Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Usikkert om blodprøve kan erstatte CT

Alvorlige skader kan bli oversett dersom man bruker testen S100B for å diagnostisere lettere hodeskader i stedet for CT, konkluderer rapport.

Publisert: 2014-11-28 — 14.17 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.39)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

På oppdrag fra de regionale helseforetakenes Bestillerforum har Kunnskapssenteret gjort en hurtig metodevurdering av testen S100B, som benyttes for å diagnostisere lettere hodeskader. Kunnskapssenteret har vurdert effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av testen sammenliknet med CT.

Rapporten konkluderer med at testen ikke nødvendigvis gir identisk utfall for pasientene.

– Vi kan ikke utelukke at man i sjeldne tilfeller kan overse alvorlige behandlingstrengende skader, sier prosjektleder og seniorforsker Tove Ringerike ved Kunnskapssenteret til Dagens Medisin.

Stor usikkerhet
S100B er et kalsiumbindende protein som frigjøres til blodet ved skade på astrocytter i sentralnervesystemet. Den nye testen går ut på at man først tar en blodprøve og ser om man finner denne hjerneskademarkøren. Bare hvis man gjør det, sender man pasienten til CT-undersøkelse.

Målet er å redusere kutte kostnader og redusere antall CT-undersøkelser, som utsetter pasienten for potensielt helsefarlig stråling.

I rapporten gir ikke Kunnskapssenteret et klart råd til Beslutningsforum, som i desember skal avgjøre om prosedyren skal tas i bruk eller ikke. «Det er stor usikkerhet knyttet til valg av analysetype, faktiske kostnader for helsetjenesten og organisatoriske endringer», skriver Kunnskapssenteret, som har støttet seg på dokumentasjon innsendt fra legemiddelselskapet Roche.  

Innsparing på 800.000
Analyser viser at sykehusene årlig kan spare beskjedne 800.000 kroner til sammen på å ta i bruk testen. Besparelsene kommer som følge av behov for 30 prosent færre CT-undersøkelser, ifølge Roche.

– Det er stor usikkerhet knyttet til dette regnestykket, blant annet fordi en ikke har tatt høyde for konsekvenser ved eventuelt ubehandlede hodeskader, sier Ringerike.

Det pågår en diskusjon i fagmiljøet om hvorvidt testen skal tas i bruk, og noen sykehus har allerede tatt den i bruk. I fjor ble det publisert retningslinjer fra Scandinavian Neurotrauma Committee, hvor biomarkøren for første gang ble inkludert som et alternativ til CT for utredning av hodeskader.

Brukes i Bergen
Terje Sundstrøm, konstituert overlege på nevrokirurgisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus, sitter i den skandinaviske gruppen og har skrevet de norske retningslinjene. Haukeland er blant sykehusene i Norge som har mest erfaring med testen.

– Vi har brukt testen siden februar. S100B er veldig nyttig hos utvalgte pasienter i kategorien med lettere hodeskader, sier Sundstrøm.

Det er lav sannsynlighet for å overse pasienter med hodeskader ved bruk av S100B. Basert på andre studier anslår man at man årlig kan overse fire pasienter i Norge som ville trenge ytterligere behandling eller oppfølging, ifølge rapporten. Ifølge Sundstrøm er dette «nært et optimalt resultat», gitt at man vil bruke kliniske retningslinjer og ikke bare ta CT av alle pasienter.

Må vente halvannen time
Da Sundstrøm og kollegene først tok i bruk testen, dobbeltsjekket de alle pasientene med CT etterpå. Siden juli har de sendt pasienter hjem etter negative prøvesvar med S100B, uten å ta CT.

– Vi har ikke glippet på noen pasienter med hodeskader, sier Sundstrøm.

Han mener Kunnskapssenteret i sin rapport i for liten grad har vektlagt fordelene ved redusert stråling, særlig for yngre mennesker, som er overrepresentert i statistikken for lettere hodeskader.

Sundstrøm understreker samtidig at det er ulemper med prosedyren.

– I en travel klinisk hverdag er det et minus at det tar 1,5 time å vente på prøvesvaret. Ofte er ikke det praktisk mulig, sier han.

Skeptisk
Mads Aarhus, overlege og stedlig leder nevrokirurgisk avdeling Oslo universitetssykehus Ullevål, er en av dem som har bidratt med faglige innspill i rapporten. Han er skeptisk til hvorvidt det er praktisk gjennomførbart å innføre S100B.

Han peker på logistiske utfordringer med å vente på prøvesvar, samt at benbrudd kan gi falsk positivt svar.  

– Et annet viktig problem er at man må være helt sikker på å ta prøven på riktig utvalg av pasienter. Som med alle tester kan man ende opp med å ta den for sikkerhetsskyld, og da bryter man med intensjonen om å redusere kostnader ved CT. Men det er en flott idé å unngå stråling hvis man kan ta blodprøve i stedet, sier Aarhus til Dagens Medisin.

Stråling fra CT er dokumentert mest ugunstig for barn, men testen er foreløpig bare godkjent for voksne.

Saken skal opp til behandling i neste møte i Beslutningsforum i desember.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!