FELLES: Alle apotekene i Norge har blitt enige om å lage en felles bransjeløsning som heter Eik. Illustrasjonsfoto: DM arkiv

Foto:

Apotekene snart over på ny felles it-løsning

Nå kobles flere apotekkjeder på det nye bransjesystemet Eik.

Publisert

– Det er veldig positivt at vi nå har fått gjennomført testing mot Helsenettet og Eik for Boots apotek og Vitusapotek, sier Iren Rutle, daglig leder i Difa AS, til Apotekforeningens nettside.

Difa AS, datterselskapet til Apotekforeningen, har koordineringsansvaret når Boots apotek og Vitusapotek skal kobles på den bransjefelles, digitale samhandlingsplattformen Eik.

Først ute

Apotek 1 har vært først ute og har allerede tatt i bruk sitt nye apoteksystem Alfa og Eik i tre apotek.

– Det er store, komplekse systemer som skal innføres i apotekene, der Eik utgjør en mindre del. Derfor tar det tid å ferdigstille apoteksystemene og koble på flere apotek. Vi forventer at flere av apotekaktørene er i pilotdrift i løpet av høsten i år, og at utrullingen skyter fart utover i 2023. Vi forventer at de fleste apotekene er på plass i løpet av 2024, sier Iren Rutle til nettstedet.

Nå jobbes det for å stabilisere løsningen og få koblet på flere apotek til de nye systemene.

Aktuelt: Nesten 2000 nordmenn har fått feil diagnose ført inn i legejournalen

Dette er Eik

Alle apotekene i Norge har blitt enige om å lage en felles bransjeløsning som heter Eik. Eik blir en del av de forskjellige apoteksystemene som apotekaktørene nå utvikler.

Eik skal sammen med apotekenes egne IT-løsninger, erstatte dagens apotekløsning FarmaPro.

– Vi vil sikre videre drift av FarmaPro inntil apotekene har fått på plass sine nye systemer og tatt i bruk Eik. Avtalen om drift av FarmaPro er forlenget til høsten 2024, sier Rutle.

Powered by Labrador CMS