Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
ALTERNATIV TIL UTLANDET: - Dette er et tilbud til pasienter som ellers ville reist til utlandet, sier adm. direktør Grethe Aasved i Aleris Helse er opptatt av samarbeid med det offentlige.

Privatklinikk tilbyr kreftmedisiner som har fått nei

Det private Aleris kreftsenter i Oslo tilbyr nå behandling med blant andre kostbare kreftmedisiner som det offentlige har sagt nei til.

Publisert: 2014-11-20 — 14.30 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.39)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

I juni i år uttalte administrerende direktør Grethe Aasved i Aleris Helse til Dagens Medisin at de vurderte å tilby behandling med nye kreftmedisiner som ikke blir dekket av det offentlige.

Nå har Aleris opprettet et slikt tilbud ved sitt kreftsenter i Oslo.

Nei i Beslutningsforum
Nylig sa Beslutningsforum nei til at det offentlige skal dekke behandling med brystkreftmedisinen Perjeta. Bakgrunnen er at legemiddelet er for dyrt.

Nå er dette kreftlegemiddeetl ett av fire kreftlegemidler som Aleris Helse tilbyr til kreftpasienter som er villige til å betale for medisinen selv. De andre er føflekkkreft-medisinen Yervoy (ipilimumab) prostatakreftlegemiddelet Jevtana (cabazitaxel) og brystkreftmedisinen Kadcyla (trastuzumab emtansin).

I skrivende stund er det bare Yervoy som er anbefalt i nasjonale retningslinjer og dekket av det offentlige.

Samarbeid med det offentlige
Grethe Aasved bekrefter at tilbudet er helt nytt.

– Vi har akkurat fått dette på plass og har informert onkologene, Kreftforeningen og helseforsikringsselskaper. Dette er et tilbud til pasienter som ellers ville reist til utlandet, og kan være aktuelt for pasienter med helseforsikring. Vi gir bare legemidlene innenfor godkjent indikasjon, sier Aasved til Dagens Medisin.

Hun understreker at samarbeidet med det offentlige er viktig.

– Dette er et tilbud til pasienter som allerede får behandling ved et offentlig sykehus, så behandlingen vil skje i nært samarbeid med dem.

Aasved sier at de legemidlene Aleris vil tilby vil variere.

– Det vil være legemidler som enten er til vurdering i Beslutningsforum eller som har fått nei. De fleste nye kreftlegemidlene vil jo før eller siden bli tatt i bruk i det offentlige, sier Aasved.

Egen infusjonsenhet
Kreftsenteret ved Aleris har egen infusjonsenhet som betyr at legemidler som må infuseres kan gis ved Aleris.

– Hvis en pasient i Finnmark ønsker å få legemiddelet, kan vedkommende få dette tilsendt og så få gjennomført behandlingen på lokalsykehuset?

– Egentlig burde jo da lokalsykehuset selv ha forskrevet medisinen, men det vil nok ikke skje. Det er det som er problemet; at de offentlige sykehusene ikke tilbyr disse medisinene så lenge Beslutningsforum ikke har godkjent dem, svarer Aasved.

Hun tilføyer at det ikke er Aleris som selger selve legemiddelet, men produsenten.

Fra før har Aleris tilbudt legemiddelet ipilimumab (Yervoy) til pasienter med føflekkreft med spredning før det ble tatt i bruk i det offentlige. Ifølge Aasved har noen få pasienter fått dette.

– Foreløpig har vi ingen pasienter som har fått behandling med noen av de tre nye kreftlegemidlene, da tilbudet er helt nytt og noen nå avventer avklaring i Beslutningsforum, sier Aasved.

Starten på todelt helsevesen
Leder av Norsk onkologisk forening, Stein H. Sundstrøm, har tidligere advart mot et todelt helsevesen. Sundstrøm synes problemstillingen er vanskelig.

– Jeg forstår at Aleris gjør dette. Medisinene er godt dokumentert gjennom store fase 3-studier og har vært gjennom alle sertifiseringsordninger, og det er bare finansieringen det står på. Dette er starten på et todelt helsevesen, hvor de som har penger kan kjøpe seg behandling som ikke tilbys av det offentlige, sier Stein Sundstrøm, som er overlege ved Kreftavdelingen på St. Olavs Hospital, til Dagens Medisin.

– Hva gjør du hvis en pasient kommer til deg med en medisin vedkommende har betalt for selv og ber om å bli behandlet?

– Det er et relevant spørsmål. Jeg vet ikke om det har skjedd i helse Norge. De gangene jeg har fått spørsmål fra pasienter om eventuelle muligheter, har jeg anført at det ikke er mulig å få behandling i regi av det offentlige helsevesen, selv om pasienten betaler medisinen selv. Imidlertid er dette et juridisk og helsepolitisk spørsmål som vel ikke har vært drøftet offentlig, og som det hadde vært interessant å få en juridisk betenkning om, svarer Sundstrøm.

Ønsker offentlig avklaring
– I prinsippet kan vi skrive medikamentet ut på hvit resept, og så er det opp til pasienten å få administrert infusjonen et eller annet sted. Hvis medikamentet er i tablett eller kapselform er det lettere å overvåke og evaluere behandlingen innenfor det offentlige. Men også innenfor peroral behandling, hadde det vært greit med en avklaring fra det offentlige helse-Norge om dette er å anse som en praksis som sykehusleger kan befatte seg med, sier Sundstrøm.

OBS! Artikkelen er korrigert 4. desember. Virkestoffet for Kadzyla er trastuzumab emtansin, og ikke trastuzumab, som tidligere skrevet.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!