Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Færre dødsfall med gode arbeidsforhold

Færre pasienter dør på sykehus når sykepleierne synes arbeidsvilkårene er gode, viser ny studie.

Publisert: 2014-04-24 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.06)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

– Sykepleiernes vurderinger av kvalitet har sammenheng med dødelighet blant pasientene. Dette gjelder både for total overlevelse og overlevelse etter hjerteinfarkt på sykehuset, sier Christine Raaen Tvedt, tidligere stipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og lektor på Lovisenberg diakonale høgskole.

Hun har samlet informasjon om sykepleiernes oppfatninger om organisatoriske forhold ved over 30 norske sykehus. Sykepleierne har blant annet fått spørsmål om bemanning, pasientsikkerhetssystem og forhold mellom leger og sykepleiere. Disse vurderingene er sammenholdt med statistikk over pasientdødelighet ved de ulike sykehusene.

Organisering avgjørende
– Vi finner ikke sammenheng mellom dødelighet og antall sykepleierårsverk per pasientdøgn. Men på sykehus der sykepleierne opplever bemanningen som adekvat, er dødeligheten lav. Adekvat bemanning er antagelig ikke et uttrykk for sykepleier-pasient-ratioen, men heller hvordan personalet oppfatter at ressursene er organisert, sier Tvedt.

Adekvat bemanning er en beskrivelse av sykepleiernes vurdering av om de har nok tid til å diskutere pasientproblemer med kolleger, og om det er nok folk på jobb til å gi kvalitetssikret pleie. I internasjonale studier har adekvat bemanning vært assosiert med mindre bruk av vikarer, tilgjengelighet på støttepersonell og muligheter for kontinuitet i pasientkontakt

– Adekvat bemanning og organisering av tjenesten rundt pasienten er et veldig viktig område for sykehusledelsen, påpeker Tvedt.

Leger og sykepleiere
Forskerne fant ikke tilsvarende sammenheng mellom dødelighet og samarbeidsklima mellom leger og sykepleiere.

– At variabelen ikke slo ut i analysen, kan forklares med at det er få sykehus i sammenligningen. All internasjonal litteratur tyder på at samarbeidsforholdet mellom ulike helsefaglige profesjoner er svært viktig, påpeker Tvedt.

Uventet om pasientsikkerhet
For pasientsikkerhetsledelse, fikk forskerne et uventet resultat.

– Når sykepleierne opplevde pasientsikkerhetsledelsen som dårlig, var det lav dødelighet på sykehuset. Vi tror det kan være uttrykk for at det har vært mye oppmerksomhet på pasientsikkerhet, slik at personalet er blitt mer bevisste og kritiske til dette. Trolig er dette et tegn på at kulturen er i ferd med å endres, sier Tvedt.

Studien er nylig publisert i BMJ Quality & Safety.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!