KOMPETANSEHJELP: Ifølge artikkelforfatteren bør nyutdannede farmasøyter ha mulighet til å spørre en mer erfaren kollega om refusjonsordninger, leveringsvansker og finurligheter i apotekprogramvaren.

Apotekenes svake punkt

Det er forunderlig at apotekkjeder med et høyt antall alenefarmasøyter ikke ser ut til å være oppmerksom på at mangelen på et støtteapparat for alenefarmasøyter utgjør en kompetanserisiko.

Publisert Sist oppdatert
Stein Lyftingsmo

APOTEKENES SVAKE punkt er ferske farmasøyter som er alene på jobb. Ikke fysisk alene, men uten kolleger å konferere med.

Apotekeierne bør pålegges å ha en støttefunksjon som er tilgjengelig i hele apotekets åpningstid.

STORE ENDRINGER. Norge har i dag 1046 apotek. I år 2000 var det snaut 400 apotek i Norge, og det åpnes stadig nye apotek. Åpningstiden har økt med to–tre timer per dag, noe som innebærer at farmasøytbemanningen smøres stadig tynnere utover.

Apotekene blir mindre og antallet alenefarmasøyter øker, både ferske norske og ferske utenlandske.

UTEN STØTTEAPPARAT. Apotekkjedene vil gjerne ha sine apotek plassert i kjøpesentre, og åpningstidene må følges, til klokka 20 eller 21 om kvelden. Men etter klokka 16 er kjedekontoret stengt. Og hele lørdagen. Da har ikke kjedene råd til noe støtteapparat.

Ferske farmasøyter kan som regel finne en del faglige svar på nettet. Men de er ofte – med rette – tilbakeholdne med å ta raske beslutninger, og tiden strekker ikke alltid til. Det ville ha vært godt å drøfte med en erfaren kollega. Om refusjonsordninger, leveringsvansker og finurligheter i apotekprogramvaren. Og alt det andre som man aldri hører om under studiet.

For farmasøyter med mindre enn fem års apotekpraksis bør det være et myndighetskrav at alenefarmasøyter har en støtteordning de kan ringe til

EIERANSVARET. Eieren av apoteket har ansvar her. Apotekbransjen er godt kjent med kvalitetssystemer og analyser for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Det er forunderlig at kjeder med et opptil tresifret antall alenefarmasøyter ikke ser ut til å se den kompetanserisikoen dette representerer.

Alenefarmasøyter må ha en støtteordning de kan ringe til. Telefonnummeret må stå tydelig oppslått på apoteket. For farmasøyter med mindre enn fem års apotekpraksis bør dette være et myndighetskrav.

I februar starter høringen om ny apoteklov. Benytt anledningen!


Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 02-utgaven

Powered by Labrador CMS