Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Folket tror på fysioterapeutene

Ni av ti spurte har stor tillit til fysioterapeuter når det gjelder behandling av muskel- og skjelettplager. Ni av ti som har fått fysikalsk behandling for slike plager, vil anbefale fysioterapi til familie og venner.

Publisert: 2010-12-08 — 14.14 (Oppdatert: 2015-05-21 — 16.52)
Denne artikkelen er over syv år gammel.I en undersøkelse som Synovate nylig har gjennomført for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), går det også frem at fysioterapeuter er den yrkesgruppen som flest vurderer som spesielt effektive i å redusere sykefraværet.

– Vi konstaterer med stor glede at folk verdsetter fysioterapeutenes tjenester og kompetanse høyt, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.

Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om sin tiltro til ti ulike grupper: fastlege/spesialist, kiropraktor, fysioterapeut (inkl. manuellterapeut), akupunktør, ergoterapeut, homøopat, naprapat, osteopat, aromaterapeut og healer.

Lettere psykiske plager
En tilsvarende undersøkelse av tiltro til fysioterapeuter og erfaring med fysioterapibehandling ble gjennomført i 2004. Årets undersøkelse viser at en god tiltro i 2004 har blitt ytterligere styrket på flere områder. Det gjelder blant annet behandlingen av muskel- og skjelettplager generelt, arbeidet med å redusere sykefraværet og tilfredsheten med behandling og rådgivning som er gitt den enkelte.

Mer enn hver tredje spurte i 2010 mener at fysioterapeuter er spesielt egnet til å veilede overvektige til å få en sunnere livsstil. Dette er en betydelig økning siden 2004. Nest etter fastlege/spesialist er fysioterapeutene også den gruppen som flest nevner som spesielt egnet til å gi et tilbud til personer med lettere psykiske plager.

– Kunnskapen blant folk om hva fysioterapeuter kan hjelpe dem med, er åpenbart blitt bredere de senere årene, sier forbundsleder Eilin Ekeland.

Fysioterapi i kommunene
Åtte av ti spurte mener at tilgjengelighet til fysioterapi i hjemkommunen er meget viktig.

Ved siden av behandling av muskel- og skjelettlidelser er det særlig fysioterapitjenester rettet mot barn, unge og eldre og livsstilsendringer og fysisk aktivitet som etterspørres. Et klart flertall av de spurte (65 %) mener for eksempel at fysioterapitjenester for hjemmeboende eldre vil redusere behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Misforhold
– Undersøkelsen viser et klart misforhold mellom befolkningens forventninger til kommunale helsetjenester av høy kvalitet og den faktiske utviklingen i kommunene, sier Eilin Ekeland.

Offentlig statistikk viser at det i forhold til innbyggertallet har blitt færre fysioterapeuter i kommunene siden 2002. – Det rammer ikke minst barn og eldre og den kommunale innsatsen innen forebygging og rehabilitering, to nøkkelområder i samhandlingsreformen, sier NFFs forbundsleder.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!