Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
STOR ØKNING: – I 2013 hadde Norsk pasientforening 566 henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende. De tolv første månedene etter at Knut Fredrik Thorne ble generalsekretær, fikk foreningen 922 henvendelser. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Fikk ikke mer penger – trekker seg i protest

Generalsekretæren i Norsk pasientforening trekker seg fra stillingen med umiddelbar virkning i protest mot manglende ekstra bevilgning.

Publisert: 2015-10-23 — 12.55 (Oppdatert: 2015-10-23 — 13.08)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

NRK melder i dag at generalsekretær i Norsk pasientforening, Knut Fredrik Thorne, går i protest mot at det ikke er bevilget økte midler til foreningen i forslaget til nytt statsbudsjett.

Norsk pasientforening er en frivilling organisasjon som ble etablert i 1983.

Underskudd
– I 2013 hadde Norsk pasientforening 566 henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende, og disse henvendelser genererer flere saker. Etter at jeg tiltrådte som generalsekretær i september i 2014, har antallet henvendelser økt betydelig, og de tolv første månedene fikk vi 922 henvendelser. I fjor gikk vi underskudd med cirka 100.000 kroner. Alle stener er snudd. I statsbudsjettet for 2016 har vi ikke fått noen økning utover cirka to prosent for lønns- og prisvekst, sier Knut Fredrik Thorne til Dagens Medisin.

Han bekrefter at han trekker seg med umiddelbar virkning, og at Tove Hanche-Olsen er konstituert som generalsekretær.

Medisinsk kompetanse
Han legger til at allerede ved 500-600 henvendelser, var det behov for flere ansatte.

– Det har vært en uholdbar situasjon for både de ansatte og meg, og de ansatte har gjort en kjempeinnsats. Vi har måttet iverksette tiltak for å unngå at folk ikke skal ta kontakt, fordi vi druknet i antallet henvendelser. Slike tiltak er enormt frustrerende å måtte gjennomføre. Det er fryktelig tungt å si at vi ikke kan hjelpe til folk som henvender seg til oss. Vi har hatt en rekke henvendelser hvor vi har sagt at de må ringe pasientombudene.

– Til NRK sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen at folk også kan få hjelp hos Pasient- og brukerombudene. Hvorfor er ikke disse ombudene tilstrekkelig?

– De er ikke det, fordi Norsk pasientforening har medisinsk ekspertise gjennom et korps av dyktige leger som bistår oss i medisinskfaglige spørsmål. Dette er noe som ombudene ikke har. Flere av pasientombudene sender saker til oss, svarer Thorne.

Tidligere pasientombud
Før Thorne ble generalsekretær i Norsk pasientforening, var han pasientombud i Akershus i fire år.

– Som pasientombud sendte jeg flere saker til Norsk pasientforening, saker hvor det medisinske var komplisert og sentralt, og hvor jeg ikke kunne hjelpe pasientene. Det var også andre saker hvor vi som ombud påbegynte sakene, men samarbeidet eller overlot sakene til Norsk pasientforening. Foreningen er et supplement til ombudene og utfyller tilbudet, vi er ikke konkurrenter, sier Thorne.

Fikk medieforbud
Thorne forteller at hver sten er snudd for å spare kostnader.

– Vi har kuttet ned på bruken av sakkyndige, og de vi har, har i mange tilfeller vært usedvanlige hyggelige når det gjelder å skrive regninger.

Thorne sier at styret i januar måned påla ham medieforbud.

– Jeg var enig i det, fordi telefonen ikke stod stille etter hver gang jeg uttalte meg i mediene. Det var ikke veldig tilfredsstillende for meg. Når jeg mener noe, liker jeg å si fra. Men jeg er ikke kritisk til at styret gjorde dette, ellers hadde det kollapset.

– Hva tenker du om at helseministeren snakker om pasientens helsevesen, samtidig som dere ikke får nødvendige midler?

– Pasientens helsevesen er fine ord, men vi lever i virkeligheten. Regjeringen skryter av at flere pasienter får behandling. Tror de da at ingen av disse medfører noen skade for noen av pasientene? Nei, slik er det ikke, det får konsekvenser – og noen opplever feilbehandling, det ser vi, svarer Thorne.

Ny jobb
Han går nå til en deltidsstilling I Visma Smartskills, som driver rådgiving til landets kommuner. I tillegg kommer han fortsatt til å holde en del foredrag innen helseområdet.

– Hadde jeg fortsatt, ville jeg endt opp som pasient selv. Jeg håper foreningen lykkes og at myndighetene og politikerne forstår viktigheten av at foreningen får sårt tiltrengte midler til å håndtere alle henvendelser som kommer. Det er behov for kompetansen foreningen har, og mange enkeltpasienter og pårørende trenger både juridisk og medisinsk kompetanse. Jeg ønsker foreningen alt vel og er tilgjengelig for Olsen og de ansatte en tid fremover, sier Thorne.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Astrid Musland 29.10.2015 13.11.51

  Norsk pasientforening med dens generalsekretær Knut Fredrik Thorne har nok gjort mye bra og stått veldig på for mange, men dessverre kan ikke de eldste pasientene ha tillit til at foreningen kjemper for deres sak på samme måte som for andre. Foreningen mener nemlig at det er ok med alvorlig helsemessig diskriminering av de eldste pasientene. I Norsk pasientforenings høringsuttalelse til Norheimutvalgets prioriteringsrapport skriver Thorne: «Det vi imidlertid støtter er at det ikke bør brukes svært store ressurser til syke og skrøpelige for å forlenge livet i svært høy alder. Men lindring skal selvsagt disse pasientene få». Den uttalelsen bidro til at min tillit til Thorne og Norsk pasientforening forsvant som dugg for solen. Erkjennelsen av alle menneskers likeverd og med samme menneskeverd er grunnleggende i et sivilisert samfunn, og et grunnfundament for legegjerningen.

 • Lege 27.10.2015 11.09.13

  Pasientenes Helsetjeneste- er retoriske formuleringer og propaganda fra offentlige myndigheter. På lik linje med uttalelser om pakkeforløp i psykiatrien - eller e-reseptordningen som skal ha innebygget personvern- som i realiteten ikke har sikkerhet mht. snoking, jf. Hdir uttalelse om at det er usannsynlig å kunne avsløre snoking- men likevel- kun positiv omtale- til tross for 24 millioner oppslag pr. år i Reseptformidleren, jf. Datatilsynet, som ikke har blitt gjort rede for. Det vanlige- bare prat. Det må til holdningsendringer og prioriteringer - og vi trenger folk med ryggrad hos Npf- slik som Thorne.

 • Reidar Schwebs 27.10.2015 08.19.21

  Er det slik man bygger opp den kommende Pasientens Helsetjeneste?

 • Lege L 26.10.2015 11.21.38

  Denne saken fortjener mye større oppmerksomhet enn den får. Jeg legger merke til at flere kolleger ikke har den fjerneste anelse om hva Norsk pasientforening er- i forhold til andre instanser. Dette er alvorlig; helsemyndigheter og politikere som sannsynligvis er redde for avsløringer. Det samme har det vært i forhold til NAV-ombud som vi fortsatt venter på. For mye brudd på rettssikkerhet og norsk lov vil avsløres.

 • Lege N 26.10.2015 09.46.30

  "Thorne sier at styret i januar måned påla ham medieforbud." Trøste og bære. En av de viktigste observasjonspostene for pasientbehandling fikk medieforbud av eget styre. En sak i seg selv. Thorne har har hatt mange innspill og gitt mange kommentarer av stor verdi. Trist at han trekker seg. Kan hende et forbilde for andre som ikke kan gå på kompromiss med egne prisnipper lenger?

 • Robin Celius 25.10.2015 20.59.02

  Det er mannen sin det! :-) Få sånne typer i Staten...

 • Lege 2 23.10.2015 22.26.07

  Thorne er en ener -en som har stått på, når andre er for feige. Dypt beklagelig at han forsvinner fra Npf. At myndighetene og politikerne skulle ønske mer penger til å avsløre at de ikke har så god kontroll på helsevesenet som de forsøker å fremstille, er vel ikke noen overraskelse. Det er ille at det kun er politikernes og byråkratenes nikkedokker som holder ut i "tilsynsposisjoner", og som får maktposisjoner - og som vandrer fra utvalg til utvalg for å opprette holde status eller sørge for reformer som gjør det verre for de svakeste i samfunnet.

 • Kjell O.Skavdal 23.10.2015 21.59.40

  Helt siden du var i Skien har du stått på barrikadene. Du har gjort en stor og uredd jobb. Beklagelig at de bevilgende myndigheter ikke skjønner dette.

 • lege 23.10.2015 17.12.31

  Enig med lege. Tilsynsmyndigheter og ombud ser ut til å ha lojalitet til virksomheter og helsepersonell som gjør feil. Thorne fremstår som en av de få som faktisk er på pasientenes side. Dypt beklagelig at han nærmest blir skviset ut. Dette er ikke forenlig med "pasientens helsevesen" - men nå har jeg da heller ikke trodd at forandringer med "pakkeforløp", pasientjournallov som fratar pasientene samtykkerett, samhandlingsreform, ny førerkortforskift osv. er annet enn avhumanisering av helsevesenet og objektivisering av pasientene- for å spare penger til økt privat forbruk.

 • lege 23.10.2015 14.57.40

  Thorne var også blant de ganske få pasientombudene som turde å stå frem med mangler, de øvrige ser ofte ut til selv å være en del av systemets svakheter

 • lege 23.10.2015 13.46.18

  Dette er noe av det mer tragiske jeg har lest i det siste- at Thorne går av. Det er massivt med problemer å ta tak i der ute. Men jeg antar at politikere og helsemyndighetene, ev. også enkelte helsepersonell, ikke har interesse av at for mye blir avslørt. Thorne har betydd svært mye for pasienter. Pasientombudene kan ikke gjøre samme jobb. Det er mange saker som skulle vært tatt tak i- utover de åpenbare store feilene- bl.a. trakkasering, krenkelser og traumatisering av pasienter i helsevesenet, jf. Npf nettside. Dette holdes skjult som så mye annen elendighet i helsesektoren. Det er et stort tap at Thorne går fra stillingen sin. Det er betenkelig at det ikke er mulig å kjempe pasientenes sak uten å risikere egen helse. Lykke til- til Thorne i ny stilling. Alt godt ønskes Thorne en person med ryggrad - i motsetning til mange andre som kunne gjort så mye for pasientene.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!