Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Farmasøyt i klinikken økte kompetansen

Helse Stavanger har i 16 måneder hatt farmasøyt i klinikken. - Sykepleierne fikk bedre kunnskaper om legemiddelbehandling, sier Liv Rustenberg, spesialist i sykehusfarmasi.

Publisert: 2013-07-09 — 13.31 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.39)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Prosjektleder Liv Rustenberg påpeker at ut fra erfaring og arbeidet med gode pasientforløp er det kjent at mange feil er knyttet til legemiddelhåndtering.

For å bedre pasientsikkerheten, og vurdere viktigheten av farmasøyt på avdelingene, fikk flere avdelinger tilgang på farmasøyt én gang i uken.

Liv Rustenberg- Vi målte kunnskap og rutiner hos sykepleierne før prosjektet og etterpå. På mange områder så vi en klar forbedring, sier Rustenberg.

Lettere å spørre
Det å ha farmasøyt i en sykehusenhet ga bedre kommunikasjon om legemiddelbruk i enheten.

- Det ble mye lettere å spørre når farmasøyten var tilgjengelig. Man diskuterte blant annet hvordan ulike legemidler skal brukes. Enkelte sykepleiere sa at de tidligere heller ville googlet det de lurte på, enn å ringe Sykehusapoteket- det er jo ikke bra, sier Rustenberg.

Dessuten kunne farmasøyten lett snappe opp aktuelle problemstillinger på avdelingene.

Økte kunnskapen
Målingene viste blant annet bedre legemiddelhåndtering og økt kunnskap om legemiddelbruk hos helsepersonellet i løpet av prosjektet.

- I starten hadde vi en kunnskapsmåling om legemiddelhåndtering hos sykepleierne. Etterpå hadde farmasøytene opplæring for sykepleierne i det de scoret dårligst på. Ett år etter opplæringen svarte de igjen på den samme testen, og resultatene var kraftig forbedret, sier Rustenberg.

Hun tror det er viktig at nettopp farmasøytene svarer på spørsmål og holder kurs.

- Det er de som har de beste kunnskapene om praktisk legemiddelbruk, og det skaper økt trygghet hos sykepleierne, sier hun.

Legene kan også bli bedre
Prosjektet viser at også legene har et forbedringspotensial, spesielt når det gjelder føring av legemiddelkurve.

- For eksempel kan legen fjerne en medisin midlertidig fra en innlagt pasient- å nulle et preparat. Men etter at preparatet har vært tatt bort i 3-4 dager må legen ta et valg- skal medisinen fjernes for godt, eller skal pasienten fortsette? Vi fant flere tilfeller der denne oppfølgingen manglet, sier Rustenberg.

- Burde hatt flere farmasøyter
Prosjektet er nå avsluttet, og det er ikke lenger farmasøyter i prosjektavdelingene. Rustenberg er leid inn i HF-et, og følger opp resultatene fra prosjektet på overordnet nivå.

- Helsepersonellet kan spørre meg eller farmasøytene på apoteket hvis de lurer på noe, men jeg mener vi burde hatt flere farmasøyter tilgjengelig på avdelingene. Prosjektet viser at det er svært viktig for sykepleierne å ha en farmasøyt i nærheten de kan spørre om det de lurer på, sier hun.

Vurderer flere farmasøyter
- Helse Stavanger ser klart nytten av å ha farmasøyter tilgjengelig ut i avdelingene. Noen få avdelinger har tilgang på farmasøytisk rådgivning og vi vurderer i forbindelse med budsjett for 2014, å utvide antall farmasøyter som kan benyttes til opplæring av sykepleiere, sier Karen Marie Sollid, fungerende fagdirektør i Helse Stavanger.

Hun bekrefter at farmasøyter på avdelingene fører til større kunnskap, sikkerhet og forståelse for legemiddelhåndtering.

- Dette viser seg når farmasøytene kommer i avdelingene til faste tidspunkter, er kjent med personalet, har faste oppfølgingspunkter, åpner for anledning til dialog og spørsmål, samt at opplæring og informasjon kan gis direkte til de det gjelder, sier Sollid.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!