SYKEHUSENE ETTER KORONA: – Jeg forventer at helseministeren drøfter hvordan dette skal løses med Stortinget, når koronalovens virketid utløper, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Foto: Vidar Sandnes

Ap: – Naturlig at helseministeren bevilger mer til sykehusene

– Det vil bli et unntaksår for vår felles helsetjeneste. Det er i hvert fall helt sikkert.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.


Dette konstaterer Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Ap, og medlem i helse- og omsorgskomiteen på Storinget.
– For oss er det avgjørende å minske helsetapet norske pasienter opplever av koronatiltakene så godt det lar seg gjøre, sier hun.
Som Dagens Medisin skriver, gikk sykehusene inn i koronakrisen med et allerede stort etterslep. Det er et nært konstant etterslep av over 200 000 brutte pasientavtaler i norske sykehus, i tillegg til det som nå blir et etterslep som følge av at sykehusene tok ned planlagt aktivitet under koronaepidemien.

2020-budsjettet var i utgangspunktet et stramt budsjett Ingvild Kjerkol (Ap)

Inntektsbortfall på 760 millioner
Sykehusene hadde også et inntektsbortfall som følge av tapte DRG-inntekter på over 760 millioner kroner i mars i år, sammenlignet med i fjor.
Sjefsanalytiker ved Lovisenberg sykehus, Per Arne Holman, som har utarbeidet statistikken, sier til Dagens Medisin at det vil bli en overbelastning av helsetjenesten for å få tatt igjen det som er nødvendig helsehjelp.

Ap: – Står klar til å forhandle

Lederen for Yngre legers forening, Kristin Kornelia Utne, advarer mot konsekvensene også for de ansatte.

Ingvild Kjerkol sier til Dagens Medisin at det er all grunn til å lytte til disse bekymringene.

– Det kan ikke sies ofte nok hvor viktig det er å beskytte helsepersonell i en utsatt smittesituasjon, og sikre at helsepersonell kan stå i dette i over tid.

–  Siden sykehusene ikke har noen umiddelbar likviditetsutfordring har ikke krisepakkene som har gått gjennom Stortinget hittil ivaretatt de økte kostnadene, eller utfordringene med inntektsbortfall som følge av finansieringssystemet, sier Kjerkol.

– Men beregningene til Holman viser at disse utfordringene kommer, og helseministeren må finne løsninger for det. Arbeiderpartiet står klar til å forhandle i Stortinget. Vår prioritet er at helsetjenesten skal klare å stå i en krevende driftssituasjon lenge.

– I hvilken grad mener Ap at det må bli bevilget ekstra ressurser?

– 2020-budsjettet var i utgangspunktet et stramt budsjett, sier Kjerkol.

– Krisehåndtering i måned etter måned, i tillegg til å ivareta øvrige pasienter, koster selvsagt penger. Mye penger. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå at pasienter lider helsetap som følge av smitteverntiltakene og sykehusenes finansiering.

– Da er det naturlig at helseministeren bevilger mer til sykehusene, slik at de kan opprettholde smittevern og samtidig gjenoppta annen behandling, sier hun.

– Hvordan tenker Ap at koronaetterslepet skal håndteres?

– Nå er alle pasientrettigheter og en rekke andre lover endret gjennom den midlertidige koronaloven for en effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser under utbruddet av Covid-19.

– Jeg forventer at helseministeren drøfter hvordan dette skal løses med Stortinget, når koronalovens virketid utløper, sier Kjerkol til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS