Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Motiveres til røykeslutt etter fødsel

Gravide motiveres av partneren til å stumpe røyken før andre svangerskap når han slutter eller er røykfri mellom svangerskapene.  

Publisert: 2012-08-09 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-21 — 11.53)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Dette er blant resultatene fra en studie som postdoktor Lars Johan Hauge og kolleger ved Divisjon for Psykisk Helse ved Folkehelseinstituttet nå har fått forhåndpublisert på nett i tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research.

– Jeg er glad for at vi har funnet en risikofaktor som det er mulig å gjøre noe med, for får man partneren til å slutte å røyke, kan det også bidra til at kvinner som røyker under første svangerskap slutter før det neste. Våre funn kan bidra til mer målrettede røykesluttintervensjoner for kvinner som har størst risiko for å røyke, sier Lars Johan Hauge til Dagens Medisin.

Ny kunnskap
Hauge konstater at det finnes mange studier om gravide og røyking, men han legger til at det finnes svært få studier som har fulgt kvinners røykeatferd over flere svangerskap for å finne ut av hvordan det går med dem over tid.

Sammen med tre kolleger tok han utgangspunkt i data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), som i perioden 1999–2008 rekrutterte om lag 90.000 kvinner og 70.000 menn. De undersøkte så endringer i røykevaner fra det første svangerskapet og frem til og gjennom det neste.

10.890 førstegangsfødende kvinner ble inkludert i den prospektive, populasjonsbaserte studien. Forskerne hadde som mål å identifisere risikofaktorer som kan hindre røykeslutt eller fremme røyking under kvinnens andre svangerskap.

De registrerte informasjon om røyking, alder, ekteskapelig status, fødsler og når kvinnene fødte. Kvinnene fylte dessuten ut et spørreskjema om sin egen og partnerens røykeatferd, utdanningsnivå og symptomer på angst og depresjon i begge svangerskap.

Flere slutter enn som sprekker
Det viser seg at det er mer sannsynlig at kvinner som røykte i første svangerskap slutter når de lever sammen med en ikke-røyker eller når partneren også stumper røyken mellom svangerskapene.

– Flere kvinner slutter å røyke etter første svangerskap enn dem som sprekker i det andre, forteller Hauge.

Vel tretti prosent av de som røykte i første svangerskap sluttet før andre svangerskap, mens om lag to prosent av kvinner som ikke røykte i det første rapporterte røyking i det andre svangerskapet.

Identifiserte også flaskehalsene
– Hva gjør det vanskeligere å slutte?

– Kvinner som opplever symptomer på angst og depresjon lykkes sjeldnere i å stumpe røyken enn andre. Jo lengre tid det går mellom graviditetene, desto vanskeligere er det dessuten å slutte. Vi ser også at de yngste kvinnene og de med lav utdanning i mindre grad stumper røyken, svarer Hauge.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!