Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
DIREKTØRENE BESTEMMER: Peder Olsen fra Helse Sør-Øst, Daniel Haga fra Helse Midt og Lars Vorland fra Helse Nord under mandagens møte. Herlof Nilssen fra Helse Vest var også tilstede under møtet. Foto: Anne May Knudsen

Tar med bruker i Beslutningsforum

Beslutningsforum åpner dørene for en brukerrepresentant når avgjørelsene om nye legemidler skal fattes.

Publisert: 2014-11-18 — 10.17 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.39)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Det bestemte Beslutningsforumet på et møte på Gardermoen mandag ettermiddag. Avgjørelsen kommer som et direkte resultat av Prioriteringsrapporten.

– Vi ønsker en sterkere involvering av brukerne i behandling i saker, og har bestemt at en bruker skal være med i forumet, sier Lars Vorland, administrerende direktør og leder av Beslutningsforum, til Dagens Medisin.

Det blir nå opp til brukerutvalgene i de regionale helseforetakene i fellesskap å oppnevne en representant som skal delta som observatør med talerett i møtene til Beslutningsforum. Brukerrepresentanten vil ikke kunne delta i selve avstemningen, men ha full tale- og forslagsrett.

Håper på større legitimitet
– Vi håper at dette vil bidra til en noe større legitimitet for Beslutningsforum, og en litt annen vinkling på diskusjonene, sier Vorland.

Målet er at brukeren skal være til stede på neste møte i Beslutningsforum 15. desember. Ifølge Vorland var det enighet blant de fire administrerende direktørene om å inkludere en bruker.

– Vi diskuterte dette allerede på onsdag, da Prioriteringsutvalget la frem sin rapport. Vi syntes dette var et veldig godt innspill, og så at vi snarest burde få det på plass. Vi burde nok ha sett det selv, men da er det jo greit at andre kan minne oss på det, sier Vorland.

– Beslutningsforum kan forbedres
I innstillingen fra Prioriteringsutvalget heter det at pasienter bør inkluderes i prioriteringsprosesser på alle nivåer. «Åpne og legitime prosesser er avgjørende for rettferdige prioriteringer», skriver Prioriteringsutvalget i utredningen som er overlevert regjeringen.

Beslutningsforumet har blitt kritisert fra flere hold for at diskusjonene og beslutningene fattes bak lukkede dører.

– Vi anbefaler at også Beslutningsforum legger vekt på åpenhet, brukermedvirkning og de tre prioriteringskriteriene. Men åpenhet betyr ikke nødvendigvis at alle møter skal være åpne for presse og publikum. Man trenger interne diskusjoner av vanskelige spørsmål, men åpenhet krever like fullt at beslutningsgrunnlaget og begrunnelsen for vedtaket blir gjort offentlig kjent. Beslutningsforum har muligheter for forbedring ved å bli enda mer åpne på beslutningsgrunnlag og sine begrunnelser, sier Prioriteringsutvalgets leder, Ole Frithjof Norheim.

Vil ikke åpne møtet
Til tross for oppfordringen om mer åpenhet, har Beslutningsforum bestemt seg for at møtene fremdeles skal foregå lukket for offentligheten.

– Deler av møtet kunne nok vært åpent, men beslutningene bygger seg minst like mye på den delen som ikke kan være åpent fordi legemidddelfirmaene ikke vil ha åpenhet om rabattavtalene. Dermed går det ikke å ha hele møtet åpent, og skulle vi delt møtet i to ville man bare hørt den ene delen, selv om beslutningene bygger på helheten, sier Vorland, som legger til at vedtakene og bakgrunnsdokumentene er offentlige.

Han sier at Beslutningsforum neste år vil gjøre en evaluering av eget arbeid, hvor de blant annet ser på hvor mange av møtene som kunne vært vurdert åpne.

Les kommentar: Beslutningsforum må åpnes

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!