Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Etterlyser kostnytte av robotkirurgi

Prioriteringsrådet vil ha en nasjonal plan for robotassistert kirurgi og mener at alle inngrep med robotkirurgi skal kodes i Norsk pasientregister.

Publisert: 2012-09-18 — 09.50 (Oppdatert: 2015-05-21 — 11.55)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

OSLO/HELSEDIREKTORATET: Rådet påpeker at robotassistert kirurgi ved prostatakreft er et eksempel på innføring av kostbare teknologi uten tilstrekkelig dokumentasjon av kostnytteeffekt.

Ber RHFene handle
Nå ber derfor Rådet alle fagdirektørene i de regionale helseforetakene (RHFene) å komme med en plan for dokumentasjon, for eksempel ved å bruke registre og medisinske metodevurderinger, som inkluderer kostnytteberegninger.

Dette var konklusjonen i saken om robotassistert kirurgi i Norge, som Rådet for kvalitet og prioritering i helsetjenesten behandlet på møtet mandag 17. september.

Bør kodes i NPR
Som et strakstiltak vil Prioriteringsrådet at alle inngrep som gjøres robotassistert, kodes som dette i Norsk pasientregister.

I fjor ble det utført cirka 1000 operasjoner med robotassistert kirurgi. Det store flertallet av operasjoner gjelder fjerning av prostata (prostatektomi).

Kunnskapssenteret la på møtet frem en kanadisk rapport som har sammenstilt dokumentasjon fra i alt 35 observasjonsstudier på robotkirurgi ved prostatakreft. Det er gjennomgående ganske lav kvalitet på studiene, og resultatene må tolkes med forsiktighet ifølge Kunnskapssenteret.

Det ser ut til at robotkirurgi reduserer liggetiden og bedrer seksualfunksjonen sammenlignet med åpen operasjon. Operasjonstiden er kortere enn ved laparoskopisk kirurgi. Ellers finner studiene ingen andre signifikante forskjeller.

Kommet for å bli
Arthur Revhaug, klinikksjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge mener robotkirurgi har kommet for å bli.

– Vi har ikke noe valg, men det er måten vi gjør det på som kan diskuteres, sier Revhaug til Dagens Medisin.

I sitt innlegg på Rådets møte påpekte han hva som nå er viktig i forhold til robotkirurgi:

– Vi må kontinuerlig registrere alle pasienter og balansere bruken og opplæring i konvensjonell laparoskopi mot robotkirurgi.

Han mener det er stor entusiasme for robotkirurgi:

– Vi opplever stor faglig entusiasme i forhold til utvikling og integrering mellom de ulike faggruppene.

Etterlyser forskningsmidler
Kirurg Karol Axcrona ved OUS Radiumhospitalet og onkolog Jon Reidar Iversen ved OUS Ullevål etterlyser begge ressurser til å kunne jobbe frem dokumentasjon:

– Vi trenger penger til å drive kvalitetsregistre, sier Iversen til Dagens Medisin.

Han får sterk støtte av Axcrona:

– Vi er helt avhengig av mer ressurser for å kunne fremskaffe dokumentasjon på kostnytte. Selv bruker jeg fritiden min til å registrere data på robotkirurgi ved Radiumhospitalet, sier Axcrona.

Økning i prostatektomier
I forbindelse med Rådets gjennomgang av behandling for prostatakreft, kom det frem at det har vært en stor økning i prostatektomier de siste årene, parallellt med en økning i robotkirurgi.

I det endelige vedtaket i saken ber Rådet også Helsedirektoratet å vurdere om den store økningen i prostatektomier er i pasientenes interesse.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!