HASTE-HØRING: Et forslag om å gi farmasøyter rekvireringsrett vil sendes på høring i løpet av uken, opplyser statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Her avbildet sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie ved en tidligere anledning.  Arkivfoto: Per Corneliussen

Foto:

Åpner for å tillate koronavaksinering i apotek

Helse- og omsorgsdepartementet varsler at de i løpet av uken vil sende ut forslag om å la farmasøyter rekvirere koronavaksiner.– Vi legger til rette for at farmasøytenes rekvireringsrett for covid-19 vaksiner kan tre i kraft på kort varsel, i den grad dette blir nødvendig, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I dag kan leger og helsesykepleiere rekvirere covid-19-vaksiner. Utover dette fikk sykepleiere fra nyttår en midlertidig rett til å rekvirere slike vaksiner fra nyttår.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har som svar på spørsmål i Stortinget tidligere sagt at departementet vurderte å foreslå rekvireringsrett for farmasøyter.

En rekvireringsrett vil innebære at farmasøyter på apotek vil kunne bestille og sette vaksiner.

Overfor Dagens Medisin bekrefter Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å sende ut forslag om rekvireringsrett for farmasøyter på en haste-høring.

– Statsråden tar sikte på å sende forslaget på en to ukers høring i løpet av denne uken, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i en e-post til Dagens Medisin.

«Senere»

Høie har tidligere sagt som svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal at farmasøyter kan gis rekvireringsrett «senere» for å legge til rette for massevaksinering.

På spørsmål om når «senere» er, gjengir Erlandsen Høies svar til stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal , hvor det blant annet vises til at kommunene har rapportert til Folkehelseinstituttet at de har kapasitet til å vaksinere store deler av befolkningen innen kort tid, samt at Folkehelseinstituttet mener at det er «lite hensiktsmessig å spre rekvirering og ordinering til mange aktører når tilgangen på vaksine er liten».

–  Når en slik rekvireringsrett eventuelt vil tre i kraft vil vurderes, bl. a med bakgrunn i tilgangen til vaksiner og de til enhver tid gjeldende prioriteringskriteriene for vaksinering mot covid-19, skriver Erlandsen.

Vil kunne bruke apotek

Høsten 2020 ble det åpnet for at farmasøyter kunne rekvirere influensavaksiner i apotek. Både Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening har ønsket at  farmasøyter i apotek også skal kunne rekvirere covid-19-vaksiner.

Leder Urd Andestad i Norges Farmaceutiske Forening etterlyste i forrige uke handling fra statsråden. Farmasøyt-lederen mener at forsinkelser i å gi farmasøyter rekvireringsrett vil kunne føre til at kommuner ikke får tid til å endre planene sine, og i sin tur at vaksinasjonen kan ta lengre tid.

– Vi legger til rette for at farmasøytenes rekvireringsrett for covid-19 vaksiner er på plass og kan tre i kraft på kort varsel, i den grad dette blir nødvendig, skriver statssekretær Erlandsen.

Erlandsen opplyser at departementet følger med på utviklingen.

– I forbindelse med høringen gis berørte parter muligheten til å komme med innspill til departementet. Disse vil inngå som grunnlag for de beslutninger vi vil treffe fremover med hensyn til rekvireringsrett.

Powered by Labrador CMS