TRENDEN SNUS: Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen skryter av at målsetningene for redusert antibiotikabruk mellom 2012 og 2020 ble nådd. – Bruken så langt i 2022 viser imidlertid at kampen for redusert antibiotikabruk ikke er vunnet, sier hun. Montasje: Apotekforeningen/Getty Images

Foto:

Betydelig økning i bruk av antibiotika: – Kampen er ikke vunnet

Ferske data fra legemiddelstatistikken til Farmalogg viser at antibiotikabruken i Norge steg med 27 prosent mellom andre kvartal 2021 og andre kvartal 2022.

Publisert

Ifølge Apotekforeningen kan dette tyde på at den norske helsetjenesten ikke har klart å oppnå en varig reduksjon i antibiotikabruken. Det er foreningen som har innhentet dataene fra Farmalogg. 

Lyktes med hårete mål

Myndighetenes «Handlingsplan mot antibiotikaresistens» hadde som målsetning at antibiotikabruken i Norge skulle reduseres med 30 prosent mellom 2012 og 2020. Etter jevn nedgang mellom 2012 og 2018, og en liten økning i 2019, ble bruken kraftig redusert i 2020. Bruken mellom 2012 og 2020 ble dermed redusert med 32 prosent, og myndighetenes mål ble nådd. Den positive trenden fortsatte i 2021, og nedgangen var da på 33 prosent sammenlignet med 2012. Dette meldte også Dagens Medisin, gjennom NTB, på mandag.

Kraftig økning på ett år

Nå viser imidlertid ferske tall fra Farmalogg at trenden har snudd. Det registreres nå en betydelig økning i antibiotikabruken, med en økning på 27 prosent fra samme tid i fjor. Apotekforeningen skriver at bruken av antibiotika i perioden april til juni i år var omtrent 30 prosent høyere enn i samme periode i 2020 og 2021. Bruken i denne perioden i år var høyere enn samme periode i 2018, og bare 19 prosent lavere enn 2012.

Apotekforeningen skriver også at det antas at den kraftige nedgangen i antibiotikabruken i 2020 og 2021 ble sterkt påvirket av koronapandemien, ettersom smittvernstiltak og nedstengninger førte til vesentlig færre bakterieinfeksjoner.

Ikke varige resultater

Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen sier i en kommentar på foreningens nettsider at det er positivt at helsetjenesten nådde det ambisiøse målet i handlingsplanen.

– Bruken så langt i 2022 viser imidlertid at kampen for redusert antibiotikabruk ikke er vunnet.   Vaksinering mot virusinfeksjoner som korona og influensa er viktige virkemidler i denne kampen, fordi mange får følgesykdommer som i mange tilfeller må behandles med antibiotika. Høy vaksinedekning hos risikogruppene er et viktig tiltak, der også apotekene kan bidra, uttaler Andresen.  

Powered by Labrador CMS