Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Migrenepasienter får sjeldnere trombolyse

Unge migrenepasienter får sjeldnere trombolyse ved hjerneslag enn andre pasienter. - Vi må ikke frata disse pasientene mulighetene til en effektiv behandling, sier forsker Halvor Øygarden.

Publisert: 2014-01-10 — 09.27 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.13)

En ny studie har sett på hvor ofte unge pasienter innlagt med hjerneinfarkt mottar trombolyse.

- Vi ser at 10,2 prosent av de med migrene fikk trombolyse, mens 26,5 prosent av de som ikke har migrene fikk denne behandlingen, sier førsteforfatter Halvor Øygarden ved nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetsjukehus.

Også for rask innleggelse
For å undersøke bakgrunnen for forskjellen gjorde forskerne også en analyse der de kun inkluderte pasienter som ble innlagt innenfor tidsvinduet der trombolyse er indisert- altså 4,5 timer etter at slagsymptomene oppsto.

- Vi så også her en signifikant forskjell. 26,7 prosent av pasientene med migrene fikk trombolyse, og 59,1 prosent av pasientene uten migrene, sier Øygarden.

Lettere å mistolke
Han mener helsepersonellet lettere kan mistolke slagsymptomene som forårsaket av migrene når det gjelder unge pasienter som har kjent migrene fra før.

- Forskjellen i behandling er nemlig kun til stede hos unge pasienter, de under 50 år. Vi ser ingen forskjell hos pasienter over 50 år, sier Øygarden.

Hvorfor det er slik, vet ikke forskerne sikkert.

- Det er mulig at siden hjerneinfarkt er forholdsvis sjeldent hos unge, er det større risiko for at man knytter symptomene til migrene hos unge mennesker med kjent migrene, sier han.

Tosidig problem
For unge pasienter uten migrene, vil helsepersonellet derimot være mer tilbøyelig til å tenke på en vaskulær årsak.

Alle pasienter under 50 år som ble innlagt i perioden 2006-2013 ved Bergen slagsenter med akutt hjerneslag, ble inkludert. 170 pasienter deltok, 49 med migrene og 121 uten migrene.

Øygarden kjenner ikke til lignende studier som denne.

- Det har vært mye større oppmerksomhet rundt at pasienter med migreneanfall iblant får trombolyse selv om de ikke har slag. Vi ønsket å belyse at problemet er tosidig, og at feildiagnostikk går begge veier, sier han.

- Må ikke fratas muligheten
Øygarden mener det er viktig at leger er klar over dette problemet.

- Migrenepasienter kan også få hjerneslag. Trombolyse er bedre jo tidligere det blir gitt, og det er viktig ikke å frata pasienter med hjerneinfarkt muligheten til å få effektiv behandling. Dette må leger være klar over når de gjør en behandlingsmessig avveining i en akutt situasjon, sier han.

- Bør flere migrenepasienter få trombolyse?

- Dette er vanskelig å gi et enkelt svar på. Man øker da risikoen for å gi trombolyse til en migrenepasient som ikke har hjerneslag. Ved vårt senter mener vi at vi bør være offensive med å tilby trombolyse, og unge pasienter tåler oftest trombolyse godt. Men dette blir en skjønnsmessig vurdering i diagnostistiske tvilstilfeller, sier han.

Det er ulike meninger ved de ulike sykehusene om hvor offensiv man skal være med trombolyse.

Vanskelig å skille
Øygarden påpeker at det kan være svært vanskelig å skille hjerneinfarkt fra migrenesymptomer, såkalte "stroke mimic".

- Det er mulig å bruke diffusjonsvektet MR for å skille diagnosene. Det er også blitt forsøkt å finne kliniske prediktorer for å skille, men de er ikke gode nok til å være et hjelpemiddel i klinisk praksis, sier han.

Artikkelen er publisert i Stroke Research and Treatment.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!