NY TAKST: Leder for Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, sier samhandlingstaksten er etterlengtet. Han tror den vil oppmuntre til mer dialog med spesialisthelsetjenesten. Foto: Per Corneliussen

Fastleger får egen takst for å ringe sykehusleger

Samhandlingstaksten, som er på 100 kroner, er etterlengtet, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Legeforeningen har i mange år jobbet med å få en takst for nødvendig dialog mellom fastlegene og legene i spesialisthelsetjenesten. Tirsdag ble en ny avtale mellom Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet og KS klar: Det gis 180 millioner for å styrke fastlegeordningen. I dette ligger det også at det innføres en samhandlingstakst som også gjelder kontakt mot avtalespesialistene. Den kan ikke brukes mot legevakt.

Allmennlegeforeningens leder Tom Ole Øren mener taksten, som er på hundre kroner, er viktig for å stimulere samarbeid mellom fastlegen og spesialisthelsetjenesten.

– Dette har sammenheng med hvordan vi jobber. Etter samhandlingsformen i 2012 skal man overføre flere pasienter, og de skal overføres raskere fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Det betyr flere spørsmål og mer oppfølging til fastlegene. Det har tidligere ikke vært noen egen takst for dette.
Les også: Samhandling er blitt et svarteperspill

–  Har jeg for eksempel fru Andersen 85 år som pasient, og hun er tung i pusten, må jeg vite om det er noe med hjertet, lungene, infeksjon, kreft eller revmatisme, for eksempel. Er jeg i tvil må jeg ringe mine kolleger på sykehuset. Subspesialiseringen på sykehusene går videre og fastlegene får mer og mer overordnet medisinsk ansvar for pasienten, sier Øren.

–  Samtidig blir samhandling viktigere og viktigere og skal blant annet stimulere til å avverge unødvendige innleggelser. Denne taksten er en mulighet til å konferere noe mer slik at det kommer pasienten til gode.

– Mange tenker kanskje at det er fastlegens jobb å ta disse telefonene, trenger dere økonomisk stimuli for å gjøre det?

– Med samhandlingsrefomen og det «kjøret» som har vært, så synes vi det er nokså rimelig å ikke legge alt inn i eksisterende takster. Denne skal ikke misbrukes, og den gjelder kun nødvendig dialog mellom fastlege og spesialist. Den gjelder heller ikke elektroniske henvisninger, og det er kun fastlegen som kan kreve denne taksten. Dette skal også journalføres og dokumenteres tydelig hvem du har snakket med og skal føre frem til et behandlingsopplegg eller videre opplegg.

– Sykehuslegene får ingen takst for å gjøre seg tilgjengelige for dere?

– Det er riktig, og det er ulike ordninger fra sykehus til sykehus for hvordan vår kommunikasjon skjer, noen har for eksempel vakt-team vi ringer. Kollegene våre på sykehusene jobber ofte slik at vi for eksempel må ringe seint på ettermiddagen. Man må evaluere hvordan denne ordningen vil fungere. God samhandling må prioriteres og da er det naturlig at man også honorerer dette viktige arbeidet.

Les også: Kommmunene varsler at de er overkjørt og underfinansiert

Samhandlingstaksten gjelder fra 1.juli.

Powered by Labrador CMS