Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Kvinneklinikk kritiseres av Fylkeslegen

Ledelsen ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus får kritikk av Fylkeslegen – for ikke å lytte til de ansatte og til å sørge for at kvinner får delta i valget omkring egen fødsel.

Publisert: 2013-04-16 — 13.09 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.52)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Avvikene som er påpekt av Fylkeslegen

Dette er avvikene som Fylkeslegen avdekket gjennom tilsynetsbeøsket 7. mars ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus:

* Ledelsen har ikke i tilstrekkelig grad sørget for at kvinner får medvirke i valg omkring egen fødsel.

* Ledelsen har ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt erfaringer og synspunkt fra egne medarbeidere. Det er i liten grad et klima for å komme med kritiske spørsmål til ledelsen, særlig ikke når det gjelder terskel for å utføre keisersnitt. Viktige vurderinger fra ansatte kommer derfor ikke alltid fram.

* Ledelsen følger ikke alltid med på at faglige retningslinjer følges ved at terskelen for å gripe inn med keisersnitt underveis i en fødsel har vært for høy i flere tilfeller og at praksis ikke alltid er i samsvar med egne prosedyrer /nasjonale retningslinjer ved overtidsvurdering.

* Oppfølging av svikt i enkeltsaker blir ikke tatt tak i på en tillitsvekkende måte. Det fremstår som om det er motstand i ledelsen mot å erkjenne egen svikt og foreta nødvendige justeringer.

* Klinikkledelsen har i for liten har grad brukt statistikk, alvorlige hendelser, tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheten og nasjonale føringer til å analysere og justere egen virksomhet, slik at pasientsikkerheten blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Les rapporten her

Dette kommer frem i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Hordaland. I sterke ordelag kritiserer fylkeslege Helga Arianson Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus og påpeker fem avvik (Se høyre kolonne) etter besøket 7. mars.

– Konklusjonen er at det er svikt i styring og ledelse ved Kvinneklinikken, noe som innebærer redusert pasientsikkerhet, understreker hun i rapporten som sykehuset har fått frist til 16. mai å svare på.

– Vi tar alt innholdet i rapporten på største alvor og vil se nærmere på alle avvik som er nevnt her, sier klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes ved Kvinneklinikken til sykehusets nettside.

Gir ledelsen ansvaret
Ifølge Fylkeslegen får ikke alltid kvinner delta i valget omkring egen fødsel. Heller ikke kommunikasjonen mellom helsepersonell og kvinnene er god nok, og det skal ikke ha ikke vært kultur for å reflektere over og lære av egne feil.

Terskelen for keisersnitt har i flere tilfelle vært for høy.

– Ledelsen har gjort det vanskelig for de ansatte å være kritisk til eksisterende praksis. Det er klinikkledelsen som må ta ansvar for at denne situasjonen har fått utvikle seg. Den har ikke sørget for å iverksette nødvendige tiltak for å korrigere og forbedre forholdene, skriver Fylkeslegen på sine nettsider.

Kvinneklinikken har 5000 fødsler i året, men Fylkeslegen understreker at Kvinneklinikken, til tross for de påviste manglene, kan vise til like gode resultater for mor og barn som andre fødeinstitusjoner.

Vil gå gjennom praksis
Til sykehusets nettside forteller klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes at tilsynsrapporten vil føre til en grundig gjennomgang av klinikkens praksis, noe som kan føre til endringer i hvordan klinikken løser ulike problemstillinger.

– Nå skal vi virkelig ta innover oss avvikene som Fylkeslegen har kommet med og gjøre alt for å løse disse utfordringene, understreker Garnes overfor nettsiden.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!