Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Slik vil HOD endre helseforvaltningen

En egen Gråsonegruppe skal se på overlapping av arbeidsoppgaver og dobbeltjobbing i helse-etatene.

Publisert: 2014-12-09 — 09.22 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.36)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Som Dagens Medisin har skrevet, jobber nå HOD for å omorganisere helseforvaltningen og utreder blant annet muligheten for å opprette et nytt helsedirektorat for IKT.

I et dokument Dagens Medisin har fått tilgang til, presenterer HOD flere av sine planer for omorganisering av helseforvaltningen.

Tre hovedetater
Her heter det at Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens helsetilsyn i hovedsak videreføres slik disse etatene er i dag.

Utredningens hovedfokus vil være på grensene mellom de tre etatene, og forankring av de øvrige etatene i helseforvaltningen i disse tre, heter det fra HOD.

Det skal være tre delutredninger, der den ene skal se på gråsoner mellom virksomhetene.  Her er det opprettet en Gråsonegruppe.

Gruppens mandat er å «bidra til mest mulig effektiv ressursbruk og kvalitet ved  se på overlappende og tilgrensede ansvarsområder, dublering av fagpersonell, fagfora og øvrig dobbeltarbeid.

Gråsoneområder
Gråsoneområdene som Gråsonegruppen skal ta for seg, er generelt folkehelsearbeid, psykisk helse og rus.

De skal også se på smittevern- og kjemifeltet samt kunnskapsbasert folkehelsearbeid.

Leder av gruppen er tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle.

Bakgrunnen for utredningen er, ifølge HOD,  at Solberg-regjeringen ønsker å gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene. Målet er å forenkle og å avbyråkratisere.

Relaterte saker
Stiller spørsmål ved IKT-samordningen

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!