VIL SE PÅ DET: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen lovet å komme tilbake til saken når forslaget om å endre Lov om folketrygd skal behandles i Stortinget. Arkivfoto.  Foto:

VIL SE PÅ DET: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen lovet å komme tilbake til saken når forslaget om å endre Lov om folketrygd skal behandles i Stortinget. Arkivfoto.

Foto:

Nav vet ikke hvor mange som har fått redusert uføretrygd etter å ha blitt innlagt

Nav har ikke oversikt over hvor mange psykisk syke og rusavhengige som har fått redusert uføretrygd fordi de ble lagt inn for å få behandling.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det har vært kraftige reaksjoner på at personer som mottar uføretrygd får denne redusert om de blir innlagt på en statlig behandlingsinstitusjon over lengre tid:

Psykisk syke og rusavhengige får redusert uføretrygd om de blir innlagt mer enn fire måneder for å få behandling. Dette skjer ikke med dem som har fysiske sykdommer, og som blir innlagt på et vanlig sykehus.

Dagens Medisin har spurt Nav over hvor mange de ti siste årene, som har fått redusert sin uføretrygd fordi de ble langtidsinnlagt på psykiatriske- og rusinstitusjoner etter Lov om Folketrygd, paragraf 12-19.

Det svarer Nav at de ikke har noen tall på.

Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson for SV, siom nylig fremmet et forslag i Storinget om å endre denne loven, krever at ordningen stoppes.

–  Det er utrolig at staten ikke vet hvor mye penger de har tatt fra syke og fattige folk som trengte hjelp. Uansett må vi stoppe denne ordningen som tar fra de som har minst, og som må betale når de er syke, sier Wilkinson til Dagens Medisin.

For to år siden lovet Arbeids- og sosialdepartementet å ta opp saken.
Det gjorde de imidlertid aldri, og etter at SV tok saken opp på nytt nylig, har arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen lovet å komme tilbake til saken når forslaget fra SV skal behandles i Stortinget.

Fra Lov om folketrygd:

§ 12-19.Uføretrygd under opphold i institusjon

Personer som mottar uføretrygd, får ytelsen redusert etter bestemmelsene i denne paragrafen under opphold i en institusjon med fri kost og losji under statlig ansvar eller tilsvarende institusjon i utlandet. Uføretrygden blir ikke redusert under opphold i somatiske sykehusavdelinger.

Uføretrygd gis uten reduksjon i innleggelsesmåneden og de tre påfølgende månedene.

Fratas hjelpestønad når barn blir innlagt - vil endre loven

Forrige uke kom det frem at regjeringen forslår endringer i folketrygdloven slik at hjelpestønaden til barn under 18 år løper uendret også under langvarige sykehusopphold.

Hjelpestønad fratas foreldre som har alvorlig syke barn som er innlagt mer enn tre måneder på sykehus; jamfør Folketrygdloven § 6-8

Fagfolk, politikere og pårørende har reagert sterkt på det de omtaler som en urettferdig og feil praksis.

– Under et sykehusopphold følger ofte foreldre opp og utfører de samme omsorgsoppgavene som hjemme. Oppholdet kan også føre til at foreldrene får ytterligere pleie- og omsorgsoppgaver. Det er derfor rimelig at barnet beholder hjelpestønaden under både kortvarige og langvarige sykehusopphold, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Forslaget er en oppfølging av et enstemmig vedtak fattet av Stortinget 11. februar 2021. En enstemmig arbeids- og sosialkomite har vist til at et sykehusopphold ikke kan anses som et avlastningsopphold.

Powered by Labrador CMS