Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

En av tre gravidrøykere er deprimert

Gravide som er deprimerte fortsetter oftere å røyke i svangerskapet sammenlignet med andre, viser ny studie.

Publisert: 2014-11-03 — 08.00 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.38)
LOT VÆRE Å STUMPE DEN: Postdoktor og farmasøyt Janne Smedberg ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo synes det var overraskende at mer enn en fjerdedel av dem som røyket da de ble gravide, fortsatte å røyke under svangerskapet. Foto: Privat

– I litteraturen kan det se ut som om det er en sammenheng mellom depresjon og røyking i svangerskapet. Fordi vi sitter på et godt datamateriale, ønsket vi å finne ut om dette var tilfellet, sier Janne Smedberg, farmasøyt og postdoktor ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.  

Spurte kvinner i 15 land
Dataene som ble brukt i den nye studien er hentet fra et forskningsprosjekt der data fra over 9000 kvinner fra 15 europeiske land inngår. Dataene ble hentet inn fra oktober 2011 til februar 2012. 

Kvinnene ble via spørreskjema spurt om blant annet depresjon og røyking under svangerskapet. Depresjon ble målt etter Edinburgh Postnatal Depression Scale. Totalt 4295 var gravide da de ble spurt og det var disse som ble inkludert i studien. 

Studien ble publisert i tidsskriftet Archives of Women’s Mental Health i oktober.  

Tretti prosent av kvinnene røyket da de ble gravide. Blant disse var det flere enn en av fire som fortsatte å røyke under svangerskapet. 

– Det er et alarmerende høyt tall. Blant dem som fortsatte å røyke under svangerskapet, så vi at så mange som en av tre hadde en depresjon. Vi finner altså en sterk kobling mellom disse to. Kvinner som har en depresjon har over dobbelt så høy risiko for å fortsette å røyke  under svangerskapet, sier Smedberg. 

To onder
Hun spekulerer i årsakene til hvorfor det er slik. 

– Kanskje er det slik at kvinnene selv og helsepersonell må jobbe for å bekjempe to onder, både depresjonen og røykingen under svangerskapet, og at å slutte å røyke da blir nedprioritert, spør Smedberg. 

Hun lurer også på om det kan være slik at kvinner som er deprimert under svangerskap, mangler motivasjon for å slutte å røyke og at det oppfattes som mindre viktig fordi depresjonen tar det meste av energien og oppmerksomheten. 

Seks prosent av gravide i Norge røyker ved svangerskapets slutt, viser 2012-tall fra Medisinsk fødselsregister. 13 prosent av gravide har depressive symptomer, viser internasjonale studier. 

Ønsker tett samarbeid
Smedberg understreker at det er viktig at kvinnene som både røyker og har en depresjon blir oppdaget tidlig i svangerskapet, slik at de både kan få hjelp til å håndtere sin depresjon og få hjelp til å slutte å røyke. Disse kvinnene vil trenge ekstra hjelp for å slutte å røyke, sammenlignet med andre. 

– Når jordmor møter gravide første gang, blir den gravide spurt om hun røyker. Hvis man får positivt svar på dette, bør det kanskje føles opp ytterligere også med spørsmål rundt en mulig depresjon, foreslår Smedberg. Hun tror et tett samarbeid mellom jordmor og fastlege vil være viktig her. 

I studien er resultatene delt inn i tre etter geografiske regioner. Forskerne fant at sammenhengen mellom depresjon og fortsatt røyking under svangerskapet var like sterk i Øst-Europa, Vest-Europa og Nord-Europa. Tallene ble ikke delt ned på landstall, da utvalget var for lite til dette. 

Smedberg håper resultatene hun og kollegene har kommet frem til vil trigge andre. 

– Vi håper funnene våre kan inspirere forskere innen psykisk helse til å se nærmere på denne sammenhengen, sier Smedberg.  

Vil se etter flere sammenhenger
Nå vil de dataene fra de samme 9000 kvinnene bli brukt til nye studier. 

 – Vi ønsker for eksempel å gå videre å se på om det er en lignende sammenheng mellom depressive symptomer hos mor og det å drikke alkohol i svangerskapet. Og så ønsker vi også å undersøke om det er forskjeller i årsak til sykefravær blant gravide i Europa. Førsteinntrykket vårt er at det er veldig forskjellig mellom Nord- , Vest-  og Øst-Europa. Vi har for eksempel fått tilbakemelding om at i enkelt europeiske land tør ikke syke gravide be om sykemelding fordi de er redde for å miste jobben, sier professor Hedvig Egeland Nordeng ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!