Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Krever utvidet HPV-vaksinering

AUF krever et opphentingsprogram for to årskull jenter som ikke har fått HPV-vaksine, og ber om at gutter inkluderes i vaksinasjonsprogrammet fra 2013. Lederen i Gynekologforeningen applauderer.

Publisert: 2011-06-16 — 14.30 (Oppdatert: 2015-05-21 — 14.35)
Denne artikkelen er over seks år gammel.Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på syvende klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010. HPV-vaksinen beskytter mot de typene av HPV som er årsak til minst 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft.

- Beslutningen om å tilby vaksinen til kun ett årskull, ble tatt utelukkende på økonomisk grunnlag, skriver AUF-leder Eskil Pedersen i et brev til statsråd Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

- I 2010 bevilget Helse- og omsorgsdepartementet midler til å tilby HPV-vaksinen til jenter på åttende trinn. To årskull har allikevel ikke fått mulighet til å ta vaksinen som en del av barnevaksinasjonsprogrammet, skriver Pedersen.

Koster for mye

Disse to årskullene må betale for vaksinen selv hvis de ønsker å ta den. Pedersen viser til at hele 82 prosent av jentene ville ha tatt vaksinen dersom den var gratis, ifølge en undersøkelse. Men bare 27 prosent av jentene, eller foreldrene deres, vil kjøpe HPV-vaksinen, som koster over 3000 kroner på apoteket.

- Dette er foruroligende tall, som viser at privatøkonomi blir en faktor som avgjør om dagens 15- og 16-åringer skal beskytte seg mot livmorhalskreft, heter det videre i brevet fra AUF-lederen.

Han krever at helse- og omsorgsministeren, i statsbudsjettet for 2012, innfører et opphentingsprogram for de to jenteårskullene. Pedersen ber også helseministeren om å se nærmere på muligheten for å inkludere gutter i vaksinasjonsprogrammet fra januar 2013.

Enig
- Vi støtter forslaget betingelsesløst fordi HPV- vaksine har en klart forebyggende effekt mot livmorhalskreft, sier leder Bjørn Backe i Norsk Gynekologisk forening til Dagens Medisin.

Han støtter like helhjertet forslaget om å gi HPV-vaksine til gutter.

- Denne type kreft skyldes en seksuelt overførbar infeksjon, så dette ville være logisk. Fordelen for gutter er at de gjennom vaksinen reduserer risikoen for kjønnsvorter. Men HPV-vaksinering av gutter er først og fremst interessant fordi det bygger på samme logikk som vaksinasjon mot røde hunder, en sykdom som bare er farlig for gravide. Prinsippet vil være det samme med HPV-vaksine for gutter, at man vaksinerer noen for at andre skal slippe å bli syke. Det er et lite offer for at fellesskapet skal tjene på det. En pågående finsk studie vil om få år gi svar på om det er hensiktsmessig å vaksinere gutter.

Venter prisfall
- Har du inntrykk av at hensynet til økonomi har hindret utvidelsen av HPV-vaksinasjonsprogrammet?

- Jeg tror nok at økonomien er bøygen. Vaksinen er relativt kostbar. Men etter at den nå benyttes i stor utstrekning også i u-land, har prisene falt. Det er grunn til å tro at vaksinen etter hvert vil bli billigere også i Norge, sier Backe.

Her i landet har vaksinen vært i bruk i for kort tid til at man kan se om antallet livmorhalskreft har gått ned, men Backe forteller at en nedgang i forstadier til kreft er konstatert i andre land der vaksinen er benyttet i mange år.

Løfterikt
- Det er veldig spennende å se at land med dårlig utviklet helseprogram hopper bukk over den screeningen mot livmorhalskreft som vi har, og går rett på primær profylakse ved vaksinering. De får støtte til vaksinasjonsprogram fra WHO og allierer seg med store legemiddelprodusenter, så prisene går ned. Det er veldig løfterikt.

For noen år siden gikk debatten høyt om mulige bivirkninger av HPV-vaksinen, men frykten ser nå ut til å ha avtatt. - Denne vaksinen brukes i særdeles stort omfang på verdensbasis. Vi har solid empiri på at den ikke gir alvorlige bivirkninger, sier lederen av Gynekologforeningen.

To av tre tar vaksinen

- To av tre jenter i 7. klasse har tatt HPV-vaksinen Gardasil, meldte Folkehelseinstituttet i januar 2011 - to år etter at vaksinen ble innført for dette årstrinnet.

- Det er rapportert om 221 mulige bivirkninger, av disse var 11 alvorlige.

- Over 65 millioner doser av vaksinen er satt på verdensbasis.

Dagens Medisin 11/2011

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!