Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Skal klargjøre lovverk for lydlogg

Helse- og omsorgsdepartementet fastholder at lovverket for oppbevaring av akuttmedisinske lydlogger er uklart og ber nå Helsedirektoratet komme med forslag til et høringsnotat.

Publisert: 2012-05-23 — 13.46 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.22)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

I fjor innrømmet Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at regelverket for arkivering og innsyn i lydlogg fra akuttmedisinske sentraler (AMK) er uklart og mangelfullt.

Det har blant annet vært uklart om AMK-lydlogg kan slettes etter at relevant og nødvendig informasjon er nedtegnet i pasientjournalen. 

Den gang lovet departementet å følge saken videre og har nå gitt Helsedirektoratet i oppdrag å komme med et utkast til høringsnotat hvor formålet med AMK-lydlogg vurderes, herunder om det bør stilles krav til oppbevaring av og tilgang til lydloggen.

Ba om igangsetting
15. november 2011 skrev Dagens Medisin at HOD, på forespørsel fra Helsedirektoratet om å klargjøre regelverket for arkivering av lydlogg, måtte konkludere med at lovverket er for uklart.

På bakgrunn av saken i Dagens Medisin, spurte Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg Riksarkivaren om hva Riksarkivaren ville gjøre for å sikre forsvarlig lagring av lydlogger.

Riksarkivaren skriver i sitt svar til HOD 2. april i år at «hvis forskriften om Norsk helsearkiv, som er i ferd med å bli opprettet, ikke gir svar på bevarings- og kassasjonsregler for dokumenter ved helseforetakene, herunder AMK-sentralene, må det settes i gang et eget arbeid for dette feltet».

Innsynsrett
I utkast til nytt regelverk, ber HOD direktoratet også å vurdere pasienters og pårørendes innsynsrett i AMK-logger.

Riksrevisjonen understreker i brevet til HOD at inntil et nytt regelverk er klart, er hovedregelen i arkivloven paragraf 9 at ingen dokumenter kan kasseres/slettes, med mindre de faller inn under bestemmelser om arkivavgrensning i arkivforskriftens paragraf 3-18 og 3-19.

Høringsnotatet skal være departementet i hende innen 20. september i år.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!