Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Nødnettet trenger mer reservestrøm

Flere dieselaggregater og økt batterikapasitet er nødvendig for å unngå at Nødnettet kollapser på samme måte som på deler av Romerike og i Søndre Buskerud under ekstremværet “Dagmar”.

Publisert: 2012-02-07 — 08.29 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.41)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Det opplyser Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til Dagens Medisin. DNK støtter nå et forslag fra Post- og teletilsynet om flere dieselaggregater og økt batterikapasitet for å sikre reservestrøm når strømmen går.

Nødnettet er foreløpig bare utbygd i Oslo, Østfold, Akershus og Søndre Buskerud, der det til sammen finnes omlag 240 basestasjoner. På det meste mistet 19 basestasjoner strømmen samtidig under ekstremværet “Dagmar” i romjulen.

– Et kostnadsspørsmål
Dette ønsker Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) nå å gjøre noe med. Alle basestasjoner har nødstrøm, men i dag har bare om lag 15 prosent av basestasjonene backup på 48 timer.

– Hendelsen i romjula viser at det er ønskelig med mer reservestrøm, både i basestasjoner og transmisjonsnett. Dette er imidlertid et kostnadsspørsmål, sier seniorrådgiver Gunnel Helmers i DNK til Dagens Medisin.

I dialog om dette
Hun forteller at direktoratet er i dialog om dette med Justisdepartementet, Post- og teletilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Som ledd i dette arbeidet ba DNK nylig Helsedirektoratet om en tilbakemelding på hvilke AMK-sentraler som opplevde problemer med sambandet under og etter dette ekstremværet.

Mistet dekningen ved Gardermoen
Avdelingsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratets avdeling Nødnett Helse forteller til Dagens Medisin at nødnettdekningen falt ut i områdene rundt Gardermoen.

– Man kan jo tenke seg hvordan dette kunne ha gått ved en flyulykke i enda dårligere vær enn det vi hadde på Østlandet i romjulen, sier avdelingsdirektøren til Dagens Medisin.

Dekningen må bedres før nettet blir landsomfattende
Olsen forteller at Helsedirektoratet mener det er nødvendig at DNK går gjennom og vurderer kravene til sikkerheten i Nødnettet. Gjennomgangen bør omfatte både kraftforsyningen i sin alminnelighet og muligheten til å sikre at Nødnettet får strøm i ekstreme situasjoner

Han minner om at Nødnettet foreløpig bare er bygget ut i deler av Østlandet, og at dekningen må sikres på en helt annen måte når Nødnettet skal omfatte hele landet.

Strømbruddet skjedde i en rolig periode
Steinar Olsen presiserer at Nødnettet falt ut i en rolig periode, og at den manglende dekningen ikke ga de store operative problemene for AMK- og ambulansetjenesten. Strømutfallet skjedde på natta i romjulen, da det var liten aktivitet og dessuten ikke så dårlig vær som på Vestlandet. 

– Helsepersonellet taklet situasjonen ved å bruke mobiltelefoner og datakommunikasjon. Dette er alternativer som ikke er tilfredsstillende, sier Olsen til Dagens Medisin og viser til at dette har vært lansert som en backup-løsning.

Må baseres på robuste løsninger
– Hva må til for å sikre at Nødnettet fungerer tilfredsstillende?

– Nødnettet må baseres på gode robuste løsninger hvor det er sikret redundans og reserveløsninger i nettet og utstyret som er knyttet til nettet. Helsedirektoratet er kjent med at dette arbeidet er gitt høy prioritet, svarer Steinar Olsen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!