Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
FATALE FEIL: - Fatale feil oppstår ved inn- eller utskriving på sykehus, sier overlege Morten Finckenhagen i Legemiddelverket. Foto: Per Corneliussen

Lanserer sjekkliste for legemiddelgjennomgang

- Jeg ville aldri ha turt å reise med et flyselskap som har de sikkerhetsrutinene som norske sykehus har for legemidler.

Publisert: 2014-08-15 — 08.30 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.48)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Det sier overlege Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk, som nå lanserer en sjekkliste for legemiddelgjennomgang.

Ifølge overlegen blir cirka 14.000 sykehuspasienter årlig påført skade på grunn av feilbruk, bivirkninger og interaksjoner av legemidler, og 1000 er et forsiktig anslag på antallet dødsfall.

- Studier har vist at enkle tiltak kan bidra til å halvere skader og dødsfall. Bruk av sjekklisten kan bidra til en drastisk reduksjon av disse tallene, sier overlege Morten Finckenhagen i Legemiddelverk til Dagens Medisin.

Han er spesialist i allmennmedisin med nesten 30 års erfaring som fastlege. Sompraksiskonsulent ved Bærum sykehus har han ofte sett at legemiddellistene ikke stemte ved inn- eller utskriving på sykehus.

- Spesialisering og kort liggetid på sykehus øker risikoen for feil. Jeg ville aldri ha turt å reise med et flyselskap som har de sikkerhetsrutinene som norske sykehus har for legemidler, sier Finckenhagen.

God effekt i kirurgien
Effekten av sjekkliste for kirurgi er godt dokumentert, og har vist at bruk av sjekklisten vil forhindre én alvorlig hendelse for hver tolvte pasient som opereres. Forskning har vist at antallet dødsfall ble nær halvert etter innføring av sjekkliste. Og antall komplikasjoner ble sterkt redusert.

En kunnskapsoppsummering fra Cochrane som ble publisert i fjor, viste en usikker effekt av legemiddelgjennomgang i sykehus, men det var få studier og usikre resultater.

Katastrofale banale feil
Sjekklisten, som er et foliert A4-ark, har flere punkter for forberedelse, gjennomføring av legemiddelgjennomgang og til oppfølging samt opplisting av et utvalg legemidler med risiko for alvorlige bivirkninger og legemidler som bør unngås hos eldre pasienter.

- Vi vet fra utenlandske studier at 5-10 prosent av akuttinnleggelsene ved indremedisinske avdelinger skyldes legemiddelrelaterte problemer, og det er i overgangen ut og inn av sykehus at det snubles - og at feil skjer. Det er rart at politikerne og sykehuslederne ikke har vært mer sultne på å redusere kostnadene forbundet med dette, sier Finckenhagen.

Han mener katastrofene skjer ved banale feil. - Så sjekklister har sin berettigelse. For eksempel er det godt kjent at warfarin og NSAIDs er en farlig kombinasjon, men forskrives likevel, bemerker Finckenhagen.

Lovpålagt for fastlegene
Nå er legemiddelgjennomgang en lovpålagt oppgave for fastlegene. Finckenhagen er klar på at sjekklisten ikke er fullkommen, men god nok til å tas i bruk. -Dette er ikke retningslinjer, men som et veikart vil sjekklisten gjøre mer nytte enn skade, understreker han.

Finckenhagen ønsker seg en nasjonal legemiddeljournal, som han mener er enda viktigere enn kjernejournal.

- En elektronisk legemiddeljournal ville ha frigjort mye tid og ressurser som for eksempel kunne vært brukt til pasientinformasjon.

Holdningsendring like viktig
- Legers og helsepersonells kunnskap er viktig, men holdningene er like viktige, mener Sabine Ruths, professor i eldremedisin, seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet/Uni Research Helse og allmennlege ved Os legesenter.

- Mange studier har vist uheldige effekter av blant andre sovemidler og beroligende. Likevel forskrives de fortsatt utstrakt. Det er ikke fordi legene er uvitende, men fordi legemiddelbehandling er en veldig kompleks affære. Legers og helsepersonells kunnskap er viktig, men holdningene og kommunikasjon er like viktige, og vi trenger mer forskning for å vite hva som skal til for å endre forskrivingskulturen, sier Ruths.

Kan være nyttig
Hun mener sjekklister for legemiddelgjennomgang kan være nyttige, men stiller spørsmål ved noen av kriteriene for risikolegemidlene som er nevnt i sjekklisten.

- Gamle antidepressiva og antihistaminer og digoksin er lite brukt, mens Albyl-E neppe er en versting. En mulig «bivirkning» er ukritisk forskriving av legemidler som fremstår ufortjent som uskyldig, eksempelvis nyere antidepressiva som SSRI, sier Ruths.

Forenklet for å bli brukt
Roar Dyrkorn er spesialist i allmennmedisin og i klinisk farmakologi samt overlege ved avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital. Han kjenner til sjekklisten og sier forenkling bidrar til at listen kan bli brukt.

- Det er viktig at vi har en standard for hvordan man i allmennpraksis kan foreta en god legemiddelgjennomgang. Det finnes mange nasjonale retningslinjer og terapiveiledere som støver ned, og som fastlegene ikke har mulighet til å holde seg oppdatert på til enhver tid, sier Dyrkorn.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!