Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
TONET NED: I mars truet HINAS med sanksjoner mot helsepersonell som bryter taushetsplikten om medisinpriser. I september er ikke sanksjoner nevnt med ett eneste ord i ny utredning. Montasje: Lasse Moe

Droppet trusler om sanksjoner

HINAS har droppet sanksjonstruslene mot ansatte i helseforetakene som bryter taushetsplikten om medisinpriser. 

Publisert: 2016-09-28 — 08.54
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Da Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) i mars varslet helseforetakene om at enhetspriser på legemidler skulle unntas offentlighet, var det mange som reagerte på brevets form.

I brevet skriver HINAS-sjefen at «brudd på taushetsplikten kan danne grunnlag for krav om erstatning for økonomisk tap». Den enkelte kan også sanksjoneres med «advarsel, oppsigelse eller avskjed». I ytterste konsekvens kan krenkelsen «danne grunnlag for straffeansvar etter straffeloven», var budskapet til de ansatte i helseforetakene.

Overfor Dagens Medisin påpekte Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo (UiO) at ordlyden i HINAS-brevet var svært uvanlig, og at det tyder på en uheldig ledelseskultur når «saksbehandlingsendring må annonseres sammen med trusler om straff». Administrerende direktør i HINAS, Harald Johnsen, mente på sin side at det var snakk om «standardformuleringer».

– Klar over dette
I utredningen om praksisendringen som HINAS nylig sendte ut på høring, er imidlertid truslene om oppsigelse og søksmål tatt bort. Nå legger i stedet HINAS til grunn at taushetsplikten overholdes.

«Erfaringen fra anskaffelser av varer og tjenester er at brudd på taushetsplikten sjelden eller aldri påberopes, og arbeidsgruppen legger til grunn at helseforetakene er oppmerksomme på, og har rutiner for, hvordan taushetsbelagt informasjon håndteres, også i avtaleperioden».

– Truslene om sanksjoner er borte. Hva er årsaken til det? 

– Ethvert brudd på taushetsplikten har en følge, både når det gjelder dette og personopplysninger. De som jobber ute i helseforetakene er veldig klar over det, så dette kommer til å gå bra, sier Johnsen, som understreker at det ikke er opp til HINAS, men lederne i helseforetakene å håndheve rutinene for sitt personell. 

Snakker åpent om priser
Tore Kvien, UiO-professor, avdelingssjef ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo og mangeårig medlem av LIS sin spesialistgruppe for TNF-hemmere, har tidligere uttalt til Dagens Medisin at han ikke uten videre aksepterer «taushetsregimet».

Både under den finske og portugisiske revmatologikongressen tidligere i år snakket han åpent om medisinpriser som HINAS mener skal hemmeligholdes.

– Jeg gjør det jeg alltid har gjort fordi jeg synes det er veldig viktig. Hvis pasienter skal motiveres til å skifte fra et dyrt til billig legemiddel, må de ikke bare vite at legemiddel A er billigere enn B, men også hvor mye billigere, sa han til Dagens Medisin den gangen.

Ikke sanksjonert
Fortsatt snakker Kvien åpent om legemiddelpriser, bekrefter han overfor Dagens Medisin.

– Vi diskuterte dette i LIS-spesialistgruppe før sommeren, og alle er enige om at det er behov for åpenhet om pris hvis vi skal kunne behandle pasienter på en tilfredsstillende måte. Som helsepersonell må vi vite hva prisreduksjonen ved å bruke biotilsvarende faktisk er, og det har etter mitt skjønn også pasienten rett til, sier Kvien.

Senest forrige helg deltok han på en revmatologikonferanse i Serbia hvor han snakket om biotilsvarende legemidler og det norske anbudssystemet.

– Jeg har ikke fått noen reaksjoner eller sanksjoner fra min arbeidsgiver, som er informert, sier han.

– Var veldig spesielt
– Hvis jeg blir nødt til å innrette meg, gjør jeg det. Men foreløpig er dette under utredning, påpeker han.

Han tror HINAS har lagt bort truslene om sanksjoner som følge av kritikken de mottok sist.  

– Det var veldig spesielt å gå ut på den måten og true med sanksjoner. Det var mange som hadde sterke reaksjoner på det brevet, sier Kvien.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege X 28.09.2016 09.52.26

  Om det er trusler eller ikke. De tar de de vil ta. Selvfølgelig enklest å ta noen uten å ha truet dem på forhånd. En trussel først og reaksjon senere lager jo en åpenbar sammenheng. Og offisielt tar man selvfølgelig folk for noe annet enn det som er den virkelige årsaken. Norsk Helsevesen 2016. Så lenge det varer. Så lenge politikerne har "full tillit til systemet".

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!