Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

OUS - større enn de fleste og beste sykehus i USA

Noe er helt galt med OUS. At sykehuset strever med manglende kostnadskontroll og er i dyp gjeld, tyder på ineffektivitet. Var hensikten med OUS-fusjonen at størst er best og mest effektivt?

Publisert: 2014-09-29 — 12.10

Bjørg Marit Andersen, professor dr.med. og tidligere avdelingsoverlege, OUS

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS) ble etablert som et gigantsykehus i 2009 og står nå på ruinene av Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål. Ikke alt er borte ennå, men et Campus-område i emningen vil kanskje destruere resten av fire flotte sykehus med hundre års gamle tradisjoner.

Hva er hensikten med fusjonen - er det at størst er best og mest effektivt?

KVALITETSMÅLING. I USA drives årlige rangeringer av de beste sykehus blant nesten 5000 sykehus, jamfør tidligere omtale av 2012-2013-rangeringen (1, 2). Nå er rangeringen av de 17 beste sykehusene for 2014-2015 nylig gjennomført (3). I år var Mayo-klinikken best med Massachusetts General Hospitals i Boston på andreplass og Johns Hopkins Hospital i Baltimore på tredjeplass (tabell).

Rangeringen ble nøye gjennomført - fordelt på indikatorer innen struktur (volum, utskrivinger, teknologi), prosess (omdømme, pleierelaterte målinger, smittevern og tilbakemeldinger/vurderinger av eksterne leger), og overlevelse (pasientsikkerhet og dødelighet innen 30 døgn). Pasientsikkerhet ble vurdert etter skader, uhell, sykehusinfeksjoner og død (1-3).

MINDRE ENN OUS. Selv om vi ikke har slike kvalitetsmålinger i Norge, kan det være interessant å se på de beste sykehusene i USA i relasjon til OUS. Bare ett av de 17 beste sykehusene behandlet mer enn 65.000 pasienter hvert år, og det var New York-Presbyterian University Hospital of Columbia and Cornell i New York. Dette sykehuset, som inntok sjetteplassen på rangeringen, hadde 2260 senger og var det eneste sykehuset med klart flere somatiske sengeplasser enn OUS. Imidlertid betjener sykehuset New York med 8,4 millioner innbyggere.

Et annet sykehus, som er nummer tolv på rangeringen, tangerer sengetallet til OUS med 1530 senger. Ellers var 15 av de 17 beste amerikanske sykehusene mindre enn OUS, og 11 hadde færre enn 1000 senger.

KORTERE LIGGETID. Sammenlignet med de beste amerikanske sykehusene ligger OUS dårlig an når det gjelder det årlige antallet pasienter per seng. I USA bruker i gjennomsnitt 49 pasienter den samme senga i løpet av året, det vil si et gjennomsnittlig syv dagers opphold per pasient ved drift 365 dager i året.

Ved OUS var tilsvarende gjennomsnittlige belastning året rundt på fem døgn i 2013. OUS-pasientene får betydelig kortere liggetid enn ved de aktuelle gode sykehusene i USA. For kort liggetid kan resultere i ufullstendige behandlingsforløp, manglende diagnostikk, feilbehandlinger, redusert pasientsikkerhet og svingdørspasienter.

INEFFEKTIVT. De fleste amerikanske sykehusene er mindre enn OUS. Blant 3700 somatiske akuttsykehus i USA i 2012 hadde to tredeler - 64 prosent - 200 eller færre pasientsenger. 93 prosent hadde 500 eller færre senger, og bare syv prosent har mer enn 500 pasientsenger (4).

Sett i lys av at de fleste sykehusene i USA er private og økonomisk selvgående enheter, er det en indikasjon på at middels store sykehus er de mest effektive og økonomiske. OUS strever med manglende kostnadskontroll og er i dyp gjeld (SSB 2014), noe som tyder på ineffektivitet til tross for pasientvolumet. Noe er helt galt med OUS.

Referanser:
1) Andersen BM. Hvor har vi de beste norske sykehusene? Dagens Medisin 09/2012.
2) Andersen BM. OUS - se på USA! Sykepleien 3008 2012.
3) Leonard K. Best Hospitals 2014-15: Overview and honor roll. July 15, 2014.
4) Dudeck MA, Weiner LM, Allen-Bridson K et al. National Healthcare safety network (NHSN) report, data summary for 2012. Amer J Infect Control 2013;41:1148-1166.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 16/2014

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!