Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vil ha egenmåling av INR

Et pilotprosjekt med egenmåling av PT-INR har vært så vellykket at Helse Nord vurderer å gi et generelt tilbud til Marevan-brukere om opplæring i slik egenmåling.

Publisert: 2011-12-09 — 12.27 (Oppdatert: 2015-05-21 — 15.06)

Egenmåling av PT-INR

Egenmålingen er et tilbud fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) til pasienter som langtidsbehandles med Marevan. Kravet til pasientene er at de må være i stand til å

- ta blodprøve for analyse av PT-INR (kapillærblod fra fingertupp)

- forstå enkle prinsipper for selvdosering

- fylle ut og sende inn analysesvar og dosering jevnlig til Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus).

- Noklus har som mål at laboratorieanalyser utenfor sykehus rekvireres, utføres og tolkes i samsvar med pasientenes behov for utredning, behandling og oppfølging.

140 pasienter deltok i pilotprosjektet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) tidligere i år. Etter å ha fått opplæring, gjennomførte de egenmåling av PT-INR og sto for dosering av den blodfortynnende medisinen i 21 uker.

Bedre livskvalitet
- Alle har rapportert at de har fått økt livskvalitet, forteller prosjektansvarlig lege Ellen Brodin ved UNN.

Tilbudet om egenmåling av antikoagulasjonsbehandling vil ikke passe for alle. I pilotprosjektet deltok bare folk under 70 år.

- Dette passer ikke for de eldste, men vi satte aldersgrensen lavere i pilotprosjektet enn strengt tatt nødvendig. Pasientene må ha evne til å ta blodprøve og utføre målingene selv, sier Brodin til Dagens Medisin.

Hun regner med at en stor andel av dem som bruker warfarin (Marevan), vil være i stand til selv å måle PT-INR, på tilsvarende måte som det er vanlig at diabetikere måler insulinverdier hos seg selv.

Norge henger etter
- I Danmark og flere andre land har det vært egenmåling av PT-INR lenge, og de har gode resultater å vise til. Både risiko for blødning og blodpropp reduseres under denne behandlingen. Hvorfor vi ikke har etablert et slikt tilbud i Norge, har jeg ikke noe godt svar på. Sannsynligvis skyldes dette at vi ikke vet hvor kostnadseffektiv denne behandlingen er i Norge, sier Brodin.

Tilbudet om opplæring gis ved Hematologisk avdeling på UNN i samarbeid med Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus). Etter å ha gjennomgått opplæringen, går pasientene opp til eksamen. Alle deltakerne i pilotprosjektet besto eksamenen.

De som velger egenmåling, vil bli spart for mange legebesøk. Siden Marevan må doseres individuelt, går pasientene vanligvis til lege hver 4.-6. uke for å måle INR og sikre at de ikke får for lite og ikke for mye av medisinen.

Orienteres om risiko
- Hvem har ansvaret dersom pasientene måler feil?

- Når de har vært gjennom opplæringen, har fastlegen ansvaret for dem. Prinsippet er som med insulin - de styrer selv måling og dosering. Pasienten får omfattende opplæring, og hvis de måler veldig høye eller lave verdier, skal de kontakte legen, sier Brodin.

I pilotprosjektet ble blodprøvene sjekket i laboratorium hver tredje uke, og verdiene ble sammenlignet med resultatet fra egenmåling samme dag.

- På denne måten har vi hele tiden kontroll med at pasientens målinger er riktige. Deltakerne fikk dessuten beskjed om at de når som helst kunne kontakte meg på telefon. Med så omfattende opplæring som vi tilbyr, mener vi dette er forsvarlig. Dette viser også internasjonale studier, sier hun.

Ønsker refusjonsordning
Apparatet som pasienten bruker til å måle INR, koster cirka 10.000 kroner. I tillegg trenger pasientene strimler og kursmateriell. Opplæringsprogrammet bygger på erfaringer fra Danmark, hvor de har funnet at minimum ti prosent av pasienter som langtidsbehandles med Marevan, kan gjennomføre opplæringen.

Målet med pilotprosjektet var å vise at egenkontroll gir mer stabile PT-INR-verdier og færre komplikasjoner, og at pasienter som selv tar hånd om behandlingen, får bedre livskvalitet gjennom økt kunnskap og mer frihet i hverdagen.

- Resultatene var svært positive, sier Brodin. Hun håper det vil komme en permanent refusjonsordning som dekker opplæring og kostnader til instrument og strimler for pasientene.

Dagens Medisin 21/2011

Relaterte saker
Bedre med egenmåling av INR

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!