FORNØYD: Bente Hayes og Sykehusinnkjøp HF er glade for at deres tolkning av regelverket legges til grunn i rettens kjennesle. Her avbildet i en annen sammenheng. Foto: Sykehusinnkjøp HF

Foto:

Onkologianbudet er gyldig: – En viktig kjennelse for pasientene

Sør-Rogaland tingrett ga Sykehusinnkjøp HF medhold. – Nå håper vi å få kontraktene signert så raskt som mulig, sier Bente Hayes, administrerende direktør i helseforetaket til Dagens Medisin.

Publisert Sist oppdatert

Legemiddelselskapene MSD og Janssen tok Sykehusinnkjøp HF og de regionale helseforetakene til retten på grunn av prislekkasjer i forbindelse med årets onkologianbud.

I Sør-Rogaland tingrett ble det gjennomført muntlige forhandlinger og vitneutspørringer. Det som ble testet i retten var blant annet hvilken lov som skal anvendes i vurdering av lovbruddet, om konsekvenser av forføyning er urimelig eller ikke, og i hvilken grad pasienter blir skadelidende av forføyning.

Prinsipiell sak

Sykehusinnkjøp mener at det er konkurranselovgivningen som skal være gjeldende, og har nå fått medhold for sin tolkning.

Dette er saken:

Legemiddelindustrien (LMI) og NHO anklaget i mars Sykehusinnkjøp HF og samarbeidspartnere for at å ha offentliggjort hemmelige legemiddelpriser flere ganger. Sykehusinnkjøp la seg den gangen flate og beklaget hendelsene.Etter at Sykehusinnkjøp gjennomførte onkologianbudet for 2022, klaget legemiddelselskapet MSD i etterkant Sykehusinnkjøp HF inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Bakgrunnen for klagen var gjennomføringen av anbudet til tross for at enhetspris for MSDs legemiddel pembrolizumab (Keytruda) ble offentlig kjent.KOFA konkluderte den 22. september med at «Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å gjennomføre en konkurranse i strid med prinsippet om likebehandling og konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 4. Bruddet medfører avlysningsplikt.»Også Legemiddelselskapet Janssen fikk medhold i KOFA etter klage på anbud. «Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å dele taushetsbelagte opplysninger om klagers enhetspriser. Bruddet medfører avlysningsplikt», skrev KOFA i behandlingen av klagen til Janssen.11. oktober offentliggjorde Sykehusinnkjøps direktør Bente Hayes og Helse Vest RHF-direktør Inger Cathrine Bryne at de går mot KOFAs avgjørelse og tildeler onkologianbudet.Få dager etter offentliggjorde MSD at de går til rettslige skritt og begjærer midlertidig forføyning for å stoppe Sykehusinnkjøps avgjørelse om å tildele anbudet.25. oktober  skrev Bente Hayes til Dagens Medisin at Sykehusinnkjøp HF har gitt dagens avtaleleverandører av kreftlegemidler beskjed om å forlenge nåværende avtaler for sammenligningsgrupper der MSDs begjæring hindrer ny tildelingsavtale.

– Bente Hayes, hvor viktig er saken rent prinsipielt med tanke på lovanvendelse?

– Det er viktig selvfølgelig. Nå skal vi sette oss ned og lese kjennelsen i begge saker. Vi er selvfølgelig glade for at vår tolkning av regelverket er lagt til grunn, og at det vi har prosedert med i retten er tatt til etterfølgelse.

Hayes sier til Dagens Medisin at kjennelsen først og fremst er viktig for pasientene.

– For oss er det pasientfokuset som har vært det viktigste, og hovedårsaken til at vi har stått imot KOFAs avgjørelse, og grunnen til at vi har arbeidet slik vi har gjort. Nå får klinikere og pasienter et bredere behandlingstilbud enn det som er i eksisterende avtaler.

Les også: Onkolog refser Sykehusinnkjøp og legemiddelselskap for prislekkasje-håndtering

Var prioritert i tingretten

Hayes sier at de fleste kontraktene med andre leverandører i avtalen er signert. Det var sammenligningsgrupper hvor MSD og Janssen deltok som ikke er signert.

– Hvilke konsekvenser har denne saken hatt for pasientbehandling?

– Vi har kanskje mistet en måneds tid. Nå håper vi å få signert avtalene så fort som mulig. de vil da tre i kraft umiddelbart. Så er det noen andre tekniske ting som må på plass, og leverandører må selvfølgelig ha legemidlene tilgjengelig.

Hayes sier at hun håper og tror at saken ikke har store konsekvenser for pasientbehandlingen.

– Dette har vært en prioritert sak i tingretten, det er 14 dager siden den ble avsluttet.

Legemiddelselskapene MSD og Janssen er tilkjent å dekke helseforetakets saksomkostninger. Hayes sier at økonomiske konsekvenser i forbindelse med oppstart av avtalen er små siden det ikke er snakk om store forsinkelser.

– Hva har dere lært av saken og prosessen?

– Det som er viktig for oss er å se hvordan vi håndterer enhetspriser, og samhandler med de aktører som mottar disse. Nå skal vi gå gjennom hele verdikjeden for å se på ytterligere forbedringer. Vi har hele tiden tenkt at uansett utfall av denne saken så kan vi bli bedre i det vi gjør. Samtidig kan det skje feil når det er snakk om mennesker som utfører en jobb. Men risikoen må selvfølgelig minimeres.

Les også: Tidligere LIS-leder mener man bør gå tilbake til åpne priser

Spesialistgruppen har vært inkludert hele veien

– Har dere, gjennom saken og prosessen, fått en større forståelse for motpartens ståsted?

– Det er noe vi har vært opptatt av hele veien. Derfor satte vi oss ned og jobbet med konkurransen fra første stund. Det har vært et storstilt arbeid siden den første hendelsen i fjor. Vi stilte med en gang spørsmålet med hvordan dette ville påvirket den kommende anbudskonkurransen.

Direktøren poengterer at Sykehusinnkjøp hele tiden har jobbet for å sikre konkurranse, like premisser for alle leverandørene og at ingen parter  skulle ha informasjon de ikke skal ha. Hun sier at de gjennom prosessen har brukt spesialistgruppen godt.

– Da vi valgte å gå ut med anskaffelsen var det etter en grundig vurdering og diskusjon med spesialistgruppen og fra juridisk hold. Disse har jobbet skulder ved skulder gjennom hele denne prosessen.

Les også: MSD: Overrasket over at KOFA-uttalelse ble tilsidesatt

Powered by Labrador CMS