Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Taust om fastlegeforskriften

Til tross for at ny fastlegeforskrift skal innføres i år, vil departementet ikke besvare spørsmål om den. Dagens Medisin kjenner til at HOD har merket seg kritikken mot at forslaget skal ha oversett økonomiske og administrative konsekvenser.

Publisert: 2012-04-26 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.47)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Det har gått over en måned siden høringsfristen til revidert fastlegeforskrift gikk ut. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er taus om hvordan de jobber med saken, om hvor langt prosessen har kommet – og når konklusjonen kommer.

Holder tett
HOD vil heller ikke si noe om hvem som er ansvarlig for utarbeidelsen av forslaget slik det foreligger.

I forrige uke stilte Dagens Medisin følgende spørsmål til sentrale personer i HOD som har nært kjennskap til arbeidet med ny forskrift:

 • Hvor langt har dere kommet i prosessen?
 • Når vil dere konkludere om ny fastlegeforskrift?
 • Hvor mange personer har vært med på å utarbeide det konkrete forslaget slik det foreligger?
 • HOD har uttalt at en ny fastlegeforskrift vil tre i kraft i løpet av 2012. Er det nå klarere om når i 2012 dette vil skje?

«I løpet av 2012»
Følgende melding kommer flere dager senere fra HODs kommunikasjonsavdeling:

– Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt rundt 300 høringssvar fra ulike instanser. Alle høringssvarene er lagt ut på vår hjemmeside. Vi er nå i en prosess med å oppsummere og vurdere innspillene i høringssvarene. Det er bra at så mange har tatt seg til tid å sette seg godt inn i forslaget til revidert fastlegeforskrift. Høringsnotatet utgår fra Helse- og omsorgsdepartementet som departement. Departementet tar sikte på å fastsette forskriften i løpet av 2012.


Merker seg kritikk

Dagens Medisin kjenner imidlertid til at HOD nå har dannet seg et hovedbilde av høringsuttalelsene.

Spesielt har departementet merket seg kritikken som handler om at økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget, ikke er tatt nok hensyn til.

Flere store institusjoner er svært kritiske til flere punkter i forskriftsforslaget.

Helsedirektoratet har også levert sitt høringssvar, men sier at det allerede i fjor ga HOD faglige råd, og at direktoratet derfor ikke går inn i detaljene på nytt.

«En helt vanlig prosess»
– Departementet har i stor grad fulgt helsedirektoratets fagråd om funksjons- og kvalitetskrav.  Vårt høringssvar reflekterer det vi la vekt på – relatert til det forslaget departementet kom med, sier avdelingsdirektør Jon-Torgeir Lunke i Helsedirektoratet til Dagens Medisin.

– Har Helsedirektoratet blitt overkjørt av HOD i denne saken?

– Vi har inngått en helt normal prosess som underliggende etat. At departementet selvstendig vurderer vår faglige tilrådning, er en helt vanlig prosess.

Etter det Dagens Medisin erfarer, karakteriserer HOD samarbeidet med Helsedirektoratet som «tett», noe som er stikk i strid med direktoratets uttalelser i sitt høringssvar.

Detaljstyring
Helsedirektoratet skriver at det støtter departementets overordnede innretning av forskriften, men kommer med kritikk på flere punkter.

Direktoratet skriver at dersom forskriften går igjennom slik den foreligger, vil det være behov for flere fastleger – og mener også at det vil bli for mye detaljstyring av legene.

Direktoratet frykter dessuten for at en får en allmennlegeordning dersom fastlegens plikt til å prioritere egne listeinnbyggere ikke videreføres.

Videre blir departementet bedt om å konkretisere hva det mener med kommunens ansvar for å tilrettelegge for samarbeid.

Omstridt
Ett av de omstridte punktene i forskriftsforslaget er kravet om at fastlegen skal ha oversikt over listeinnbyggerne: Helsedirektoratet mener bestemmelsen må omformuleres for å unngå et omfattende krav som gjelder alle pasientene på legens liste.

– Oppsøkende virksomhet må tilpasses pasientens totale situasjon inkludert pasientens medisinske behov og bygge på informasjon som fastlegen har eller mottar. Dette tilbudet kan være alt fra en forsterket innkallingsrutine til et hjemmebesøk, skriver direktoratet.

Dagens Medisin 8/2012

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!