Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Fikk reklame-nei

Apotekteknikere vil ha tilgang på reklame på reseptpliktige legemidler for å kunne gi best mulig informasjon til pasientene. HOD sier nei.

Publisert: 2014-07-30 — 11.30 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.50)
Denne artikkelen er over syv år gammel.
VIL HA ENDRING: Irene Hope, leder i Farmasiforbundet, mener det er urimelig at apotekteknikere ikke har tilgang på reklame om reseptbelagte legemidler. Foto: Farmasiforbundet

Legemiddelforskriften slår fast at reklame for reseptpliktige legemidler bare kan rettes mot visse faggrupper, blant annet leger, farmasøyter og sykepleiere. Apotekteknikere er ikke omfattet av denne bestemmelsen, noe Farmasiforbundet mener er til hinder for deres kompetanseutvikling.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ba forbundet derfor nylig om at forskriften endres.

«Farmasiforbundet mener apotekteknikere som autorisert helsepersonell må få tilgang på verdifull informasjon fra legemiddelindustrien. På den måten kan vi bidra til enda bedre pasientsikkerhet på apoteket», skriver Irene Hope, leder i Farmasiforbundet til HOD.

HOD: I strid med regler
Men Helse- og omsorgsdepartementet avviser ønsket fra Farmasiforbundet, og støtter seg på Statens legemiddelverks tolkning av EØS-direktivet. Her går det frem at reklame for reseptpliktige legemidler bare kan rettes mot personer som er «qualified to prescribe or supply» legemidler.

«Dette må tolkes slik at det er helsepersonell som har rett til å forskrive eller utlevere reseptpliktige legemidler fra apotek som kan motta legemiddelreklame som nevnt, skriver HOD. Apotekteknikere har ikke selvstendig utleveringsrett, og er avhengig av signatur fra farmasøyt.

Departementet konkluderer med at det vil være i strid med internasjonale forpliktelser å tillate reklame for reseptpliktige legemidler for denne gruppen helsepersonell.

Farmasilederen er skuffet over svaret, og uenig i tolkningen til departementet.

– Utgått på dato
– Dette er en gammel forskrift som vi mener er gått ut på data. Tidene har forandret seg og apotekteknikerne har andre oppgaver i dag enn tidligere. Hvis SLV og HOD går ut på et apotek i dag, så vil de se hva apotekteknikerne faktisk gjør. Vi informerer og veileder i bruk av reseptpliktige legemidler, sier Hope.

Apotekteknikere har en teoretisk utdanning på videregående nivå, og kan få autoriasjon som helsepersonell etter endt utdanning.

Hope viser til at stadig nye legemidler og tekniske hjelpemidler stiller større krav til kunnskap hos apotekteknikere. Samtidig florerer det av ulik informasjon på internett, og undersøkelser viser at leger bruker lite tid på legemiddelinformasjon i møte med pasientene.  

Farmasilederen sier legemiddelforskriftens § 13-7 gjør det vanskeligere for apotekteknikerne å få informasjon om legemidler som de håndterer i hverdagen.

Stenges ute fra møter
– Vi ekspederer tusenvis av legemidler hver eneste dag. Som autorisert helsepersonell har vi et ansvar for å holde oss faglig oppdatert. Faglig oppdatering foregår blant annet på møter hvor fagpersoner tilknyttet legemiddelindustrien deltar. Våre medlemmer opplever at de ikke får delta på flere av disse møtene som følge av bestemmelsen i legemiddelforskriften, sier Hope.

Hun er kritisk til at departementet velger å holde apotekteknikerne utenfor informasjonsstrømmen fra legemiddelindustrien.

–Kan bidra til pasientsikkerhet
– Apotekteknikere har mye god kompetanse som må bli mer verdsatt, og vi kan bidra mer hvis vi får tilgang til ny informasjon.

– Vi ønsker å ivareta pasientsikkerheten. Legemiddelindustrien driver ikke bare med reklame, men gir kompetanse på nye legemidler. Det faller på sin egen urimelighet at vi, som møter kunden, ikke skal ha tilgang på denne informasjonen, sier Hope, som mener vedtaket bryter med politiske signaler fra den sittende regjeringen.

Sveinung Stensland (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, er blant dem som har tatt til orde for at legemiddelindustrien må få slippe til med mer medikamentinformasjon.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!