VURDERER: Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, Bente Hayes, sier til Dagens Medisin at de skal treffe en beslutning om anbudskonkurransen innen rimelig tid. Foto tatt i en annen sammenheng: Vidar Sandnes

Foto:

Sykehusinnkjøp HF brøt anbudsregler

Bruddet medfører avlysningsplikt for anbudskonkurransen, står det i KOFAs avgjørelse. Den er ikke juridisk bindende. Sykehusinnkjøp HF har ikke tatt stilling til om avgjørelsen tas til følge.

Publisert

Det var legemiddelselskapet MSD som klaget Sykehusinnkjøp HF inn for klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) da enhetspris for legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) ble offentlig kjent. Les mer om hvordan lenger ned i saken.

Anbudskonkurransen saken gjelder ble kunngjort 10. april i år for anskaffelse av rammeavtale for farmasøytiske spesialpreparater inne kreftbehandling. Legemidlene skal brukes i spesialisthelsetjenesten, og de finansieres av de regionale helseforetakene. Anskaffelsen har en estimert verdi på 3,2 milliarder kroner.

Anskaffelsen skal sikre legemidler for til sammen 30 ulike kreftindikasjoner.

KOFA konkluderte den 22. september med at:

«Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å gjennomføre en konkurranse i strid med prinsippet om likebehandling og konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 4. Bruddet medfører avlysningsplikt.»

Ikke klart om avgjørelsen følges

– Nå skal vi bruke tid på å sette oss inn i avgjørelsen. Deretter skal vi vurdere hva vi skal gjøre etter intern og ekstern vurdering, sier Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, til Dagens Medisin.

KOFAs avgjørelser er ikke juridisk bindende. I avgjørelsen står det at Klagenemnda er et rådgivende organ som behandler klager om brudd på anskaffelsesloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne. I avgjørelsene skal klagenemnda uttale seg om det er begått brudd på disse reglene, men kan ikke bidra på andre måter til å rette feil som begås i gjennomføring av offentlige anskaffelser.

På spørsmål om anbudskonkurransen vil avlyses slik KOFA skriver, og hvilke konsekvenser avgjørelsen har for Sykehusinnkjøps arbeid med legemiddelanbud sier Hayes:

– Vi skal nå gjøre en totalvurdering. Nå skal vi bruke tiden så godt vi kan for å treffe gode beslutninger. Det vil skje innen rimelig tid.

– Når er det, når er dere klar for å svare på spørsmål?

– Vi fikk avgjørelsen torsdag kveld. Vi skal bruke denne uken, så får vi se hvor langt vi er kommet ved utgangen av uken. Vi må inkludere våre eiere i en sak som dette, og før vi går til dem må vi ha et grundig saksgrunnlag.

Delt med 90 personer fra 32 leverandører

De regionale helseforetakene har grossistavtale med Alliance Healthcare Norge AS (heretter kalt Alliance) om forsyning av legemidler, apotekvarer, grossist- og logistikktjenester til sykehusapotekenes publikums- og produksjonsavdelinger. Avtalen forvaltes av «Grossistadministrasjonen», som er en nasjonal funksjon for de fire sykehusapotekforetakene, organisatorisk underlagt Sykehusapotekene HF.

I oktober 2021 sendte Alliance kreditnota for produkter som var solgt til andre kunder enn de som tilhører spesialisthelsetjenesten. I utgangspunktet skal hver leverandør kun motta informasjon som inkluderer priser for egne produkter, men ved en feil ble det utlevert prisinformasjon for også andre leverandørers enhetspriser under eksisterende rammeavtaler.

I februar 2022 publiserte Apotekforeningen en liste over de ti mest omsatte virkestoffene i Norge i 2021. Oversikten ga i utgangspunktet kun informasjon om omsetningstall. For Keytruda var det imidlertid mulig å regne seg frem til gjeldende enhetspriser, dersom man kjente til hvordan man solgte legemiddelet.

Apotekforeningen fjernet informasjon fra sin side etter at MSD tok kontakt med foreningen om dette. Dagens Medisin har tidligere omtalt listen.

Alliance og Apotekforeningen er i avtaleforhold til Sykehusinnkjøp HF og dens eiere om gjennomføring av eksisterende rammeavtaler. Feil som disse begår i den forbindelse må derfor innklagede hefte for, står det i avgjørelsen.

Klagenemda skriver i avgjørelsen at det etter deres syn er innklagede (Sykehusinnkjøp HF red. anm.) som bærer risiko og ansvaret for deling av taushetsbelagte opplysninger.

Opplysningene ble delt med 90 personer fra 32 foretak. Alliance har i etterkant opplyst at alle mottakerne har bekreftet at data ble slettet etter mottak.

Powered by Labrador CMS