Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Skylder på fastlegen for feil

Én av ti forteller at de har opplevd en uheldig hendelse i helsevesenet, og 62 prosent mener at feilen lå hos fastlegen. 

Publisert: 2013-02-20 — 11.47 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.55)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Blant dem som deltok i Tromsø-undersøkelsen i 2007-2008, oppgir én av ti å ha vært utsatt for en uheldig hendelse. Henholdsvis 15 og 19 prosent av menn og kvinner svarer det samme når det gjelder nære pårørendes erfaring.

Peker på fastlegen
Drøyt seks av ti mener ansvaret for hendelsen lå hos fastlegen, mens 39 prosent legger skylden på sykehuslegen. Snaut hver femte svarer at manglende rutiner eller samarbeid er forklaringen.

Dette viser resultatene fra en norsk studie som er publisert i BMC Health Services Research. Bak undersøkelsen står Olav Helge Førde og førsteforfatter Ragnar Hotvedt, professor i helsetjenesteforskning ved Universitetet i Tromsø og anestesilege ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Svært få klager
Få av dem som har opplevd en uheldig hendelse, klager. Kun syv prosent av mennene og fjorten prosent av kvinnene hadde levert en formell, skriftlig klage.

Hotvedt var forbauset over funnene.

- Jeg synes at andelen som har opplevd uheldige hendelser, var overraskende lavt. Under ti prosent er mye lavere enn blant annet en EU-undersøkelse for noen år tilbake, hvor gjennomsnittet lå på 26 prosent. Det er også overraskende få som faktisk klager, sier Hotvedt til Dagens Medisin.

Representativt?
Svarresponsen var på 66 prosent, og cirka 13.000 har svart.

- Antakelig er svarene rimelig representative for hva folk flest mener, sier Hotvedt.

- Hvorfor er det så få av dem som klager?

- Det vet vi ikke. Fire av ti oppgir at de har vurdert å klage, men ikke har gjort det. 27 prosent har klagd muntlig. Men vi vet ikke hvem de har klaget til, forteller Hotvedt.

«Uheldig hendelse»
Respondentene i Tromsø-undersøkelsen skulle svare bekreftende eller benektende på om de selv, eller nære pårørende, noen gang (i løpet av livet) har opplevd at sykdom er blitt mangelfullt undersøkt eller behandlet - og at dette har gitt alvorlige følger.

De norske forskerne har definert dette som en uheldig hendelse. Hotvedt understreker at en uheldig hendelse ikke behøver å bety at det er gjort feil.

Kan ha misforstått
Han viser også til at de som har deltatt i helseundersøkelsen, kan ha misforstått spørsmålet. - Når vi plukker ut dem som har klaget skriftlig, er det under halvparten som sier har de har opplevd en uheldig hendelse. Dette betyr at de har klaget på noe annet.

- Hva kan det ha vært?

- Jeg har selv sittet i Rådet for legeetikk, og da opplevde jeg at folk klagde på blant annet legers oppførsel. De har nok vært misfornøyd med noe, men vi vet ikke akkurat hva, svarer Hotvedt.

Forskning, Dagens Medisin 04/2013

Relaterte saker
Flere klager på privat helsehjelp
Legeliv: Kunsten å gå på tynn is

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!