Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
LIKE: Forskjellene hviskes ut når man bruker statistiske metoder, sier førsteforfatter Carl Pintzka. Foto: Illustrasjon, Colourbox

Menn og kvinners hjerne mer like enn tidligere antatt

Tidligere antatte forskjeller mellom menn og kvinners hjerner forsvinner ved hjelp av statistiske modeller, viser ny studie. 

Publisert: 2015-07-31 — 06.00
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Tidligere studier beskriver at menn og kvinner har ulik størrelse av forskjellige hjernestrukturer, men resultatene varierer mye.

– Det man helt sikkert vet er at menn i snitt har større hjerne enn kvinner, men dette skyldes i hovedsak større kroppsstørrelse. Men det er ikke slik at større hode betyr bedre hjernekapasitet, sier Carl Pintzka, førsteforfatter og stipendiat ved Institutt for nevromedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU).

Forskjeller i relativ størrelse
– Vi ønsket å se på om det er forskjell i den relative størrelsen mellom menn og kvinners hjerne, og finne ut hvilken metode som korrigerer best for ulik hjernestørrelse, sier Pintzka.

Studien er publisert i Frontiers in Neuroscience.

Han viser til at den gjeldende teorien innen forskning er at det er den relative størrelsen som er av betydning.

– Det betyr at størrelsen på en struktur i forhold til størrelsen på hele hjernen er det beste målet på funksjon og potensial, sier Pintzka.

15 av 18 hjernestrukturer var like
Det er mange ulike metoder som brukes for å beregne den relative størrelsen av en hjernestruktur, og det er ingen enighet om hvilken metode som er riktig.

Dataene er hentet fra MR-kohorten i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Den består av 1006 deltakere. 152 kvinner og 152 ble plukket ut fordi de hadde lik hodestørrelse.

– I denne gruppen fant vi at kun tre av 18 hjernestrukturer var ulike hos menn og kvinner.

– Uegnet metode
Forskerne undersøkte også hele utvalget for å sammenligne de ulike metodene og finne ut hvilken metode som var mest til å stole på.

– Vi fant ut at den sannsynligvis mest brukte metoden, proporsjonsmetoden, konsekvent begår feil og er uegnet til bruk, sier Pintzka.

Denne metoden går ut på å beskrive en hjernestruktur som prosentandel av totalt hjernevolum.

Jo viktigere, jo større
– Vi viser også at mange av de evolusjonsmessig viktige strukturene, slik som hippokampus som er viktig for hukommelse, ikke skalerer jevnt med hodestørrelse. Det vil si at de med små hoder har uforholdsmessig større volum av denne strukturen, sannsynligvis fordi den er såpass viktig for overlevelse. Dette misforholdet så vi i ulik grad for alle strukturene vi undersøkte, sier Pintzka.

– Falske kjønnsforskjeller
Fordi kvinner har mindre hoder enn menn har dette misforholdet mellom strukturer tidligere blitt oppfattet som en kjønnsforskjell.

– Men sammenligner man menn og kvinner med like hoder utviskes alle disse forskjellene. Tidligere rapporterte forskjeller skyldes sannsynligvis at man har oppgitt strukturene man har undersøkt i prosent av totalt hjernevolum. Vi viser at dette gir falske kjønnsforskjeller som i realiteten skyldes forskjeller i hodestørrelse.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!