Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
UTFORDRENDE: – Vi samarbeider ganske godt med spesialisthelsetjenesten, men mye dårligere med de andre kommunale tjenestene slik som fysioterapi, sier Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin. Arkivfoto

– Isolert sett er tiltaket ikke noe som fremmer samhandling

Petter Brelin i Norsk selskap for allmennmedisin  frykter at når fysioterapeutene kan ta folk «rett inn fra gaten», kan det gå utover de brukerne som trenger det mest. – Det trenger ikke Brelin bekymre seg for, sier forbundslederen i Norsk Fysioterapeutforbund.

Publisert: 2016-12-09 — 06.00 (Oppdatert: 2016-12-08 — 20.16)
I NFF er vi ikke i tvil om at direkte tilgang faktisk vil bety økt samarbeid med leger og annet helsepersonell.
Fred Hatlebrekke, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund

I stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjenesten var ett av mange tiltak å fjerne kravet om at bare leger kan henvise pasienter til fysioterapi.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har nå sendt på høring forslaget om å oppheve kravet om henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få rett til stønad til for dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut.

I forslaget skriver HOD at fastlegene vil «kunne spare verdifull tid til andre oppgaver og oppfølging av pasienter».

Les også: Sparer 355 millioner på å fjerne diagnoselisten ved fysioterapi

Departementet viser til at fysioterapeutene i dag har et selvstendig ansvar for oppfølging og behandling av egne pasienter, og for mange pasienter medfører dagens ordning et legebesøk som ikke gir merverdi for oppfølging eller behandling.

HOD begrunner fjerning av kravet om legehenvisning med at konsultasjon hos lege innebærer ekstra kostnad for både pasienten og folketrygden i form av egen¬andeler og refusjoner – samt at det tar det lengre tid før oppstart av behandling hos fysioterapeut.

Samarbeid
I dag er det som regel fastlegene som henviser til fysioterapi.

– Fastlegene er tildelt en koordinering og samhandlende rolle. Vi opplever at denne rollen blir vanskeligere fordi det blir stadig mer fragmenterte tjenester. Vi samarbeider ganske godt med spesialisthelsetjenesten, men mye dårligere med de andre kommunale tjenestene slik som fysioterapi, sier leder av Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin til Dagens Medisin.

POSITIVE ERFARINGER: – Erfaringene med direkte tilgang til fysioterapeut fra andre land er positive, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Foto: NFF

– Hva kan dere gjøre for å bedre samarbeidet internt i kommunene?

– Vi har et prosjekt med Norsk Fysioterapeutforbund, NFF, hvor vi forsøker å få til et bedre samarbeid. Når henvisningene fra fastlegene forsvinner, så forsvinner den siste samhandlings-aksen mellom fysioterapeutene og fastlegene. Da må vi prøve å gjøre så godt vi kan for å reparere skaden. Vi håper at vi sammen med NFF kan etablere andre måter å samarbeide med fysioterapeutene på, svarer Brelin.

Prioritering
Han mener prioriteringsarbeidet blir vanskeligere og frykter det vil gå utover enkelte pasienter eller pasientgrupper.

– Isolert sett er tiltaket ikke noe som fremmer samhandling og vil gjøre vår koordinerende rolle som fastleger vanskeligere. Vi frykter at når vi ikke skal prioritere hvem vi sender til fysioterapi – og at fysioterapeutene skal kunne ta folk «rett inn fra gaten», kan det gå utover de brukerne som trenger det mest. Dette gjelder for eksempel hjerneslagpasienter som må ha rask og intensiv opptrening. Disse er viktigere å behandle enn middelaldrende menn med vondt i kneet, som meg selv, understreker Brelin.

– Vi vil jo fortsatt kunne sende henvisninger hvor vi anmoder om behandling for dem vi mener trenger det mest. Men muligheten for å delta i prioriteringen blir enda dårligere enn i dag når prioritering av pasientene skal foregå hos den enkelte fysioterapeuten, mener Brelin.

Står i dette daglig
Forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund mener Brelin ikke har noen grunn til bekymring.

– En fysioterapeut vil selvsagt prioritere en pasient som kommer rett fra sykehuset etter et hjerneslag, framfor en middelaldrende mann med knesmerter. Det trenger ikke Brelin bekymre seg for, for dette er prioriteringsproblematikk fysioterapeutene står i til daglig, sier Hatlebrekke og legger til:

– Jeg er derimot helt enig med Brelin i at samarbeidet mellom fastleger og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten bør bli bedre. Derfor har vi også igangsatt et samarbeidsprosjekt med Legeforeningen.

Hatlebrekke forteller at formålet med samarbeidsprosjektet er å utvikle gode modeller med en helhetlig og forutsigbar tilnærming fra begge behandlere, bedre utnyttelse av eksisterende ressurser i primærhelsetjenesten, mindre unødvendig bruk av spesialisthelsetjenesten, riktigere sykmeldingspraksis som fremmer hensiktsmessig aktivitet og bedre samarbeid med andre kommunale tjenester.

Vil bety økt legesamarbeid
– I NFF er vi ikke i tvil om at direkte tilgang faktisk vil bety økt samarbeid med leger og annet helsepersonell, ikke mindre, sier Hatlebrekke.

Han påpeker at erfaringene med direkte tilgang til fysioterapeut fra andre land er positive.

– Erfaringene er kortere ventetid, kortere sykefravær, kortere smerteperioder, færre behandlinger, færre henvisninger til spesialist og billeddiagnostikk, mindre bruk av medikamenter, frigjøring av legenes tid og ikke minst fornøyde pasienter, sier forbundslederen.

Kvalitetskrav
HOD arbeider også med en forskrift som skal regulere avtalefysioterapeutenes virksomhet, herunder kvalitets- og funksjonskrav. De to tiltakene skal implementeres samtidig.

Fristen for å komme med høringsuttalelse er 3. februar 2017.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Spesialfysioterapeut 07.12.2017 22.18.40

  Skjønner ikke at det å fjerne rekvisisjon gir mindre arbeid for legene når vi må sende epikriser og dialogmeldinger til dem oftere, samt at vi må sende pasientene tilbake til dem når vi er usikker på om det kan være andre ting enn muskelskjelettplager. I tillegg får fysioterapeutene lengre ventelister med tilfeldige pripriteringer. Hvis kommunen mener at slagpasienten er mindre viktig enn en ungdom med spenningshodpine, så vil ikke slagpasientene få behandling. Dette var feilen ved å fjerne diagnoselisten, som fungerte som en prioriteringsliste for de med alvorlige lidelser som ALS, CP , slagpas. osv. Skal vi prioritere psykiatripasienter eller kommer de nederst på listen, slik de pleier?Dette som skjer går selvsagt utover de sykeste, tyngste som det ikke er så " populært " å jobbe med.

 • Fysioterapeuten 13.12.2016 19.00.45

  Hvordan ser legene for seg at sirkulasjonen på klinikken min blir når når jeg har tatt inn alle dem som har kroniske plager som henvender seg? De vil aldri blir friske, behandling demper plager og gjør at de får bedre funksjon- og derfor bør de selvfølgelig få behandling. Hvis behandlingen ikke blir avsluttet, (fordi de aldri blir helt friske, det ligger jo i det å ha kroniske plager) hvordan skal det komme plass til nye da? Tips mottas med takk

 • Sliten fysioteraput 13.12.2016 18.49.51

  Ser at leger mener at fysioterapeuter ikke vil ha pasienter, det er synd hvis dette er den gjengse oppfatning. Selv opplever jeg daglig å måtte avvise og henvise pasinter til en altfor lang venteliste, fordi jeg må prioritere. Det betyr ikke at jeg ikke vet at f.eks den med langvarige ryggsmerter ikke vil ha nytte av behandling, men at jeg må ta en inn to nyopererte i løpet av neste uke eller han med hjerneslag. Det er fryktelig slitsomt å måtte si nei, forklare det samme flere ganger pr uke, uten at jeg kan gjøre noe med det. Jeg arbeider langt mer en avtalen min tilsier og strekker meg langt for å ta inn en ekstra pasient, har dårlig samvittighet, selv om jeg vet at det ikke er min skyld at kommunen har altfor få fysioterapeuter i forhold til demografi og folketall. Dere leger som har dårlige erfaringer kan kanskje ta initiativ et møte med ft'en i kommunen eller melde fra om problematikken oppover i systemet?

 • Skuffet lege 10.12.2016 20.10.25

  Ja, for å revidere driftstilskuddsordningen. Pasienter som ikke står på diagnoselisten, og som har "feil" tilstand, får ikke tilgang til behandling. De blir i beste fall satt opp på en liste hvor de aldri rykker fremover. Det er forferdelig å observere fysioterapeutenes neglisjering av grupper av pasienter - så lenge de selv får driftstilskuddene sine. Ved å fjerne henvisning til fysioterapeut vil man kunne forverre denne situasjonen. Det blir ingen portvokterfunksjon, men det blir de friskeste av pasientene, dvs. de som er i jobb, som får tilgang til behandling - i stedet for de sykeste og ev. arbeidsuføre- som ikke ser ut til å være omfattet av norsk helselovgivning hvis de har muskel-skjelettilstand. Det er en skam hvor dårlig denne fysioterapiordningen fungerer i mange kommuner. Det virker ikke som om fysioterapeutene selv ønsker å forbedre dette mht. at enkelte pasientgrupper ikke er ønsket som pasienter - så lenge de får driftstilskudd og refusjoner.

 • lege 10.12.2016 12.44.25

  Hovedproblemet her er vel ikke at fysioterapeuter går som vikarer eller må jobbe privat, men at de stakkars pasientene som ingen vil ha, og som har liten inntekt pga. sykdom og andre høye sykdomsutgifter, må betale privat fysioterapi- eller ikke få noe behandling, må bruke sterke smertelindrende medikamenter, faller ut av jobb og av livet. Enig i at det er bra å fjerne diagnoselisten og at det trengs en revidering av fysioterapiordningen. Men å fjerne henvisninger til fysioterapeuter er uheldig mht. å øke makten til fysioterapeutene som allerede nedprioriterer lavstatuspasientene - noe de nå vil kunne gjøre i enda større grad. I tillegg har jeg gjentatte ganger blitt nokså sjokkert over kunnskapsnivået- til manuellterapeutene som har mer utdanning enn fysioterapeutene- og måttet krype til korset og innrømme at jeg tok feil, da jeg tidligere mente at man ikke burde trenge henvisning til manuellterapeut. Oppfatningen er at det medisinske kunnskapsnivået er for lavt hos fysioterapeuter.

 • lege2 09.12.2016 20.48.57

  Det er dessverre i noen grad slik at "money talks". Med mange hederlige unntak er det nok slik at pasienter som gir mest inntekter i forhold til tidsbruk, blir prioritert. Derfor er det bra at diagnosegruppene faller bort, slik at ikke diagnosepasientene fyller opp 80 % av timelistene hos avtaleterapeutene. Allerede i dag er det svært mange som går til behandling uten henvisning hos avtaleløse terapeuter. Henvisningen har derfor liten betydning bortsett fra å spare Helfo for utgifter. Men hele finansieringsordningen for fysioterapeuter bør revideres. Det utdannes i dag langt flere terapeuter enn det er stillinger til. Og mange må derfor droppe å jobbe som fysioterapeut eller gå 20 år som vikar.

 • lege 09.12.2016 13.21.04

  Det er allerede et stort problem at fysioterapeutene og manuellterapeutene ikke vil ha grupper av pasienter til behandling, dvs. de som er sykest, men som også har en meget god effekt av behandling mht. livskvalitet, smertereduksjon, medikamentreduksjon/bivirkningsreduksjon, deltakelse i livet og i ev. yrkeslivet. I følge kolleger og kiropraktorer som forsøker fortvilet å få pasienter som trenger treningsveiledning og vedlikeholdende bløtdels-og triggerpunktbehandling for f.eks. invalidiserende ryggtilstander (skivedegenerasjon, traumatisk diskogen smerte etc.), vil ikke fysioterapeutene ta de inn - selv med henvisning og etter telefon. De sier de vil ikke ha "kroniske rygger." Pasientene som tidligere har fått behandling og hjelp med meget god effekt , som er flinke til å trene, forholder seg godt og kunne vært i jobb, faller ut av yrkeslivet i stedet . Det virker som om det er inngrodde fordommer som sperrer for pasientene - sammen med ressursmangel. Dette vil kunne forverres.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!