ULIK RISIKO: «I praksis aksepterer helsemyndighetene større risiko for feilutlevering i dagligvare eller fysisk apotek, enn det gjøres ved nettsalg», skriver stortingsrepresentant Bård Hoksrud i sitt spørsmål til helseministeren. Foto: Julie Kalveland
ULIK RISIKO: «I praksis aksepterer helsemyndighetene større risiko for feilutlevering i dagligvare eller fysisk apotek, enn det gjøres ved nettsalg», skriver stortingsrepresentant Bård Hoksrud i sitt spørsmål til helseministeren. Foto: Julie Kalveland

FrP tar opp apoteksøksmål i Stortinget

Bård Hoksrud vil ha svar på om regjeringen vil «rydde all tvil av veien» når det gjelder om nettapoteket Farmasiet har brutt loven eller ei.

Publisert Sist oppdatert

Nylig varslet nettapoteket Farmasiet at firmaet går til sak mot staten. Bakgrunnen er en konflikt om hvorvidt det er lovlig at apoteket leverer reseptfrie legemidler i ulåste postkasser, noe nettapoteket har drevet med over år.

Statens legemiddelverk har slått fast i vedtak at dette innebærer lovbrudd og har pålagt firmaet å stanse praksisen. Det er Farmasiet uenig i, og har derfor gått til sak.

Nå tar Fremskrittspartiets Bård Hoksrud saken opp i Stortinget. Han vil ha svar på om regjeringen vil «rydde all tvil av veien» når det gjelder om nettapoteket har brutt loven eller ei.

– Aksepterer større risiko

I et spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol viser FrP-eren til at flertallet av reseptfrie legemidler er omfattet av den såkalte LUA-ordningen.

Det betyr at disse legemidlene, som blant annet omfatter nesespray og smertestillende medisiner kan kjøpes i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Flere av legemidlene kan stå fremme til selvvalg, basert på risikovurderinger.

«I praksis aksepterer helsemyndighetene større risiko for feilutlevering i dagligvare eller fysisk apotek, enn det gjøres ved nettsalg», hevder politikeren.

Han viser til at lovverket er over 20 år gammelt, at postlevering benyttes ved utsendelse av blant annet pass og bankkort, samt at praksisen har vært vanlig i Sverige over lang tid.

Saken gjelder brudd på Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. og Hoksrud påpeker at Helse- og omsorgsdepartementet, gjennom delegert myndighet, har mandat til å fastsette ny forskrift.

Dagens Medisin har kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet og spurt om ministeren vil kommentere spørsmålet fra Hoksrud eller søksmålet i seg selv.

Kommunikasjonsavdelingen i departementet opplyser om at statsråden vil svare Stortinget før hun kommenterer til media.

Powered by Labrador CMS