Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Får over 30 millioner for å unngå fristbrudd

Helse Nord har avsatt cirka 33 millioner kroner som helseforetakene kan få dersom de overholder målene om færre fristbrudd.

Publisert: 2012-11-01 — 13.22 (Oppdatert: 2015-05-21 — 11.45)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Adm. direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF sier til Dagens Medisin at noen foretak har gjort en god jobb, og at det nå skal jobbes med en måte å belønne disse på.

Helse Nord ligger klart dårligst an i landet ved fristbrudd, og nå vil det regionale helseforetaket se om økonomiske incitamenter kan hjelpe de foretakene som er langt fra måloppnåelse.

Først gulrot
– Dataene våre er ikke gode nok. Vi er dårligst i klassen, og det liker jeg dårlig – spesielt fordi vi leverer godt på andre områder. Krav om bedring er også sterkt uttalt fra eierne våre som understreker at dette må prioriteres. Nå prøver vi først med gulrot. Hvis ikke vi når målet på denne måten, må vi vurdere økonomiske sanksjoner ved å trekke ut penger fra basisrammene til det enkelte helseforetaket, sier Lars Vorland til Dagens Medisin.

Disponeres fritt
I tillegg til de 33 millionene skal RHFet også styrke oppfølgingen av nær forestående fristbrudd ved å ansette én person.

Pengene går til det enkelte helseforetaket og kan disponeres fritt. Frem til neste styremøte skal det jobbes med å utmeisle mer detaljert hvordan en fordeling skal skje og over hvor lang tid tiltaket skal vare.

Det skal også vurdere flere andre tiltak for å redusere ventetider og særlig antallet fristbrudd.

– Jeg tror det blir et annet trykk fremover, fra RHF-styret til styrene i helseforetakene og videre til ledelsen i helseforetakene. Nå vil vi ha resultater, understreker Vorland.

Venter lenge
Andelen fristbrudd var pr. august i år på 17 prosent for Helse Nord som helhet, med betydelige forskjeller mellom fagområder og helseforetak.

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i alle fagområder samlet var pr. august 82 dager. Nå skjerper Helse Nord kravene ytterligere i forhold til krav fra departemetet, og krever gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder på under 60 dager.

Bevilget 30 millioner i 2010
For to år siden bevilget Helse Nord også da cirka 30 millioner for å skjerpe kravene til kvalitet og for å få bort fristbruddene.

– Hva er din kommentar til at dere tilsynelatende er like langt i år?

– Den gangen brukte vi penger på helt andre tiltak. Da gikk midlene blant annet til å fjerne flaskehalser som for eksempel manglende utstyr og behov for bygingsmessig oppgradering. En del ting er nok blitt bedre siden da, men vi er ikke fornøyd, særlig med antallet fristbrudd, svarer Vorland.

– Har dere noen forklaring på hvorfor det er så vanskelig å få ned ventetidene og fristbruddene?

– Nei, egentlig ikke. Hadde vi visst det, hadde det vært enklere.

Eget prosjekt
Helse Nord holder også på å etablere regionalt prosjekt for å unngå fristbrudd.  Prosjektoppstart er beregnet nå i november måned.

– Prosjektet vil forsterke innsatsen ved å identifisere alle henviste pasienter som ikke kan behandles innen fristen. Disse vil bli behandlet i annet helseforetak i regionen, andre regioner eller ved private institusjoner. Økt bruk av avtalespesialister er også aktuelt, sier Vorland.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Jacek 17.12.2015 17.53.45

  Thanks for the suggestions you have deuissscd here. In addition, I believe usually there are some factors that will keep your auto insurance premium down. One is, to take into consideration buying vehicles that are inside good report on car insurance firms. Cars that are expensive are more at risk of being robbed. Aside from that insurance is also based on the value of your vehicle, so the more pricey it is, then the higher the particular premium you make payment for.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!