Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

LAVERE RISIKO: For pasientene som hadde fått empagliflozin var risikoen for insidens eller forverring av nyresykdom 39 prosent lavere enn i kontrollgruppen, viser nye data fra studien EMPA REG-OUTCOME.

LAVERE RISIKO: For pasientene som hadde fått empagliflozin var risikoen for insidens eller forverring av nyresykdom 39 prosent lavere enn i kontrollgruppen, viser nye data fra studien EMPA REG-OUTCOME. Foto: Colourbox

Diabeteslegemiddel ga mindre nyresykdom

På sikt kan funnene få betydning for behandlingen av nyreskade, også for pasienter uten diabetes, ifølge overlege og professor Trond Geir Jenssen.

Annons:

Nye data fra studien EMPA REG-OUTCOME tyder på at det blodsukkersenkende diabeteslegemiddelet empagliflozin (Jardiance) reduserer risikoen for nyresykdommer.

Under den europeiske diabeteskongressen EASD 2015 i september ble det lagt frem resultater fra EMPA REG-OUTCOME, som viste at medikamentet signifikant reduserte risikoen for hjerte- og karrelaterte dødsfall. Tirsdag ble nye data fra studien presentert under den amerikanske kongressen ADA 2016 – data som tyder på at legemiddelet også er effektivt mot nyresykdom.

– Dette er betydningsfulle resultater. Medikamentet ser ut til å ha en beskyttende effekt på nyrene, helt uavhengig av den blodsukkersenkende effekten, sier Trond Geir Jenssen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Tromsø:

– Effekten på nyrefunksjonen (GFR) inntreffer innen fire uker – så raskt at dette ikke kan ha noe med blodsukkeret å gjøre. Det som er særlig betydningsfullt, er at dette skjer hos pasienter som allerede har nyrebeskyttelse gjennom ACE-hemmere eller angiotensin-reseptorblokkere.

39 prosent lavere risiko
Studien har omfattet mer enn 7000 pasienter med type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Alle pasientene har fått standardbehandling, men er blitt randomisert til å motta enten empagliflozin eller placebo i tillegg.

For pasientene som hadde fått empagliflozin var risikoen for insidens eller forverring av nyresykdom 39 prosent lavere enn i kontrollgruppen: I empagliflozin-armen hadde 12,7 prosent av pasientene utviklet nefropati i løpet av oppfølgingsperioden, mens tallet var 18,8 prosent i placebo-armen.

Førstnevnte gruppe hadde i tillegg 44 prosent lavere risiko for dobling av kreatinin – en indikator for svekket nyrefunksjon, som antyder hvorvidt pasienter på sikt trenger dialyse. Dataene viser dessuten at risikoen for dialyse var 55 prosent lavere hos pasientene som hadde fått empagliflozin. Studien fant imidlertid ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene på nye tilfeller av albuminuri – en ofte brukt indikator for nyoppstått nyreskade.

– Kan få betydning for behandlingen
Jenssen konstaterer at de seneste funnene i EMPA REG-OUTCOME neppe kan generaliseres ut over pasienter med type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Imidlertid mener han det er grunn til å vente nye studier som undersøker effekten empagliflozin og andre SGLT2-hemmere har på pasienter med nyresykdom – uavhengig av om de har type 2-diabetes, og uavhengig av hjerte-karsykdom.

– Hos type 1-pasienter skyldes nyresvikt nesten utelukkende diabetisk nefropati, mens hos type 2-pasienter ser vi oftere blodtrykkskader i nyrene. Derfor kan det se ut som at medikamentet har en effekt på nyresirkulasjonen i seg selv. På sikt kan disse funnene få betydning for behandlingen av nyreskade generelt, sier Jenssen til Dagens Medisin.

De seneste dataene fra EMPA REG-OUTCOME ble publisert i New England Journal of Medicine samtidig som de ble presentert på ADA 2016 tirsdag.

Interessekonflikter: Trond Geir Jenssen oppgir å ha mottatt foredragshonorar fra Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Bayer, NovoNordisk, MSD, Sanofi og Shire.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp6

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Annonse:

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!