STYRKING: Et samlingsbasert deltidsstudie i farmasi vil styrke apotektilbudet i distriktene, snarere enn å utarme det, skriver fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Et deltidsstudie i farmasi vil ha stor betydning for Distrikts-Norge

Det er ikke snakk om å redusere opptakskravene, men å styrke søkernes kompetanse før de begynner på studiet.

Publisert Sist oppdatert

I et leserinnlegg i Dagens medisin 11. januar, fremsetter Erik Pomp m.fl. en rekke ubegrunnede (og til dels nedlatende) påstander om vårt ønske om å etablere et deltidsstudie i farmasi.

Bakgrunnen for forslaget om å utdanne farmasøyter gjennom et deltidsstudie, er den vedvarende mangelen på farmasøyter, særlig i distriktene.

Apoteksektoren har allerede svært gode erfaringer fra slike nett- og samlingsbaserte studier: Utdanningen i Umeå i Sverige er svært attraktiv, og feirer i år 20-års jubileum. To deltidskull har tidligere gått ut fra Nord Universitet i Namsos med gode resultater, og med mye lavere frafall enn ved fulltidsstudiet.

Slik vi ser det, er et deltidsstudie i farmasi helt i tråd med forslagene fra Helsepersonellkommisjonen. Det er behov for mer fleksible utdanningsløp, og bedre tilrettelegging for videreutdanning av helsepersonell.

I leserinnlegget vises det til lavere krav og begrepet brevkurs brukes. Til den som ikke har fulgt med i utviklingen siden 1970-tallet: Det er vesentlige og avgjørende forskjeller på datidens brevkurs, og nettbasert opplæring med fellessamlinger i 2024. 

Samme opptakskrav

Apotekforeningen har aldri tatt til orde for lavere krav til utdanning av farmasøyter. For opptak til et deltidsstudie i farmasi skal det stilles de samme kravene som til dagens studier. Det er en selvfølge at utdanningen skal ha samme innhold og kvalitet som et ordinært bachelorstudie i farmasi. Opptak skal skje via Samordna opptak og tilbys alle kvalifiserte søkere.

Apotekeierne viser stor vilje for at et samlingsbasert deltidsstudie kan gjennomføres. Det inkluderer å kvalifisere apotekteknikere for opptak, tilrettelegge underveis i studieløpet og tilby praksisplasser i nærområdet for studenter bosatt i distriktene. Det er ikke snakk om å redusere opptakskravene, men å styrke søkernes kompetanse før de begynner på studiet.

Et samlingsbasert deltidsstudie i farmasi vil styrke apotektilbudet i distriktene, snarere enn å utarme det, slik Pomp m.fl. vil gi et inntrykk av. Et samlingsbasert deltidsstudie vil også bedre legge til rette for å kunne kombinere studier med relevant arbeid, noe som igjen vil kunne bidra til at nyutdannede farmasøyter har mer relevant yrkeserfaring når de avslutter studiene.

Powered by Labrador CMS