FIKK RESEPT: Det har over tid vært et mål å redusere antibiotikabruken. Antallet resepter på antibiotika sank fra 2019 til 2020. 

Foto: Getty Images

Stor nedgang i antibiotika-resepter til barn

Det ble skrevet ut over 40.000 færre resepter på antibiotika til barn med luftveissymptomer i 2020 enn året før. Men det skrives fortsatt ut flere resepter enn det myndighetene har satt seg som mål.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Færre fikk forskrevet antibiotika på resept i fjor enn året før. Det viser siste oppdatering fra Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer for helsetjenestene i kommunene. Nedgangen var fra 19,4 til 16,4 prosent.

Nedgangen var størst for luftveisantibiotika til barn under 10 år, der andelen som fikk minst én resept gikk ned fra 12,3 prosent til 7,4 prosent.

Det totale antallet resepter på antibiotika til behandling av luftveisinfeksjoner til barn i denne aldersgruppen gikk ned fra 102.984 til 59.380 resepter.

– Skyldes trolig covid

I aldergruppen fra 10 til 79 år var andelen som fikk antibiotika mot luftveisinfeksjon på 9,2 prosent, ned fra 12,2 prosent året før.

Det totale antall utskrevne resepter gikk betydelig ned fra 75.217 til 569.560.

– Noe av nedgangen skyldes trolig tiltak mot covid-19, som også har påvirket annen smitte. Bruken av antibiotika har imidlertid gått nedover i flere år før pandemien, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding på egne nettsider.

For høyt

Nedgangen er ikke nok til å nå målet som er satt for å redusere bruken av antibiotika.

I 2020 ble det skrevet ut 281 resepter per 1000 innbyggere. Målet er var i 2020 at det skulle forskrives færre enn 250 resepter per 1000 innbyggere.

Det er også geografiske forskjeller i antibiotikabruk, skriver Helsedirektoratet.

– Oslo og Troms/Finnmark var nærmest målet med henholdsvis 252 og 254 resepter per 1000 innbyggere.

Powered by Labrador CMS