Likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier at kvinnehelseutvalgets rapport viser at Norge har et stort likestillingsproblem.
Likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier at kvinnehelseutvalgets rapport viser at Norge har et stort likestillingsproblem.

Likestillingsministeren om kvinnehelse:
– Et stort likestillingsproblem

Trettebergstuen svarer på fem spørsmål fra Dagens Medisin om kvinnehelseutvalgets rapport.

Publisert Sist oppdatert

Kvinnehelseutvalgets rapport med navnet Den store forskjellen ble lagt frem i begynnelsen av mars, en uke før kvinnedagen. Utvalgsleder Christine Meyer sa under fremleggelsen av utvalgets hovedkonklusjon er at vi har oversett den store forskjellen mellom kvinner og menn.

Utvalget konkluderte også med at kvinner får dårligere helsehjelp enn menn, og at mange med kvinnesykdommer ikke opplever å bli hørt.

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) lover at hun skal ta tak i utvalgets konklusjoner.

– Er dette et likestillingsproblem?

– Ja, selvfølgelig, det er et veldig stort likestillingsproblem! Kvinnehelse har altfor lav status, kvinnesykdommer oppdages for sent og får dårligere behandling. Dette går utover livskvaliteten til kvinner, og sånne skjevheter mellom kjønn skal vi ikke ha i Norge, sier Trettebergstuen i en epost til Dagens Medisin.

– Vil du engasjere deg i ulikhetene rapporten peker på?

– Ja! Alle i Norge skal ha likeverdige tjenester, og derfor skal kvinnehelse prioriteres av oss i regjeringen.

– Ifølge rapporten finnes det ikke en forvaltningsstruktur som ivaretar hensynet til kjønn og kjønnsforskjeller i helse. Hva mener du kan være en løsning på det?

– Regjeringen skal legge frem en strategi for kvinners helse for å få mer kunnskap og tilby bedre utredning, behandling og oppfølging av kvinner i helsetjenesten. Dette arbeidet ser jeg ser frem til, og jeg håper det vil få betydning for kvinners helse.

– Utvalget foreslår å bruke en milliard på å styrke kvinners helse og kjønnsperspektiver i helse. Knyttet opp til likestillingsperspektivet, kan noen av midlene som trengs for å rette opp disse skjevhetene, komme fra din del av budsjettet?

– Det er naturlig å se tiltakene i sammenheng med annet arbeid innen kjønnslikestilling og på likestillingsfeltet, men det er for tidlig å si noe om budsjettandeler nå.

– Utvalget har foreslått 75 tiltak. Er det noen av disse tiltakene du mener også er naturlig at likestillingsministeren involverer seg i?

– Jeg vil avvente til høringen er gjennomført, men jeg ser frem til gode høringsinnspill og det kommende arbeidet med strategien.

Les Dagens Medisins saker om kvinnehelseutvalget.

Powered by Labrador CMS