Fra venstre: Sissel M. Skoghaug (LO), Katinka Riksfjord Sporsem (generalsekretær Norsk Flygerforbund), Olaug Bollestad (Krf), Ingvild Kjerkol (Ap).

Foto: Michael Chr. A. Simonsen

Regjeringen vil presentere modell for statlig overtakelse av luftambulansetjenesten innen 2025

– Vi skal sikre kontinuiteten til fagfolkene i tjenesten, uttalte helseminister Ingvild Kjerkol tirsdag. LO ber regjeringen se til Finland og hvordan de organiserer tjenesten.

Arendal (Dagens Medisin): På dag to av den politiske festivalen i Arendal inviterte LO Luftfart og Norges Flygerforbund til samtale om «Hvordan får vi en best mulig luftambulansetjeneste i hele landet?»

Bakgrunnen for møtet var operatørbyttet i ambulanseflytjenesten i 2018-2019 som førte til avvik i luftambulansetjenesten.

Vil avskaffe anbud

Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at den vil avskaffe anbud i luftambulansetjenesten. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttalte at regjeringen nå vil utrede fremtidige modeller i samarbeid med ideelle aktører.

– Tjenesten er en trygghet for hele landet. Spesielt i nord utgjør flyene sykehus på vinger og er en del av det økosystemet Helse Nord er avhengig av.

Regjeringen skal nå utrede de administrative og økonomiske konsekvensene av de forskjellige modellene som ble lagt frem av ekspertutvalget i 2021.

Statsråden sa at luftambulansekrisen i 2018-2019 viste at det er et komplisert økosystem.

– Og den viktigste innsatsfaktoren er folkene. Vi skal sikre kontinuiteten til fagfolkene i tjenesten.

På møtet fikk helseministeren spørsmål om hun kan garantere at regjeringen leverer på statlig overtakelse innen valget i 2025.

– Ja, vi kommer til å legge frem vår anbefaling til Stortinget innen det.

Statlig overtakelse av en statlig tjeneste

Ordstyrer Kjetil Staalesen siterte Hurdalsplattformen og spurte helseministeren hva det betyr med forberedelse av statlig overtakelse av tjenesten, og hva statlig overtakelse betyr.

– Det er en statlig tjeneste i dag, men den leveres av operatører som er nødt til å vinne oppdraget i åpen konkurranse. Siden før foretaksreformen, tilbake i 1997 har det vært en nasjonal tjeneste. En statlig overtakelse må finne sin form. De modellene som blir foreslått av ekspertutvalgets rapport, som er nedsatt av den forrige regjeringen, er det vi går videre med. Deretter må det konkretiseres.

– Vi skal altså ha en statlig overtakelse av en statlig tjeneste, hvordan overtar staten en statlig tjeneste?, spurte Staalesen.

– Når jeg sier det er en statlig tjeneste er det fordi det er staten som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Oppdraget er utført av operatører i konkurranse. Det er den sårbarheten det medfører vi ønsker oss bort fra.

Kjerkol sa at det er ikke konkretisert hvordan per i dag.

– Jeg gleder meg til den dagen jeg kan presentere den modellen som regjeringen går for. Kontraktene vi har nå gir oss ikke all verden med tid, vi må ha fremdrift i arbeidet. Nå skal modellene utredes.

– En mørk og usikker periode

– 2018 og 2019 går inn i historien som en mørk og usikker periode innenfor mitt fagfelt. Begrepet «luftambulansekrisen» beskrev på mange måter hva vi som personell følte og hva pasientene følte. Dit skal vi ikke igjen.

Det uttalte pilot Synnøve Egeness Lilleli, tillitsvalgt i luftambulansetjenesten. Hun holdt et innledende innlegg og sa at nå er det nødvendig at det jobbes målrettet for å unngå at det skjer igjen.

– Tjenesten må organiseres på en måte som gjør at vi slipper å vende rundt på alt hvert sjette eller tiende år. Og at vi som piloter, og ikke minst pasientene, slipper å grue oss til usikkerheten nye anbudsrunder skaper.

– Fremtidens luftambulanse må ikke fly inn i fortiden, sa Lilleli. Foto: Michael Chr. A. Simonsen

– Inkluder fagfolk

Katinka Riksfjord Sporsem, generalsekretær i Norsk Flygerforbund pekte også på personell som den viktigste faktoren i tjenesten, og at man nå må jobbe for å skape kontinuitet i tjenesten.

– Vi har et langstrakt land med mye vær og vanskelige forhold, det gjør det ekstra viktig å ha kontinuitet. Samhandlingen som er opparbeidet mellom operatør og medisinsk helsepersonell i helseforetakene er avgjørende. Operatørbytter setter dette på spill, noe vi har advart mot tidligere.

Hun sa at i jobben med anbud var ikke fly-operativ kompetanse representert.

– Det så vi både i utforming av krav og i evaluering. Både det medisinske og det fly-operative må være representert slik at operativ kompetanse er representert hele veien.

Sporsem uttrykte sin glede for at regjeringen nå skal avskaffe anbud og uttalte at hun håper statsråden inkluderer fagfolk i det videre utredningsarbeidet.

– Vi mener statlig overtakelse vil styrke tjenesten samtidig som man unngår usikkerheten og sårbarheten som er avdekket i forbindelse med anbudsovertakelse.

– Se til Finland

Sissel Skoghaug, første nestleder LO, uttalte at tjenesten ikke egner seg for anbudsutsetting.

– Vi har nå sett konsekvensene. I likhet med tilsvarende kritisk viktige samfunnsaktører som politi, brann og redning og akuttmottak på sykehus er det naturlig å organisere og drive hele ambulansetjenesten i det offentlige. Luftambulansetjenesten må sees som en integrert del av den samlede ambulansetjenesten.

– LO mener dette taler for at driften av tjenesten må foregå i det offentlige.

LO-lederen oppmuntret til å se hvordan naboland organiserer tjenesten og mener at tjenesten må inn under statlige vinger på grunn av sin samfunnskritiske funksjon, og viste til naboland i nord.

– Se til Finland. De organisere sin tjeneste gjennom det statlig eide selskapet FinnHEMS. Vi mener ny organisering bør være klar i løpet av denne stortingsperioden.

Helseministeren sa at HOD har kontakt med den finske tjenesten.

– De har nylig erfaring med insourcing, de kjøpte et selskap. Og vi ser også på hvordan andre land organiserer sin tjeneste.

Statsråden sa at HOD kom til å lyse ut utredningsoppdrag.

– Deretter må vi se på de økonomiske og administrative konsekvensene av de ulike modellene som utvalget har foreslått.

– Må få det til i fellesskap

Olaug Bollestad, leder i Krf, sa seg enig i det helseministeren sa, men minnet om de ideelle aktørene.

– De har gått foran. Det er viktig at de ivaretas i dette arbeidet.

På spørsmål om hvorfor ambulansetjenesten med landingshjul ikke er offentlige svarte Bollestad at tjenesten har den kvaliteten den har i dag fordi ideelle har gått foran.

– Vi må bruke de erfaringene vi har. Nå er det viktig at Stortinget blir med, dette skal være bærende gjennom skiftende regjeringer. Da er det viktig at vi får dette til i fellesskap og ikke krangler mellom posisjon og opposisjon. Det tjener ikke luftambulansetjenesten og sykehustjenesten en shit på.

Powered by Labrador CMS