Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Har strukket QALY-grensen langt

500.000 kroner har vært ansett som akseptabel grenseverdi for kostnaden per kvalitetsjusterte leveår (QALY). – For lavt, mener Beslutningsforum.

Publisert: 2015-04-23 — 11.15 (Oppdatert: 2015-06-08 — 07.03)
Denne artikkelen er over syv år gammel.
FOR LAVT: Lars Vorland, leder i Beslutningsforum ser gjerne at grensen for kostnaden per QALY blir høyere. Foto: UNN

Siden Beslutningsforum ble opprettet våren 2014, har ti kreftlegemidler fått ja og fem fått nei til bruk i norske sykehus.

Over grensen
Kostnaden per kvalitetsjusterte vunne leveår (QALY) med ny medisin – sammenlignet med nåværende behandling – har stått sentralt i vurderingene.

I flere sammenhenger har helsemyndighetene vist til at den øvre akseptable kostnaden per QALY er 500.000 kroner:

I 2012 uttalte daværende helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Dagens Medisin at han åpnet for en «grenseverdi» på kostnad per QALY på mellom 300.000 og 800.000 kroner. Han viste til at Prioriteringsrådet i praksis hadde lagt på seg et beløp i en størrelsesorden på en halv million kroner.

Dagens Medisin har gjennomgått alle Beslutningsforums vedtak om innføring av kreftmedisiner samt alle metodevurderingene som ligger til grunn for vedtakene.

Åtte over grensen
Gjennomgangen avdekker at av de i alt ti kreftlegemidlene som har fått grønt lys, ligger åtte av dem godt over den omtalte halvmillion-grensen. To medisiner med høy kostnad per QALY; enzalutamid (Xtandi) og ipilimumab (Yervoy), hadde allerede vært i bruk i lengre tid da de fikk ja.

SE GJENNOMGANGEN AV METODEVURDERINGENE:
Grafikk over Qualy-verdier

«Helt korrekt»
Beslutningsforums leder, Lars Vorland, bekrefter at de har lagt seg godt over den «anbefalte» grenseverdien som helsemyndighetene har operert med:

– Det er helt korrekt at vi i de fleste tilfellene ligger langt over halvmillion-grensen. Vi mener den er for lav og vi har oversteget den, ja. Vi ventet på Norheim-utvalget, og vi venter nå til dette blir tatt opp i Stortinget før vi går videre. Inntil dette skjer, forholder vi oss ikke til noen grenseverdi, sier Vorland til Dagens Medisin.

At noen legemidler har vært i bruk før de har kommet til Beslutningsforum betyr i prinsippet ikke noe, sier Vorland:

– Når det gjelder pris og QALY, har vi vurdert dem og lagt oss på et nivå vi mener er rimelig før man har klare retningslinjer.

Ifølge Vorland er medlemmene i forumet samstemt i at 500.000 kroner er en for lav QALY-grense.

Datakvalitet avgjørende
Det er Legemiddelverket som foretar metodevurderingene som ligger til grunn for vedtakene til Beslutningsforum.

Seksjonssjef Kristin Svanqvist i Legemiddelverket (SLV) svarer følgende på spørsmålet om hvorvidt SLV har strukket grensen for kostnadseffektivitet:

– Det har nok også vært en økning i beløpet vi har akseptert som godkjent i blåreseptordningen, at vi har strukket oss litt lenger, særlig ved alvorlige sykdommer. Datakvaliteten er helt avgjørende for om vi kan si noe relativt sikkert om kostnadseffektiviteten.

Hemmelig pris

 • For noen av kreftlegemidlene er kostnad per QALY usikker, gammel eller ukjent.

 • For pertuzumab (Perjeta) er den reelle kostnaden per QALY etter prisforhandlingene ikke kjent for andre enn Beslutningsforum på grunn av hemmelig pris.
 • For ipilimumab (Yervoy) var kostnaden per QALY i 2012 beregnet til én million kroner, men etter dette er det dokumentert at effekten har blitt bedre. Ifølge Legemiddelverket er QALY derfor trolig betydelig lavere i dag. Kunnskapssenteret er nå i gang med en helhetlig metodevurdering av medisiner ved føflekkreft, deriblant Yervoy, og det utlyses i disse dager også nytt LIS-anbud på kreftlegemidler.

NB! I papiravisen er abirateron (Zytiga) på nei-siden fordi Beslutningsforum har definert enzalutamid (Xtandi) som førstevalg på grunn av lavere pris. Zytiga har imidlertid fått ja til bruk av Beslutningsforum, og skulle vært plassert på ja-siden i oversikten. Feilen er rettet på nett. Dagens Medisin beklager.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!