FORSPILT: Utvalget har forspilt muligheten til å mobilisere apotekene i helsetjenesten, mener administrerende direktør Per T. Lund. Noe av årsaken ligger i mandatet utvalget fikk, ifølge ham.
FORSPILT: Utvalget har forspilt muligheten til å mobilisere apotekene i helsetjenesten, mener administrerende direktør Per T. Lund. Noe av årsaken ligger i mandatet utvalget fikk, ifølge ham.

Apotekforeningen: –Synd at ikke helseministeren får mer hjelp fra Apotekutvalget

Tirsdag overleverte Apotekutvalget sin utredning til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). – Apotekutredningen ser ut til å ha oversett pasientene, sier administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

Publisert Sist oppdatert

Apoteklovutvalget ble oppnevnt høsten 2021 for å vurdere hvordan det fremtidige apotekregelverket burde innrettes.

Tirsdag overleverte Apotekutvalget sin utredning til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Jeg vil takke utvalget og sekretariatet for innsatsen. Jeg ser frem til å lese utvalgets vurderinger og forslag til hvordan vi kan utvikle et fremtidsrettet regelverk, som ivaretar både brukere og den teknologiske utviklingen i apotekmarkedet, uttaler helseministeren i en pressemelding.

Administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen forteller at deres inntrykk er at NOU-en gir en grundig gjennomgang av dagens apoteksystem, og i store trekk bekrefter at apotekene oppfyller apoteklovens formål.

Likevel er Lund skuffet over deler av utredningen.

– Mens helsetjenesten skriker etter nye løsninger som kan sikre gode tjenester til hele befolkningen i fremtiden, sier utvalget veldig lite om hvordan 8 000 helsepersonell i apotek kan bidra mer til beste for pasienter og samfunn, uttaler han i en pressemelding.

Lund sier at det er synd utvalget ikke peker på konkrete muligheter for å styrke helsetjenesten med apotekenes innsats.

– Apotekutredningen ser ut til å ha oversett pasientene.

Feil bruk av legemidler

Direktøren sier at det er positivt at utvalget mener pasientene og helsetjenesten kan få større utbytte av apotekenes potensial som del av førstelinjen, men at de ikke sier noe om hvordan dette kan skje.

– Det er synd at ikke helseministeren får mer hjelp fra Apotekutvalget, uttaler Lund.

Han mener utvalget har forspilt muligheten til å mobilisere apotekene i helsetjenesten og at noe av årsaken ligger i mandatet utvalget fikk, som i for liten grad la vekt på dette aspektet.

– Denne uken legger også Helsepersonellkommisjonen frem sin utredning. Da antar jeg en av konklusjonene vil være at dagens helsetjeneste ikke tåler møtet med morgendagens tilgang på personell og ressurser. Med slike fremtidsutsikter burde Apotekutvalget lagt større vekt på forslag til hvordan apotekene kan tas bedre i bruk i helsetjenesten.

Han understreker at helsepersonell i apotekene kan bidra til å løse mange av de uløste oppgavene i helsetjenesten.

– Først og fremst gjelder dette utfordringer knyttet til feil bruk av legemidler, med dårlig behandlingseffekt som resultat. Men også innen forebygging, for eksempel med vaksinering, kan apotek sørge for et løft.

– Tiltak som kan bidra til at flest mulig kan bo lengst mulig hjemme, blir avgjørende fremover. Apotekutvalget er knapt innom disse temaene, legger han til.

Les også: Reagerer på spørsmål om fastleger kan stole på farmasøyter i apotek

– Kan virke konkurransevridende

Lund oppfatter at utvalget mener Norge har et effektivt apoteksystem, som på en god måte ivaretar det oppdraget politikerne har gitt.

– Her er vi helt enige med utvalget. Det er imidlertid en svakhet at de ikke går lenger i å vurdere apotekenes rammevilkår i fremtiden. De gir ikke noe klart svar på hvordan det offentlige bør bidra til å sikre hele befolkningen god og trygg tilgang på legemidler og apotektjenester.

I tillegg mener han det mangler en grundigere vurdering av apotekavansen, hva den bør dekke og hvordan den bør justeres for fremtiden.

Apotekforeningen oppfatter at det allerede er hard konkurranse om kundene i apotekmarkedet.

– Tiltakene som foreslås er isolert sett ikke dramatiske, men utvalgets flertall foreslår tiltak som vi mener kan virke konkurransevridende. Vårt hovedstandpunkt er at alle tiltak må gjelde likt for alle eksisterende og nye aktører i apotekbransjen, uttaler Lund.

Powered by Labrador CMS