Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Slik flys de dårligste intensivpasientene

SE VIDEO: Både ved UNN og OUS gjøres det uhyre komplisert transport av de dårligste intensivpasientene, som ofte er koblet til avanserte hjerte- og lungemaskiner.

Annons:

(Se video lenger ned i saken)

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har fra 2013 hatt et stående tilbud om ECMO (hjerte- og lungemaskin), og startet i 2014 med å se på muligheten for å fly ut ECMO-team til lokalsykehusene i landsdelen.

Kritisk organsvikt
Årsaken var at det transportable tilbudet, som allerede var veletablert i Oslo, ikke raskt nok kunne nå frem med hjelp til pasienter med akutt kritisk organsvikt til sykehusene i Helse Nord og på Svalbard.

Ved UNN hadde man før oppstart av tilbudet erfart at pasienter med kritisk organsvikt som ble transportert på vanlig måte til ECMO-behandling i Tromsø, ble lagt på ECMO for langt ute i pasientforløpet.

– I 2015 fikk vi klarsignal til å forberede en beredskap for dette tilbudet i vår egen helseregion, forteller Bård Rannestad, som er seksjonsoverlege ved Luftambulanseavdelingen i Akuttmedisinsk klinikk på UNN.

Transport av intensivpasienter på denne måten er relativt nytt i Norge.

Dagens Medisin besøkte nylig helikopterbasen på Lørenskog i Oslo, der teamet demonstrerte en slik transport: (saken fortsetter under videoen)

 

Testet med griser
I den tidlige fasen, testet man ved Oslo universitetssykehus (OUS) ut dette på griser, som ble kjørt rundt i Oslo, forteller Terje Strand, anestesioverlege og klinikksjef for prehospital klinikk ved OUS:

– Det er krevende å transportere pasientene med dette utstyret, som for øvrig er redusert i størrelse de siste årene. Vi har gjort transport av pasienter på ECMO siden 2000. Da vi startet ut testing i samarbeid med Intervensjonssenteret på gamle Rikshospitalet på slutten av 1990-tallet, så testet vi ut dette med dyreforsøk, og målte at dette fungerte uten store avvik. 

– Nå har vi gjort noen og seksti transporter uten alvorlige hendelser selv om pasientene er svært syke, sier Strand. 

 Samme pasientsikkerhet
Målet ved basen i Tromsø, er at de ambulante ECMO-behandlingene, uansett hvor de skjer i landsdelen, skal følge samme modell, og ha samme pasientsikkerhet som behandlingene som etableres på selve sykehuset i Tromsø, viser UNNs Bård Rannestad til:

– Denne målsetningen skulle gjelde fra første pasient. Volumet av slike spesialoppdrag vil aldri bli stort i vår landsdel, og vårt konsept baseres derfor på at et komplett ordinært ECMO-team bestående av hjertekirurg, hjerteanestesilege og perfusjonist, flys raskt ut til pasienter som kan ha nytte av ECMO-terapi.

Det er ingen andre sykehus i nord som utøver disse behandlingene. Derfor er det aldri aktuelt å overta en etablert ECMO-behandling.

Innen 40 minutter
– Teamet revurderer alltid indikasjon ved ankomst. Hvis det besluttes avansert behandling, etableres ECMO-terapi og teamet returnerer når pasienten er stabil på ECMO for videre intensivbehandling ved UNN Tromsø. Teamet vil være i stand til å håndtere de aller fleste komplikasjoner som kan oppstå under etablering av ECMO, og i videre behandling.  Målet er å kunne rykke ut innen 30 minutter fra varsling. Til nå har vi fått dette til innen 40 minutter, forteller Rannestad.

– Vi har hatt mange forespørsler som ikke har resultert i at vi etablerer ECMO, men hvor pasienten håndteres adekvat med justerte konvensjonelle behandlingstiltak og transporteres uten ECMO.

– Siden desember 2015 har vi gjennomført seks ECMO spesialoppdrag fra Svalbard i nord - til Bodø i sør.

Rannestad påpeker at hovedutfordringen er å yte avansert intensivmedisin i en spredt befolkning, over svært store områder og med krevende vær- og lysforhold i deler av året.

Helse Nord har ni prosent av landets befolkning, 45 prosent av landarealet, og en spredt sykehus- og luftambulansestruktur.

Kompleks transport
Også anestesilege Hans Julius Heimdal, leder for luftambulanseavdelingen ved OUS, forteller om de svært komplekse transportene:

– De krever at kjeden fungerer hele veien fra vi henter pasienten til der vi leverer: Elementene må samarbeide.

– Det er utfordringer som begrenset mengde strøm og gass, og dessuten tåler mange av pasientene dårlig å bringes opp i høyden.

ECMO - Extra Corporeal Membrane Oxygenation – kan ta over hele hjerte-og lungefunksjonen hos pasienten.

 •  Brukes for eksempel ved alvorlig hjertesvikt hos en fortsatt ustabil pasient, eller hos pasienter som er aktuelle for hjertetransplantasjon eller hjerteoperasjon. Brukes også ved akutt alvorlig lungesvikt, og alvorlig nedkjølte

 •  Luftambulansetjenesten UNN består av 2 ambulansehelikopterbaser (Tromsø-basen og Evenes-basen), samt 1 ambulanseflybase (Tromsø). (Utfører mange konvensjonelle intensivoppdrag med alle enheter i hele Nord-Norge.

 •  På basen i Lørenskog utenfor Oslo har Luftambulansetjenesten ANS to ambulansehelikoptre, og fire leger i turnus på basen for å ha kontinuerlig beredskap.

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret6

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser8

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen8

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!