Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Store forskjeller i valg av MS-medisin

- Jeg ofrer ikke enkeltpasienter for å slippe å få kritikk for ikke å bruke det billigste, sier overlege Frøydis Moan Dalene ved Nevrologisk avdeling på Sykehuset Telemark.

Publisert: 2014-02-06 — 12.10 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.10)

Salgstall fra Farmastat, som Dagens Medisin har fått fra Novartis, viser store fylkesvise forskjeller i prosentvis andel salg av første- og andrelinjebehandling med MS-legemidler. Tallene gjelder salg i kroner ut til apotek.

I Telemark utgjør salg av førstelinjebehandling cirka 28 prosent av totalt salg av MS-legemidler. Legene forskriver svært lite av de aller billigste medisinene og er dermed mindre «lojale» overfor anbefalingene fra Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS).

- De billigste medisinene er tungvinne å ta og kan føre til dårligere etterlevelse. Svært mange utvikler antistoffer i løpet av to år og må bytte til andrelinjemedisiner. Jeg ofrer ikke enkeltpasienter for å slippe å få kritikk for ikke å bruke det billigste, sier overlege Frøydis Moan Dalene ved Nevrologisk avdeling på Sykehuset Telemark.

Frykter dårligere behandling
Hun mener sykehuset ligger omtrent på landsgjennomsnittet for oppstart av førstelinjebehandling.

- Men vi har tradisjon for raskt medisinbytte ved sykdomsforverring. Vi er tre overleger som kjenner pasientene godt, har en lavterskel MS-poliklinikk og ingen ventetid og hyppige kontroller. Det kan nok også slå ut på statistikken over medisinbruk. Ved noen sykehus innkalles pasienter på førstelinjebehandling én gang i året eller sjeldnere og møter flere ulike leger.

- Vil sterk lojalitet overfor LIS-anbudene føre til dårligere pasientbehandling?

- Vi kan frykte at det skjer, svarer Dalene.

Hun maner imidlertid til varsomhet med å bruke salgstallene ukritisk. - Det er få pasienter og derfor små tall. Ett eller to forsinkede medisinbytter kan gjøre store utslag.

Dalene synes det er mer interessant å få statistikk på hvor mange pasienter som slutter med førstevalgene i LIS-anbefalingene. - Jeg skulle gjerne også ha hatt data på medisinbruk knyttet til sosioøkonomisk status og om pasienten går til en erfaren eller mindre erfaren MS-lege. Jeg frykter de mest ressurssterke og pågående pasientene kan få en annen behandling, sier Dalene.

Tro mot LIS-anbefalingene
Aust-Agder er det fylket med størst andel - nær 65 prosent - salg av de fire legemidlene som er førsteanbefalingene i LIS.

- Vi har fått beskjed fra sykehuset om at vi skal bruke det billigste hvis det ikke er sterke grunner for noe annet. Vi er tro imot det, sier overlege Randi Eikeland ved Nevrologisk avdeling på Sørlandet sykehus Arendal.

Hun vedgår at de billigste er de mest tungvinne å ta. - Medisinen må blandes, den gir mye stikkreaksjoner og det er økt risiko for antistoffutvikling, som gjør at medisinen slutter å virke. Vi kan jo spørre oss om det er det beste medisinske alternativet. 

- Likevel er dere lojale mot anbefalingene. Noen vil beskylde dere for å være passive?

- Ja, jeg skjønner problemstillingen. Dette er en ikke avsluttet faglig diskusjon. Jeg føler ikke vi er passive. Vi lytter til anbefalinger fra LIS-ekspertgruppene, men opplever ikke LIS-anbefalingene som en tvangstrøye, svarer Eikeland, som legger til at en nyetablert ekspertgruppe skal sikre optimal behandling i begge Agderfylkene.

MS Klikk på illustrasjonen for en større versjon.


Ikke hele sannheten
Eikeland tror den høye andelen salg av førstelinjebehandling kan skyldes en kombinasjon av mange stabile pasienter på førstelinjebehandling og at det i en periode var ressursmangel.

- I denne perioden kan jeg ikke gå god for at noen ikke har fått optimal behandling, sier Eikeland.

Hun understreker at hun i januar i år gjennomgikk MS-behandlingsrapporter og at sykehuset nå ligger godt over landsgjennomsnittet for bruksandelen av andrelinjemedisiner.

- Det er få pasienter vi snakker om og små tall, så statistikken viser ikke hele sannheten.

Reflekterer ikke kvalitet
Leder av LIS, Torfinn Aanes, tror ikke at fylkesvise forskjeller reflekterer dårligere pasientbehandling i noen fylker.

- Konkurranseutsetting hindrer ikke best mulig behandling. En lege som begrunner valg av et dyrere legemiddel er likevel tro mot anbefalingene. LIS informerer fagdirektørene i de regionale helseforetakene om fylker som avviker mye fra landsgjennomsnittet, men de faglige vurderingene er legenes oppgave, sier Aanes.

Interessekonflikter:
Frøydis Moan Dalene har mottatt honorar for foredrag fra Biogen Idec, Pfizer, Merck Serono. Randi Eikeland har ingen oppgitte interessekonflikter.

Dagens Medisin 03/2014

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!