Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Menn har dobbelt så høy risiko for hjerteinfarkt

Studien, som har sett på risikofaktorer for hjerteinfarkt hos menn og kvinner, har vakt oppmerksomhet i utlandet.

Publisert: 2016-09-23 — 06.00
Denne artikkelen er over fem år gammel.
MANNLIG MENOPAUSE? – Hvis hjerteinfarktrisikoen har sammenheng med kjønnshormoner, må det i så fall være snakk om en mannlig menopause med testosteronfall – og ikke en kvinnelig menopause med fall i østrogennivå, sier NTNU-professor og overlege Kaare Harald Bønaa ved St. Olavs Hospital. Foto: Frode Nikolaisen/St. Olavs Hospital

Det har lenge vært kjent at kvinner i gjennomsnitt får hjerteinfarkt 10-15 år senere enn menn. Hvorfor risikoen er lavere hos kvinner, er det ingen studier som har klart å gi et godt svar på.

Nå har norske forskere sett på om forskjeller i etablerte infarkt-risikofaktorer som kolesterolnivå, blodtrykk, røyking, diabetes, kroppsmasseindeks og fysisk aktivitet kan for være forklaringen. Men studien finner ingen holdepunkter for det.

Risikoen mer enn doblet
– Når vi justerer for forskjellene i risikofaktornivå, fjerner vi mindre enn en tredel av kjønnsforskjellene. Menn har mer enn doblet risiko for å få hjerteinfarkt i løpet av livet, sammenlignet med kvinner, også etter justering for risikofaktorer, sier sisteforfatter Kaare Harald Bønaa til Dagens Medisin.

Resultatene av kohort-studien er nylig publisert i JAMA Internal Medicine, med førsteforfatter Grethe Albrektsen.

Bønaa, som er professor ved NTNU og overlege ved Klinikk for Hjertemedisin på St. Olavs Hospital, forteller at studien har vakt internasjonal oppmerksomhet.

– Dette er den første studien som har sett på risikofaktorer på en grundig måte, og mange har vist interesse.

Hormonendringer
For både menn og kvinner øker risikoen betydelig med alderen, men fra 50-60 årsalderen øker risikoen relativt mindre hos menn enn hos kvinner.

Bønaa viser til at mange har trodd at det er østrogen som beskytter kvinnene frem til menopause (overgangsalderen).

– Denne studien finner at det ikke er noen endring i risikoen for å få hjerteinfarkt i forbindelse med menopause. Dette er også vist tidligere for dødelighet av hjerteinfarkt. Hvis hormoner skulle ha beskyttet kvinner, ville vi ha forventet en betydelig økning ved menopause, men det gjør vi ikke. Risikoen for hjerteinfarkt hos kvinner øker derimot jevnt med alderen.

Annerledes risikobilde
Hos menn ser risikobildet derimot annerledes ut:

– Det er snarere hos middelaldrende menn det skjer noe. Kurvene for forekomst av hjerteinfarkt flater noe ut hos menn i 50-60-årsalderen. Avstanden mellom kjønnene blir mindre etter denne alderen, og endringen i risiko er større hos menn enn hos kvinner. Men selv ved 90-års alder har menn fremdeles høyere risiko enn kvinner. Hvis hjerteinfarktrisikoen har sammenheng med kjønnshormoner, må det i så fall være snakk om en mannlig menopause med testosteronfall – og ikke en kvinnelig menopause med fall i østrogen-nivå, sier Bønaa.

Artikkelforfatterne peker på at ulike symptomer og ulikt sykdomsbilde hos menn og kvinner kan ha ført til underdiagnostikk av hjerteinfarkt hos kvinner. Men dette kan ikke alene forklare forskjeller i risiko mellom kjønnene, mener de norske forskerne.

Viktig ubesvart spørsmål
Bønaa konstaterer at svaret på hvorfor menn og kvinner har ulik risiko for hjerteinfarkt fortsatt ikke er gitt.

– Fremdeles vet vi ikke hvorfor kvinnene er beskyttet mot hjerteinfarkt i forhold til menn. Hvorfor kvinnene har lavere risiko enn menn, er et av de virkelig store ubesvarte spørsmål innen hjertemedisin. Svaret på dette spørsmålet har ikke bare akademisk interesse, men har en praktisk side fordi kunnskap om årsak til kjønnsforskjellen i risiko for hjerteinfarkt sannsynligvis vil kunne benyttes for å forebygge hjerteinfarkt. Den som finner svaret – eller svarene - vil trolig være en kandidat for Nobelprisen, mener Kaare Harald Bønaa.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!