen, sier Høie.

Han viser til at det er gjort en rekke positive endringer i RHF-modellen, som mer profesjonelle styrer og opprettelsen av de tre nasjonale foretakene for bygg, IKT og innkjøp.

– Betyr det du sier nå at du egentlig er ganske fornøyd med modellen?

– Nei, regjeringsplattformen er mitt oppdrag. Nå pågår det en høring som vil gi oss svar på de ulike alternativene, sier Høie.

– Forsøk på hvitvasking
– Dette kan ikke forstås på andre måter enn at Høie har behov for å forklare hvorfor han ikke skal gjennomføre det han lovte velgerne, blant annet å legge ned RHF-ene, sier Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet om Høies kritikk.

– Jeg er glad hvis han og regjeringen, etter å ha satt seg bedre inn i saken, ønsker å bygge videre på styringsmodellen i sykehusene, og dermed har kommet Ap i møte. Men det er leit at man ikke bare innrømmer at man tok feil, i stedet for å komme med hvitvaskingsforsøk hvor man skylder på alle andre. Man må selv ta ansvar og ikke skylde på hva som skjedde for mange år siden, sier Micaelsen.

Mener RHF-ene har betydelig makt
I maktkåringen til Dagens Medisin kommer Cathrine Lofthus, som er direktør i Helse Sør-Øst RHF på 8. plass. Administrerende direktør Herlof Nilssen i Helst Vest RHF og Lars Vorland i Helse Nord RHF kommer på delt 17. plass, mens Stig Slørdahl i Helse Midt RHF plasserer seg på 38. plass. Maktlisten er summen av poeng som de fem jurymedlemmene har delt ut hver for seg. Bjarne Håkon Hanssen mener makten til RHF-ene i realiteten er større enn det som kommer frem i denne maktkåringen.

– Jeg mener alle RHF-direktørene er blant de ti mektigste i Helse-Norge. I praksis skjer den operative utøvelsen av helsemakt gjennom helseregionene, og de fire RHF-direktørene har fingrene langt nede i puddingen i sykehusene. I tillegg sitter de sammen i det nye Beslutningsforum og fatter viktige beslutninger om prioriteringer i helsevesenet, argumenterer Hanssen.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Erasmus spontanus 29.12.2016 17.58.45

  Så .. opprettelsen av Nasjonal IKT er en positiv endring som rettferdiggjør videreføring av RHF-modellen. Man skal høre mye før ørene detter av. Med litt innsikt i Digital Fornying i HSØ kan jeg observere&konstatere at Nasjonal IKTs innflytelse på milliardinvesteringene er identisk lik null. Og imens skal Sykehuspartner til India og Helse Midt til USA ( Cerner / Epic ). Akkja.

 • Bjarne 16.12.2016 16.44.41

  Bjarne Håkon Hanssen har rett i at makten hos RHF direktørene er langt større enn det som uttrykkes her. De har politisk makt og adm makt. Den brukes uten at de ser problemene i sykehus. Han har lykkes med å argumentere opp sin oppdragsgiver. Når en arbeidsgiver for sykehusene regnes å ha så stor makt over helsepolitikken, er noe galt.

 • Mer frustrasjon 16.12.2016 13.28.47

  Høie: Det er mer frustrasjon, ikke mindre, men vi tør ikke lenger uttale oss jmf alle de anonyme innleggene på denne siden. To tidligere middelmådige helseministre demonstrerer her at de har mistet den siste kontakt med realitetene i helsevesenet.

 • Nettopp 16.12.2016 11.49.46

  Ryktene går om hvor lett det er å samle underskrifter for Helsepartiet. Ikke rart. Uenigheten mellom Arbeiderpartiet og Høyre er en skinnuenighet. De er enig om monopolspillet, at det er byråkratiet som ruler, at det er masse avtalt spill, masse sandpåstrøing og at kontrollinstansene ikke gjør jobben sin, men logrer i vei.

 • Ole 16.12.2016 01.24.21

  http://spekter.no/Nyheter/Nyheter-2013/Sak-1/ Her forklarer Spekter hvordan de har brukt Bjarne Håkon Hanssen.

 • Magne L. 16.12.2016 00.40.26

  Ansgar Gabrielsen har vært helseminister og sittet i styret for Helse Sør Øst, Bjarne H. Hanssen har vært helseminister og arbeidet for Spekter som lever av de regionale helseforetakene. De vet altså ingenting om det som har skjedd med sykehusene de siste årene?

 • Sykepleier 16.12.2016 00.34.46

  Hvorfor har vi de regionale helseforetakene? Hva måles de på? Hvordan sykehustjenestene leveres? I så fall må vi gi strykkarakter. Flere må vente alt for lenge. Vi ligger lavt i Europa når det gjelder beredskap. Feil skjules og vi kan ikke si ifra. Det er ikke meningen at vi skal ha lengst ventetid. Alt er blitt dårligere de siste årene.

 • Lise Askvik 16.12.2016 00.07.24

  Disse uttalelsene fra elitistene viser med krystallklarhet hvilket enormt sprik det nå er mellom de systemansvarlige, og dem systemet rommer og rammer. At Aps foretaksmodell funker så flott, at den gir tålig fornøyde pasienter, at dette systemet har gått seg til...? Hallo, hvilken planet er dere på?! Dette illustrerer at virkelighetsopplevelsen spriker med 180 grader. Kanskje burde et gryende Helseparti juble. Men faktum er at det er dautrist at det overhodet nå er blitt tvingende nødvendig å danne et eget parti for å få helseadelen til å lytte til fotfolket og fagfolket.

 • lege 15.12.2016 22.32.34

  Det nye Helsepartiet som nå stiftes kommer til å ta mange velgere fra Høyre, samt endel også fra de andre partiene. Dermed ryker antagelig dagens regjering til høsten. Hvem som da overtar er usikkert, men det kommer til å bli fokus på dagens udemokratiske styring av vårt helsevesen.

 • Overlege 15.12.2016 21.33.07

  Han må snakke Spekters og sin egen sak. Godt betalt av Spekter som er avhengig av at helseforetakene opprettholdes.

 • Lege R 15.12.2016 21.30.52

  Om det er roligere nå, skyldes det ikke minst den frykten som er mer og mer fremtredende. Ideologisk er det, eller burde det være, Høyre fremmed å satse på en slik monopolorganisasjon som er så mye sterkere en kontrollorganene og som får politikere til å danse. En politisk ledelse som ikke har innsikt til gode oppfølgende spørsmål til sine rådgivere er lett bytte for spindoktre. Gjenvalg ved neste valg er målet.

 • Lege 15.12.2016 16.05.58

  Ingen spesiell orginal spådom. Prof. Rune Slagstad har forklart hvorfor allerede i artikkelen "Helsefeltets strateger" fra 2012. Lett å google.

 • knut 15.12.2016 15.23.41

  Mindre frustrasjon nå, etter historiens lengste legestreik.... Javel.

 • William Jørgen Koren 15.12.2016 14.07.00

  Hvis ingen vil avslutte stolleken, må man fjerne stolene.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: