Sortinget stemte fredag over lovforslaget som sier at RHF-ene skal være ansvarlige for at det finnes et nasjonalt system for å bestemme hvilke metoder som skal tas i bruk i helsetjenesten. Foto: Skjermdump Stortingets nettTV

Behandlet omstridt lovforslag

Regjeringspartiene lover at leger og helsepersonell fortsatt skal ha handlingsrom for individuelle vurderinger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

–  Hvorfor har ikke regjeringen tid til å vente på en evaluering?, spurte stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap), som sammen med øvrig opposisjon fremførte en samstemt undring over det som omtales som helseministerens hast med å lovfeste prioriterings-systemet før en evaluering av Beslutningsforum er klar.

Fredag stemte Stortinget over lovfesting av prioriteringsprinsippene og de regionale helseforetakenes ansvar for at det finnes et nasjonalt system for å bestemme hvilke metoder som skal tas i bruk i helsetjenesten.

–  Departementet mener at dette er å lovfeste dagens praksis, innledet Kjersti Toppe (Sp) i debatten i forkant av voteringen, som ikke uventet ga forslaget flertall.

–  Under høringen kom det frem en stor misnøye fra bransjeaktører, fagprofesjoner, pasientorganisasjoner til at systemet er lukket og ugjennomsiktig, har manglende brukerrepresentanter og manglende klageadgang, sa Toppe.

Særlig fikk kritikken mot rekkefølgen i lovfesting og evaluering av Beslutningsforum stor plass i representantenes innlegg for Stortinget.

–  Både regjeringspartiene og opposisjonen har foreslått en evaluering. Senterpartiet mener det er uforståelig at regjeringspartiene både foreslår å evaluere og samtidig stemme for lovfesting. Det eneste troverdige er å først gjennomføre en evaluering, sa Toppe.

Aps Hagebakken rettet også følgende spørsmål til helseminister Bent Høie (H) og pekte på alle aktørene som har vært kritiske.

–  Hvorfor velger dere å sette disse organisasjonene helt til side og kjøre dette frem i det tempoet som kjøres? , lurte Hagebakken på.

–  Vi har ikke hatt et høyt tempo, tvert imot så har komiteen brukt lengre tid enn det som er vanlig i slike saker, svarte Høie.

–  Helsepersonell prioriterer hver dag, og det er viktig å støtte dem i beslutningene. Lovforslaget handler nettopp om dette: Helsepersonell skal gjøre individuelle vurderinger. Når Stortinget i dag vedtar at ordningen skal evalueres, så er dette nyttig når man skal se på justering av systemet. Ingen av disse justeringene vil hindres av lovforslaget, sa Høie.

Leder i komiteen, Geir Jørgen Bekkevold (Krf) sa at han hadde behov for å komme med noen presiseringer:

–  De individuelle vurderingene skal ta utgangspunkt i den enkeltes behov, sa han og understreket at pasienten kan få en behandling som Beslutningsforum har sagt nei til dersom dette kreves for å gi forsvarlig helsehjelp.

Aps Tuva Moflag understreket at de ikke ønsker å «lovfeste et system som ha åpenbare mangler».

–  Og som ikke er evaluert til tross for at det ble satt av penger til dette i 2015.

– I kjølvannet av NAV-skandalen, skal samtlige departementer og underliggende etater nå under lupen for å sikre at de ikke har feiltolket EØS-regelverket. Samtidig som dette skjer, skal Stortinget i dag stemme over et lovforslag som landets fremste helsejurister har advart mot at kan være i strid med våre internasjonale forpliktelser. På spørsmål fra Arbeiderpartiet i spørretimen, svarte helseministeren at lovforslaget «etter hans vurdering» er i tråd med menneskerettighetene. Det er vi usikre på. Vi er dessverre bekymret for at en tilstrekkelig utredning av disse spørsmålene ikke har blitt gjort før lovforslaget ble sendt til Stortinget, sa Moflag.

Powered by Labrador CMS