Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SIER OPP: Fagdirektør Toril Kolås sier opp jobben i Sykehuset Innlandet i protest mot det hun blant annet mener er ufaglige og ulogiske omstillinger. Arkvifoto.

SIER OPP: Fagdirektør Toril Kolås sier opp jobben i Sykehuset Innlandet i protest mot det hun blant annet mener er ufaglige og ulogiske omstillinger. Arkvifoto.

Sykehuset Innlandet: Fagdirektøren går i protest

Sykehuset Innlandet regner med å spare til sammen 80 millioner kroner ved å gjennomføre flere foreslåtte tiltak.  

Annons:

Nå raser fagmiljøene  - og mandag ble det kjent at fagdirektør Toril Kolås går fra jobben i protest mot innstillingene fra styret, som innebærer ulike tiltak for å spare 80 millioner kroner.

 – Seigpining
Kolås nærmest slakter innstillingen fra sykehusstyret:

 – Jeg er bekymret for innstillingen fra styret. Jeg har flere ganger kommet med forslag til modeller og løsninger, og vært helt tydelig på mitt ståsted. Jeg er ikke blitt hørt, eller jeg er blitt neglisjert. Denne innstillingen er verken faglig helhetlig, og den gir høyst usikker innsparing på flere områder. Man svekker avdelinger, samtidig sier man at man skal ha hovedtyngden av viktige pasienttilbud hvor disse avdelingene er essensielle. Samtidig er det en seigpining når man nå svekker viktige avdelinger; avdelinger som vil slite mer med rekruttering og bærekraft, sier hun til Dagens Medisin.

Ett av forslagene er å fjerne nyfødtenheten i Elverum.

Kolås, som tidligere var avdelingssjef ved gynekologi- og fødeavdelingen ved Lillehammer sykehus, mener dette er eksempel på en logisk brist

– Man plukker litt her og der, og svekker tilbudet.

Videre foreslår sykehusledelsen å svekke tilbudet om kirurgi ved tykk- og endetarmskreft.

– Dette handler ikke om inngrepene, men om at man svekker en kirurgisk gastroavdeling som man i samme styresak sier skal ha hovedtyngden av akuttfunksjonen og traumer i fylket. Videre heter det i innstillingen at man skal fjerne alle pacemaker-innleggelser i samme fylke og begrunner dette med at man har en ny funksjon i Innlandet som heter hjertestartere. Dette kravet oppfylles i dag uten å fjerne tilbudet fra en annen avdeling, men likevel fjerner de et hjertetilbud som er helt vanlig for større indremedisinske avdelinger i et fylke med 200.000 innbyggere. Jeg kan ikke som fagdirektør forklare dette, sier hun.

Lang-Ree: – Forventet opposisjon
Administrerende direktør for Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree, viser til at de planlagte omstillingene er innenfor den sykehusstrukturen som allerede eksisterer.

– Vi ser på oppgavefordelingen innenfor den sykehusstrukturen vi har. Vi skal ikke endre status når det kommer til akutte og elektive funksjoner, sier han til Dagens Medisin, og legger til at innstillingen har vært planlagt.

– Mandatet for dette ble lagt i april, da ble det laget en langsiktig sykehusstruktur og idefase. Kortsiktige tiltak skulle vi ta for oss i desember. Men som det står i styrepapirene så skal dette gjennomføres i flere trinn, og has flere prosesser på.

Nylig sendte en samlet nivå 4-ledergrupper av alle avdelingssykepleiere og seksjonsoverleger ved Sykehuset Innlandet Lillehammer en bekymringsmelding, der de advarer mot å gjennomføre endringene.

– Er det et opprør på gang?

– Det er klart at vi får opposisjonsreaksjoner nå. Vi var forberedt på det. Det gjelder vel endringer overalt og i alle sammenhenger – og ikke minst i sykehussektoren. Men jeg skal likevel se nærmere på begrunnelsene deres, sier Lang-Ree.

– Hva tenker du om at Kolås går?

– Det er trist, vi har samarbeidet godt så det beklager jeg. Men jeg er kjent med hennes synspukter, og hun har som alle andre hatt full anledning til å komme med dem.

Her er de planlagte tiltakene

Slå sammen divisjon Gjøvik og divisjon Lillehammer til divisjon Gjøvik Lillehammer.

Avvikle divisjon Habilitering og rehabilitering og fordele divisjonens oppgaver/funksjoner mellom divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar slik det fremgår av saksutredningen.

Fysikalsk medisin og rehabilitering som i dag drives på Solås og Ottestad samlokaliseres.

Utredning av samling av tilbudet innenfor nyfødtintensiv til Lillehammer

Døgntilbudet innenfor urologi samles på Hamar som innehar områdeansvaret for urologi. Styret forutsetter at det fortsatt skal være tilbud om urologisk poliklinikk/dagtilbud på Lillehammer.

Pacemakerinnleggelser i Sykehuset Innlandet samles på Elverum.

Administrerende direktør legger opp til at operasjon av tykktarmkreft i Oppland samles på Gjøvik i løpet av første halvår 2017, etter at det er foretatt en risiko- og sårbarhetsvurdering av tiltaket.

Målrettet arbeid for nedtak av senger gjennom å bruke beste praksis for liggetid samt utnytte stordriftsfordeler gjennom færre og større sengeposter.

Det settes et særskilt effektivitetskrav for staber og interne servicefunksjoner på 5 millioner kroner i økonomiplanperioden 2017-2020.

 

 

 

 

Kommentarer

 • lege 15.12.2016 15.42.23

  Kolås har utelatt en god del informasjon vedrørende det politiske spillet, dette har kommet frem i lokalavisene de siste dagene. Blant annet at hennes krav om å fjerne all akutt kirurgi fra et sykehus men likevel beholde en akutt indremedisinsk avdeling i høyeste grad er svært omdiskutert rent faglig. Samt at informasjon/krav fra Helse-Sør-Øst ikke ble videreformidlet til Sykehuset Innlandet . Pasientsikkerhet og kvalitet er det viktigste og bør ikke brukes for å dekke over rent politisk spill.

 • Stå på 15.12.2016 09.32.22

  All honør til Kolås og alle de kolleger i Sykehuset Innlandet som har turt å stå frem på fagets vegne!!

 • Rolf Steinar Kirschner 14.12.2016 17.08.43

  Bravo Toril, ikke renonser på din faglige autoritet og kunnskapsbaserte erfaringer. Hva mener påtroppende direktør ABA om saken da? Rolf K

 • lege OUS 2 13.12.2016 14.42.22

  Der er jo det som er hele problemet. Høie nekter å granske OUS skandalen. Man ønsker således ikke å lære av tidlligere feil, slik at de kan gjøres "omat og omat". OUS har jo nå gått nærmest hele runden. Aker gjennopstår, stedlig ledelse gjenninnføres osv. Men for all del, ikke lær noe av det slik at andre kan få gleden av å gjøre samme feil igjen og igjen.

 • lege OUS 13.12.2016 14.13.52

  Utrolig.. Slå sammen divisjon Lillehammer og divisjon Gjøvik til divisjon Lillehammer-Gjøvik. Store enheter uten stedlig ledelse anses som en god løsning, også nå etter all erfaring vi har opparbeidet.

 • arild nørstebø 13.12.2016 07.59.54

  Beklagelig at fagansvarlig ikke blir hørt! Hvilken kirurg i utdanning vil søke jobb på Lillehammer dersom den mest vanlige kreftoperasjonen heretter skal utføres på et annet sykehus? Underlig.

 • Øyvind Bernersen 12.12.2016 21.15.37

  Ree har ignorert sin fagdirektør som har en ferdig plan for omorganisering. Problemet var bare at den planen gikk ikke utelukkende i Hamars favør, så den ble lagt i en skuff. Jeg gremmes. Dersom styret i Sykehuset Innlandet ikke ser hva den avtroppende direktøren holder på med nå og avkler ham, så kan jeg love bråk. Inntil et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua er påbegynt, vil i hvert fall jeg kjempe for at sykehuset på Lillehammer skal være like sterkt og bredt faglig sett som det alltid har vært. Skal det omorganiseres i mellomtiden, så skal det i hvert fall ikke være for å svekke Lillehammer og styrke sykehusene på Hedmarken. Forslagene til Morten Lang Ree er uhørte og direkte skadelige for vårt fagmiljø og våre pasienter.

 • Tore 12.12.2016 18.36.43

  Jøss, nå er sykehusene blitt nokså babylonsk - en "samlet nivå 4 ledergruppe " mener... Hva i all verden? (Det står faktisk i teksten). Da finnes vel Nivå 1, 2, 3 - kanskje nivå 5???- ledergruppe. Og alle har vel møter og stategiseminarer....

 • Farmasøyt 12.12.2016 17.06.38

  "Men jeg skal likevel se nærmere på begrunnelsene deres, sier Lang-Ree." Meget storsinnet av hr. adm. dr. Er ikke dette en slags hersketeknikk? Å paternalistisk avfeie faglige innvendinger med at det bare er reaksjonære opposisjoner mot endringer.

 • Lege 12.12.2016 12.01.04

  Kanskje like greitt å søke jobb hos Aleris, Volvat mm først som sist.

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!