Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
ULIK PRIORITERING: Stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) er uenig i Bent Høies (t.h.) prioritering av pengene, og mener de i stedet kunne gått til for eksempel HPV-vaksine til gutter.

Kritiserer Høies innføring av hiv-forebygging

Stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) er kritisk til pengebruken ved hiv-profylakse, og mener pengene heller burde vært brukt til annen infeksjonsforebygging.

Publisert: 2016-11-08 — 12.06
Denne artikkelen er over seks år gammel.
Vi deler direktoratets vurdering.
Bent Høie, helse- og omsorgsminister

Helseminister Bent Høie (H) besluttet nylig å refundere pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) mot hiv-smitte for menn som har sex med menn, og som ikke har fast partner.

Beslutningen kommer i kjølvannet av at Helsedirektoratet anbefalte tiltaket.

Stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) gikk i sommer ut i flere medier og uttalte seg kritisk mot refusjon av PrEP. Etter at statsråden har besluttet å refundere medikamentet for risikogrupper, mener partifellen Stensland fortsatt at dette er en dårlig idé.

Foretrekker andre tiltak
– Jeg har respekt for at det finnes faglige holdepunkter for at dette har effekt, men jeg er ikke enig i beslutningen. Jeg ville ha vurdert det annerledes, og mener det er andre infeksjonsforebyggende tiltak man heller kunne ha brukt pengene på, sier Stensland til Dagens Medisin.

– Hva mener du burde vært prioritert i stedet?

– For eksempel kunne HPV-vaksine til gutter vært en god kandidat. Vaksinasjonsprogrammet er et viktig infeksjonsforebyggende tiltak.
Stensland peker for øvrig på at Prioriteringsmeldingen ennå ikke er behandlet av Stortinget. I meldingen er det et prinsipp at finansieringsansvaret skal følge behandlingsansvaret, hvilket ifølge stortingspolitikeren tilsier at hiv-behandling skal overføres fra Folketrygden til de regionale helseforetakene.

Les også: WHO anbefaler forebyggende hiv-behandling til høyrisikogrupper

Enig med direktoratet
Som svar på kritikken viser statsråden til Helsedirektoratets anbefaling, og forteller at departementet deler denne vurderingen.

– Gjeldende forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler sier at «det ytes stønad til antiinfektive legemidler til forebygging av allmennfarlige smittsomme sykdommer hos personer som etter en faglig vurdering antas å være i særlig fare for å bli smittet i Norge». Helsedirektoratet mente at disse bestemmelsene dekker PrEP, og ba Helse- og omsorgsdepartementet avklare dette. Det har vi gjort, og deler direktoratets vurdering, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Statsråden opplyser at Helsedirektoratet i løpet av 2017 skal utarbeide kriterier for hvem som skal få profylaksen, og hvordan oppstart av behandlingen skal skje i helsetjenesten. Inntil dette er det Legeforeningens retningslinjer for hiv-behandling som gjelder.

Bruker dagens regler
På spørsmål om hvorfor PrEP ikke er vurdert opp mot andre infeksjonsforebyggende tiltak, svarer statsråden som følger:

– Forebyggende tiltak og behandling rettet mot andre infeksjonssykdommer vil også kunne falle innenfor den samme bestemmelsen i blåreseptforskriften. Dagens regelverk krever ikke at det skal gjøres prioriteringer mellom ulike sykdommer. Selv om vi har lagt frem en prioriteringsmelding, behandler både departementet og underliggende etater og virksomheter fortløpende saker etter gjeldende regelverk.

75.000 årlig
Det er emtricitabin/tenofovir (Truvada) som er det aktuelle legemiddelet. En pakning med 30 tabletter koster i overkant av 6000 kroner, og den daglige dosen er på én tablett.

Det vil si at for hver person som bruker legemiddelet daglig, ligger kostnaden på nærmere 75.000 kroner årlig. I tillegg kommer utgifter til konsultasjoner, viser Helsedirektoratets vurdering.

Direktoratet tar ikke stilling hvor mange personer som ville være aktuelle for refusjon, men gjør kostnadsberegninger på opptil 200 personer årlig.

Med daglig bruk, ville et slikt omfang gi utgifter på rundt 15 millioner kroner for selve medikamentet, og nærmere 1,3 millioner for konsultasjoner.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • ja 05.12.2016 08.47.35

  Leser her at man kan patentbeskytte en indikasjon for foreskrivning? Kan noen redegjøre her?

 • ja 05.12.2016 08.44.37

  Nå går patentet på Truvada straks ut, så da må jo prisen falle betraktelig. Selv produsenten allerede har kommet med en Truvada versjon II, med ny patenttid, burde man søke en generisk variant til rimeligere pris slik som tyske myndigheter har besluttet.

 • KH 19.11.2016 12.51.25

  Fortsatt ikke overbevist, det er heller ikke infeksjonsleger som venter i spenning på utløpt patent. Hvordan skal dette kontrolleres? Hvis man mener markedsføringstillatelse skjønner jeg det. Er det Gilead som har betalt for studiene som har vist at PrEP funker? Primærindikasjonen var HIV behandling og det er har de fått godt utbytte av, PrEP har kommet i ettertid og er vel en bonus................................... Så visst en lege neste år vil skrive Truvada til en pasient med HIV så kan man skrive ut generisk bytte, men hvis pasienten er HIV negativ må man skrive ut Truvada av Gilead? Hvordan skal det kontrolleres? Begge reseptene kan skrives ut på §4 allment smittsomme sykdommer.

 • Tor Divel 11.11.2016 09.53.42

  Til KH: Man kan patentbeskytte indikasjon. Det er bl.a. gjort for Glivec og indikasjonen GIST. Patentet på de andre indikasjonene til Glivec er utløpt, og generika er godkjent. Men ikke med indikasjonen GIST: https://legemiddelverket.no/nyheter/imatinib-tabletter-byttbare-i-apotek-fra-1-september Patentbeskyttelse kan man få på både virkestoff, syntesevei, formulering, bruksområde m.m. For å sikre at legemiddelfirmaer vil være villig til å utvikle nye oppfinnelser (som er det man kan ta patent på). Gilead villle neppe brukt penger på å få godkjent PreP-indikasjonen dersom de ville tapt salget til generikaprodusenter allerede neste år.

 • KH 09.11.2016 20.32.01

  Tor Divel, det virker ikke helt logisk. Man patentbeskytter vel virkestoff, ikke indikasjon. Patenttiden begynner å løpe i det man registrerer stoffet, altså allerede før (pre-)kliniske studier. Da har man ikke en indikasjon en gang og likevel går tiden. Er det noen patenteksperter som kan bekrefte? Virker i hvertfall som leder i Lancet også mener kostnaden skal droppe når patentet går ut: http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanhiv/PIIS2352-3018(15)00185-X.pdf

 • Tor Divel 09.11.2016 19.46.51

  Til KH: Det er patentet for indikasjonen BEHANDLING av hiv som går ut for Truvada i 2017. Indikasjonen for forebygging fikk produsenten nettopp godkjent og er patentbeskyttet i mange år til. Det vil derfor ikke komme generikapreparater som er byttbare for forebygging av hiv på mange år, så konklusjonen din medfører ikke riktighet.

 • KH 08.11.2016 18.39.12

  Til orientering til DM. Patentet på Truvada går ut i 2017, det kan da forventes en betydelig prisreduksjon. Sluttsummen som angis i artikkelen vil da allerede fra 2017 være overestimert. Det er også slik at mange pasienter bruker PrEP "on-demand" etter avtale med lege og ikke kontinuerlig. En pakke Truvada vil da vare mye lengre enn 1 måned. Dette vil ytterligere redusere kostnad per år. PrEP reduserer smitterisiko for HIV med over 85% gitt til de rette pasientene. Strategien for å bekjempe HIV med avholdenhet og kondombruk har ikke fungert og i mange storbyer i verden florerer HIV. Det er gode grunner til å anta PrEP er et nyttig tiltak. Hvor nyttig vil tiden og forskning vise.

 • Anders 08.11.2016 12.58.28

  Hvor er nytte-kost analysen av prep? Prioriteringsmeldingen foreslår nytte-kost av hiv-behandling, men ikke forebygging......merkelig tilnærming.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!